REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 3-9 kwietnia 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 03 kwietnia 2017 10:45
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 3-9 kwietnia 2017 r. Na zdjęciu prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) i konwersujący z nim Stanisław Tyszka (Kukiz'15). (fot.:Paweł Kula/Sejm RP/flickr.com)

W połowie tygodnia zacznie się 39. posiedzenie Sejmu. Politycy zajmą się szeregiem kontrowersyjnych projektów, w tym inicjatywami Ministerstwa Sprawiedliwości zmieniającymi ustrój sądownictwa. We wtorek (4 marca) Andrzej Duda podpisze ustawę metropolitalną dla Śląska i to w stolicy regionu górnośląskiego, w Katowicach.

• Na 39. posiedzeniu Sejmu posłowie będą debatować i spierać się o reformę sądownictwa.

• Bardzo bogaty kalendarz mają przed sobą ministerstwa nauki i rozwoju.

• W NBP zbierze się Rada Polityki Pieniężnej.

Sejm

03.04

O godzinie 10. klub parlamentarny Nowoczesnej organizuje w Sejmie debatę poświęconą edukacji.

04.04

Prace komisji sejmowych i zespoły parlamentarne
- Zbierze się Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Posłowie przesłuchać mają Annę Kolmas, byłą zastępcę dyrektor departamentu rynku transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Sylwię Ciszewską, piastującą także to stanowisko w przeszłości.
- Zbierze się Komisja Finansów Publicznych.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy  służb podległych MSWiA.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.
- Zbierze się komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.
- Zbierze się komisja Łączności z Polakami za Granicą.

Zespoły parlamentarne
- Zbierze się Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia, który będzie debatował o prawie sumienia.

Odbędzie się w Sejmie konferencja "Współczesne problemy geopolityki".

Odbędzie się w Sejmie konferencja „Strategia w przywództwie”.

05.04

Zacznie się 39. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień pierwszy

Obrady plenarne przewidują następujące najważniejsze punkty:
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin,
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy objawień fatimskich,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

Reforma sądownictwa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości:
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wzbudza duże kontrowersje, bo jest częścią sporu politycznego o sądy w Polsce,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. To także część sporu o sądy w Polsce,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagraniczne, to projekt wychodzący z MSZ, który ma dokonać lustracji dyplomacji RP,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników.

Posłowie będą pracować trzy dni, źródło: Krzysztof Białoskórski/Sejm RP/flickr.com

Sejm przewiduje, że porządek może zostać uzupełniony o następujące punkty:
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego,
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne,
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji,
- Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie przyrody. To projekt związany z wycinką drzew,
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
- Możliwe będą zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

Prace komisji sejmowych:
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Zbigniewa Mączki, byłego wiceprezesa do spraw transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Grzegorza Gawła, byłego naczelnika wydziału lotniczej działalności gospodarczej w departamencie rynku transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- Komisja rolnictwa i rozwoju wsi oraz Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- Komisja zdrowia rozpatrzy pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej,
- Zbierze się Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego.

Zespoły parlamentarne
- Zbierze się Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt,
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej,
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Afryki,
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa.

06.04

Trwać będzie 39. posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Zaplanowano obrady plenarne

Prace komisji
- Komisja Finansów Publicznych zajmie się tematem opodatkowania, podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym sprzedaży samochodów,
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych odbędzie posiedzenie tajne. Zajmie się informacją ministra Obrony Narodowej i szefów służb specjalnych na temat „wojny hybrydowej”, na przykładzie konfliktów zbrojnych na terenach Ukrainy, Syrii i Iraku,
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat problemów finansowania szkolnictwa wyższego,
- Zbierze się Komisja mniejszości narodowych i etnicznych,
- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii wysłucha informacji prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o kompetencjach i strategiach innowacyjnych polskich firm na podstawie wyników badań agencji,
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmie się tematem wpływu i zakresu odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego na zagospodarowanie jezior znajdujących się w ich granicach.

Zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności,
- Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,
- Parlamentarny Zespół ds. Promocji Żużla.

07.04

Trwać będzie 39. posiedzenie Sejmu, dzień trzeci, ostatni.

Zaplanowano obrady plenarne i najprawdopodobniej odbędą się głosowania.

Senat

05.04

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Rząd

04.04

Odbędzie się posiedzenie Rządu RP.

05.04

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

05.04

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, członkowie misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw(BIE) i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wezmą udział w konferencji prasowej dotyczącej przygotowań do wystawy EXPO 2022.

Piotr Gliński w czasie jednej z wypraw zagranicznych do Azji, źródło: MKiDN/twitter.com

07.04

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Pełnomocnik Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi - Jerzy Kwieciński, członkowie misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wezmą udział w konferencji prasowej podsumowującej wizytę delegacji BIE w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

03.04

Wicepremier Jarosław Gowin będzie w Krakowie na X Krakowskich Dniach Integracji.

04.04

Wicepremier Jarosław Gowin otworzy XI Festiwalu Nauki w Pile.

05.04

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w uroczystym podpisaniu umowy przejęcia udziałów EIT+ przez Skarb Państwa, Wrocław,
- Łukasz Szumowski będzie panelistą w ramach Konferencji - panel dyskusyjny “Wyzwania dla ochrony zdrowia w Polsce: Jak wygląda wprowadzanie nowych leków i technologii medycznych do praktyki klinicznej?”, Warszawa,
- Sekretarz stanu Aleksander Bobko będzie gościem V Kongresu Akademickich Biur Karier, Warszawa.

06.04

- Zaczną się Targi edukacyjne Kazakhstan International Exhibition Education and Career,
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
- Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

08.04

Łukasz Szumowski weźmie udział w Dskusja "LERU/CE7 views on the impact of Brexit...", Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju

03.04

- Jerzy Kwieciński spotka się z ambasadorem Meksyku w Polsce, Warszawa,
- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz spotka się z prezes firmy Solaris Solange Olszewską. Tematem rozmów będą wyzwania związanej z programem rozwoju elektromobilności, Bolechowo-Osiedle.

Mateusz Morawiecki kieruje Ministerstwem Rozwoju RP, źródło: Sejm RP/sejm.gov.pl

04.04

Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński spotka się ambasadorami Peru i Mongolii, Warszawa.

05.04

Podsekretarz stanu w MR Jadwiga Emilewicz weźmie udział w forum "Space Market". Wydarzenie poświęcone jest przeglądowi europejskiego i światowego rynku kosmicznego oraz przedstawieniu możliwości stojących przed polskimi podmiotami. Organizatorami forum są Polska Agencja Kosmiczna i Europejska Agencja Kosmiczna, Warszawa.

06.04

- Podsekretarze stanu w MR Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji prasowej nt. udziału Polski w Astana Expo, Warszawa,
- Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński spotka się z ambasadorem Czarnogóry, Warszawa.

07.04

- Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński weźmie udział w Dialogu Europejskim nt. umowy CETA, Warszawa,
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w posiedzeniu Zespołu ds. Strategii Europa 2020, Warszawa,
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji prasowej o Expo 2022 w Łodzi. W dniach 3-7 kwietnia br. w Polsce przebywa misja ewaluacyjna Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), która ma związek ze staraniem się Polski i Łodzi o prawo do organizacji w 2022 r. wystawy Expo, Warszawa.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

03.04

Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w briefingu prasowym poświęconemu podpisaniu umowy na modernizację linii kolejowej nr 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki.

05.04

- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w gali z okazji ogłoszenia wyników konkursów technologicznych "Lider" oraz "Hit Roku", organizowanych przez „Gazetę Bankową", Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit wezmą udział w spotkaniach z ministrem infrastruktury Królestwa Hiszpanii Iñigo de la Serna Hernáiz oraz ministrem planowania i infrastruktury Republiki Portugalii Pedro Marquesem, Madryt, Lizbona.

06.04

Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w konferencji „Wyroby budowlane pod kontrolą 2” w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”, Warszawa.

Ministerstwo Energii

04.04

Podsekretarz stanu w ME Andrzej Piotrowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków.

Prezydent

04.04

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Katowicach podpisze ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz odwiedzi Rudę Śląską.

Prezydent Andrzej Duda, zdjęcie z 2 kwietnia 2017 roku w rocznicę śmierci papieża Polaka Jana Pawła II, źródło: Grzegorz Jakubowski/KPRP/twitter.com

Trybunał Konstytucyjny

04.04

Sąd konstytucyjny zajmie się zapytaniem sądu powszechnego w Warszawie, w którym proszony jest o wykładnię zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Narodowy Bank Polski

04.04

W NBP zbierze się Rada Polityki Pieniężnej, to pierwszy dzień posiedzenia.

05.04

W NBP nadal będzie debatować Rada Polityki Pieniężnej, to drugi dzień posiedzenia.

07.04

- Odbędzie się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego,
- NBP przedstawi aktywa rezerwowe, stan na marzec 2017 roku.

Inne

03.04

Rocznica: W 1980 roku  Sejm PRL powołał rząd Edwarda Babiucha.

04.04

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom.

Rocznica: W 1996 roku została utworzona Policja sądowa.

05.04

Dzień Drzewa.

Rocznica: W 1990 roku premier Tadeusz Mazowiecki wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia dzielnic miasta stołecznego Warszawy w gminy.

06.04

Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju.

Rocznica: W 1990 roku Tadeusz Mazowiecki przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską (MO), a powołujących w zamian Policję, służbę porządkową działającą w Polsce do dziś.

Rocznica: W 2006 roku odrzucono wniosek PiS o skrócenie kadencji Sejmu.

07.04

Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Rocznica: W 1989 roku Sejm PRL przyjął ustawę Prawo o stowarzyszeniach.

08.04

Międzynarodowy Dzień Romów.

Rocznica: W 1991 roku zainaugurowano operację militarną wycofywania wojsk radzieckich z terenów RP.

Rocznica: W 1994 roku Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Do Wspólnoty przystąpiła prawie dokładnie 10 lat później (2004).  

09.04

Rocznica: W 2010 roku Sejm RP przyjął ustawę o Służbie Więziennej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.