Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 3 - 9 lipca 2017 r.Parlamentarny.pl (GP) - 03 lipca 2017 11:10


Donald Trump w drugiej wizycie zagranicznej odwiedzi Warszawę. Jego samolot przyleci w środę (5 lipca), a kluczowym punktem wizyty będzie szczyt Trójmorza dzień później (6 lipca).

• Będzie też trwało 46. posiedzenie Sejmu RP na którym będą procedowane takie zagadnienia jak: wniosek PO o odwołanie Mariusza Błaszczaka (PiS) z funkcji szefa MSWiA, ustawa Prawo wodne. Odbędą się także przesłuchania przed Komisją śledczą ds. Amber Gold.

• Rząd RP spotka się w środę (5 lipca).

• Obradować będzie także Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Wizyta Donalda Trumpa w Polsce, Szczyt Trójmorza

05.07

Samolot prezydenta USA "AirForce One" wyląduje w Warszawie wieczorem 5 lipca.

06.07

- Donald Trump będzie 6 lipca gościem specjalnym Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie. Przewidziane są jego rozmowy w ramach szczytu z liderami 12 krajów Trójmorza, w tym z Andrzejem Dudą - gospodarzem spotkania.

- W agendzie spotkania pojawi się m.in. dostarczanie amerykańskiego gazu do Polski za pomocą gazoportu w Świnoujściu.

- O godzinie 13.10 Donald Trump ma wygłosić przemówienie do obywateli naszego kraju na Placu Krasińskich w Warszawie.

- Po spotkaniach w Warszawie prezydent USA uda się do Niemiec, do Hamburga na szczyt G 20.

{media;36679;Samolot Air Force One, źródło: Randy Robertson/flickr.com/CC BY 2.0;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/79/036679.jpg;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/79/036679_r2_940.jpg}

Sejm

03.07

W Sejmie odbędą się konsultacje dotyczące nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, spotkanie organizuje klub parlamentarny Nowoczesnej.

04.07

Prace komisji sejmowych
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold ma zamiar przesłuchać Barbarę Kijanko, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. To kolejna próba wysłuchania prokurator przed komisją.

- Zbiorą się Komisja do spraw Unii Europejskiej, Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Posłowie tych komisji będą rozmawiać o rozpatrzeniu rządowym i projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.

- Będzie pracować Komisja finansów publicznych.

- Komisja zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

- Będzie pracować Komisja infrastruktury.

Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, debata zespołu będzie poświęcona roli TVP w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej środowisk Dzieci Wojny.

05.07

Pierwszy dzień 46. posiedzenia Sejmu VIII kadencji

Prace plenarne
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

- Rozpatrzony zostanie wniosek Platformy Obywatelskiej (PO) o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Będzie go uzasadniał poseł PO Borys Budka.

{media;36680;Dziennikarze na galerii sejmowej w czasie 44. posiedzenia Sejmu, źródło: Krzysztof Białoskórski/SejmRP/flickr.com/CC BY 2.0;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/80/036680.jpg;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/80/036680_r2_940.jpg}

Prezydium Sejmu przewiduje, że na obrady plenarne mogą trafić następujące punkty
- Sprawozdanie z prac komisji o ustawie Prawo wodne.

- Sprawozdanie Komisji infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

- Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.

Sejm ma też rozpatrzyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie zaplanowanego na 1 kwietnia 2017 r. przeniesienia Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gdzie czeka ją likwidacja.

Najważniejsze prace komisji sejmowych
- Zbierze się  Komisja do spraw petycji.

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zapozna się z informacją o działalności Sądu Najwyższego (SN) w roku 2016. Przedstawi informację pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży zaopiniuje dla Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Zbierze się Komisja do spraw służb specjalnych, posiedzenie będzie zamknięte.

- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Zbigniewa Młotkowskiego, byłego członka zarządu Jet Air, późniejszej OLT Express, i przesłucha Michała Swobodę, także byłego członka zarządu Jet Air.

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych będzie obradować nad problematyką mniejszości narodowych i etnicznych podejmowanej w ramach działalności Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w latach 2013 - 2016.

- Komisja kultury i środków przekazu przeprowadzi: pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, „Żołnierza Niezłomnego” Kościoła i pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci o Polskich Ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych.

- Zbierze się Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Komisja zdrowia będzie opiniować zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na 2017 r. i na 2018 r.

- Zbierze się podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania.

- Będzie pracować Komisja spraw zagranicznych.

{media;36681;Prezydium Sejmu z Marszałkiem Izby Markiem Kuchcińskim w środku kadru, źródło: Krzysztof Białoskórski/SejmRP/flickr.com/CC BY 2.0 ;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/81/036681.jpg;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/81/036681_r2_940.jpg}

06.07

Najważniejsze prace komisji sejmowych
- Zbierze się Komisja etyki poselskiej, która rozpatrzy sprawę dotyczącą wypowiedzi posła Stanisława Pięty w dniu 31 marca 2017 r. na łamach dziennika „Super Express”. Skarży klub Platformy Obywatelskiej. Także komisja etyki będzie kontynuować rozpatrzenie sprawy wypowiedzi posła Ryszarda Wilczyńskiego w dniu 28 lutego 2017 r. na spotkaniu z mieszkańcami w Namysłowie. Posiedzenie będzie zamknięte.

07.07

Drugi dzień 46. posiedzenia Sejmu VIII kadencji

Będą prowadzone prace plenarne izby

Najważniejsze prace komisji sejmowych
- Zbierze się Komisja Finansów Publicznych

Senat

05.07

Przewidziane jest posiedzenie Komisji nauki, edukacji i sportu.

Rząd

05.07

Rząd PR spotka się na posiedzeniu o godzinie 15. Porządek spotkania przewiduje: rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym i dwa projekty uchwał: w sprawie projektu zmiany Umowy partnerstwa na lata 2014 - 2020 w zakresie niezbędnym do jego dostosowania do średniookresowej strategii rozwoju kraju, i projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

06.07

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

07.07

Przewidziane jest spotkanie Rady Ministrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

03.07

Łukasz Szumowski weźmie udział w Warszawie w debacie "Lepsza Polska: Wyzwania XXI wieku dla szkolnictwa wyższego".

 04.07

Jarosław Gowin i Łukasz Szumowski w Krakowie będą na uroczystości podpisania porozumienia o współpracy między Narodowym Centrum Nauki a Towarzystwem Maxa Plancka w sprawie założenia Dioscuri – sieci centrów doskonałości naukowej.

05.07

W czasie prac Sejmu Aleksander Bobko złoży sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

06.07

Łukasz Szumowski weźmie udział w obradach Rady Narodowego Centrum Nauki, Kraków.

07.07

Jarosław Gowin będzie w Tarnowie, gdzie spotka się z samorządowcami regionu.

Ministerstwo Rozwoju

03.07

Tadeusz Kościński spotka się z Raminem Mehmanparastem, ambasadorem Iranu w Polsce.

04.07

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w podpisaniu umowy dotyczącej projektu CEF: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich Szczecin i Świnoujście", Szczecin.

- Tadeusz Kościński będzie uczestniczył w debacie pt. „Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki", Warszawa.

05.07

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, Warszawa.

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w seminarium"Inwestowanie w przyszłość Europy". Organizatorem wydarzenia jest BCC oraz Europejski Bank Inwestycyjny, Warszawa.

06.07

Paweł Chorąży weźmie udział w inauguracji projektu Ministerstwa Rozwoju współfinansowanego w ramach polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP pn. "Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich", Kiszyniów, Mołdawia.

07.07

Tadeusz Kościński weźmie udział w wizycie Prezydent Republiki Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović w Polsce.

Ministerstwo Obrony Narodowej

03.07

O godz. 15. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz weźmie udział w uroczystości powitania żołnierzy Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu.

{media;36682;Antoni Macierewicz, źródło: mjr Robert Siemaszko/CO MON/mon.gov.pl;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/82/036682.jpg;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/82/036682_940.jpg}

Prezydent

03.07

O godz. 11.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda przyjmie Przewodniczącego Knesetu Yuli Yoel Edelsteina.

06.07

Prezydent RP Andrzej Duda będzie gospodarzem Szczytu Inicjatywy Trójmorza, w którym udział weźmie dwanaście państw regionu. Gościem sesji transatlantyckiej Szczytu będzie Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald J. Trump.

{media;36683;Andrzej Duda w czasie wywiadu prasowego który był poświęcony wizycie prezydenta USA w Polsce, źródło: Krzysztof Sitkowski/KPRP/twitter.com/prezydentpl;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/83/036683.jpg;http://pliki.parlamentarny.pl/i/03/66/83/036683_r0_940.jpg}

Rzecznik Praw Obywatelskich

03.07

RPO informuje, że 3 lipca rusza nowy punkt przyjęć interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Łodzi.

Narodowy Bank Polski

04.07

Odbędzie się spotkanie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), dzień pierwszy.

05.07

Będzie trwało spotkanie RPP, dzień drugi.

07.07

NBP przedstawi stan aktywów rezerwowych na miesiąc czerwiec 2017 r.

Inne

03.07

Rocznica: W 1947 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o odbudowie Warszawy.

Rocznica: W 2002  roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo lotnicze.

04.07

Rocznica: W 1958 roku Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, został mianowany przez papieża Piusa XII krakowskim biskupem pomocniczym.

Rocznica: W 2010 roku Bronisław Komorowski został wybrany na prezydenta RP, jego konkurent Jarosław Kaczyński nie otrzymał większości głosów w II turze przedterminowych wyborów. Ta elekcja była bezpośrednią konsekwencją śmierci Lecha Kaczyńskiego w tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

05.07

Rocznica: W 1990 roku weszła w życie ustawa Prawo o zgromadzeniach.

07.07

Rocznica: W 1994 roku Sejm RP przyjął ustawy: o denominacji złotego i Prawo budowlane.

08.07

Rocznica: W 2010 roku prezydent elekt Bronisław Komorowski zrezygnował z mandatu poselskiego i funkcji marszałka Sejmu, a tym samym przestał wykonywać obowiązki prezydenta RP, które przez kilka godzin wypełniał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, a wieczorem, z mocy Konstytucji, obowiązki głowy państwa przejął nowo wybrany marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna.