REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 3 - 9 października 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 03 października 2016 09:10
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 3 - 9 października 2016 r. Posłowie zajmą się pomysłem ograniczenia handlu w niedzielę. (fot.:twitter.com/kancelariasejmu)

• W tym tygodniu Sejm zajmie się zakazem handu w niedzielę i informacją o CETA i TTIP - umowach o wolnym handlu między UE, Kanadą i USA.
• W całym kraju rusza rok akademicki 2016/2017. Ministrowie i wiceministrowie odwiedzą szkoły wyższe.
• Parlament wysyła też misję obserwacyjną do Gruzji.
• W środę (5 października) w Parlamencie Europejskim debata o prawach kobiet w Polsce.

Sejm

3.10

Zespoły parlamentarne
Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny

4.10

XXVII Posiedzenie Sejmu

Plan posiedzenia Sejmu może ulec zmianie ze względu na przebieg prac w komisjach i jest uzależniony od decyzji Prezydium Sejmu

Obrady Plenarne
- Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (AMW)
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (IPN)
- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
- Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskich projektach uchwał w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA
- Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.
- Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r."

Na XXVII posiedzeniu Sejmu będzie obradować po raz kolejny komisja ds. Amber Gold. Na zdjęciu poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński, członek tej komisji. (źródło: facebook.com)

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku obrad o informację Prezesa Rady Ministrów w sprawie opinii wydanej przez Komisję Europejską. Opinia dotyczy stanu praworządności w Polsce w związku z prowadzoną procedurą ochrony praworządności.
- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku obrad o informację Rady Ministrów w sprawie sytuacji związanej z planowanym od dnia 1 lipca 2016 r. rozpoczęciem stosowania przez Republikę Francuską szkodliwych dla polskiej branży transportowej przepisów dotyczących delegowania pracowników

Zespoły parlamentarne i komisje sejmowe
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Zdrowia
- Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. Onkologii
- Podkomisja stała do spraw turystyki
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
- Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. sprywatyzowanych szpitali
- Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

5.10

XXVII Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Zespoły parlamentarne i komisje sejmowe
- Komisja do Spraw Petycji
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Ustawodawcza
- Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk
- Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja Zdrowia
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Sejm będzie obradował trzy dni. (źródło: Sejm RP/Twitter.com)


- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Polityki Senioralnej
- Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Komisja Spraw Zagranicznych
- Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
- Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Afryki
- Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
- Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa

6.10

XXVII Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Zespoły parlamentarne i komisje sejmowe
- Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny
- Podkomisja stała do spraw polityki społecznej
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

7.10

Zespoły parlamentarne i komisje sejmowe
- Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Inne spotkania w Sejmie
- Posiedzenie Rady Mediów Narodowych
- Konferencja Stowarzyszeń Konsumenckich „Problemy Konsumenta na rynku finansowym”

8.10

Misja obserwacyjna Sejmu i Senatu w Gruzji
Od 4 do 9 października br. w Gruzji niezależna misja obserwacyjna Sejmu i Senatu będzie prowadzić obserwację w związku z wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 8 października br. Ze względu na znaczenie polsko-gruzińskich relacji Sejm i Senat podjęły decyzję o udziale w misji 24 parlamentarzystów.

9.10

Misja obserwacyjna Sejmu i Senatu w Gruzji

Senat

4.10

- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Posiedzenie Komisji Środowiska
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury
- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

5.10

- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Rząd

3.10

W Gorzowie Wielkopolskim prezes Rady Ministrów Beata Szydło weźmie udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017.

4.10

Posiedzenie Rady Ministrów

Po posiedzeniach Rady Ministrów premier najczęściej udziela dziennikarzom informacji o podjętych tematach i kluczowych decyzjach. (źródło: KPRM/flickr.com/domena publiczna)

5.10

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

6.10

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5.10

Gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego oraz wiceministrów: Jarosława Sellina, Magdaleny Gawin i Wandy Zwinogrodzkiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3.10

- Wicepremier i minister Jarosław Gowin weźmie udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Teresa Czerwińska weźmie udział w inauguracji roku Akademickiego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

4.10

- Wicepremier i minister Jarosław Gowin weźmie udział w inauguracji roku  akademickiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
- Aleksander Bobko weźmie udział w inauguracji roku akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

5.10

Aleksander Bobko weźmie udział w spotkaniu z delegacją komisji ds nauki i sztuki landtagu Bawarii.

6.10

Piotr Dardziński weźmie udział w uroczystości uruchomienia European X-ray Free Electron Laser w Hamburgu.

7.10

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin spotka się z ambasadorem Włoch.

8.10

Wicepremier i minister Jarosław Gowin weźmie udział w IX Kongresie Republikańskim w Warszawie.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

5.10

Wiceminister Jerzy Szmit będzie uczestniczył w rozmowach na temat strategii rozwoju sektora transportu lotniczego w Polsce podczas 8th Aviation Breakfast w Warszawie.

6.10

- Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w III Kongresie Mieszkaniowym we Wrocławiu.
- Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w uroczystych obchodach 30-lecia powstania Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie.

Ministerstwo Obrony Narodowej

3.10

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w nowo utworzonej Akademii Sztuki Wojennej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3.10

- Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
- Sekretarz Stanu Stanisław Szwed weźmie udział w uroczystości z okazji Jubileuszu 35-lecia „Tygodnika Solidarność” w Warszawie.

4.10

- Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w posiedzeniu Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Warszawie.
- Sekretarz Stanu Stanisław Szwed weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. zdrowia publicznego.

MRPiPS kieruje Elżbieta Rafalska, źródło: KPRM/flickr.com/domena publiczna

5.10

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w Gali Olimpijskiej w Warszawie.
- Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji dialogu społecznego ds. osób niepełnosprawnych w Warszawie.

6.10

- Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami opiekunów osób niepełnosprawnych.
- Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz będzie uczestniczył w posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych.
- Podsekretarz Stanu Marcin Zieleniecki weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
- Sekretarz Stanu Stanisław Szwed weźmie udział w Gali Jubileuszowej 25-lecia Giełdy Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego w Polsce.

Ministerstwo Energii

3.10

Minister energii Krzysztof Tchórzewski weźmie udział w otwarciu biogazowni rolniczej w miejscowości Tończa.

4.10

Podsekretarz stanu w ME Wojciech Kowalczyk spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków.

Prezydent

3.10

W Teatrze Polskim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji 35-lecia Tygodnika Solidarność.

4.10

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w województwie zachodniopomorskim.

5.10

Prezydent Andrzej Duda z małżonką weźmie udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych medalistom XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich i XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich oraz Olimpiady Szachowej 2016.

W środę (5 października) Andrzej Duda z małżonką weźmie udział w Gali Olimpijskiej. (źródło: youtube.com)

Narodowy Bank Polski

3.10

- NBP zreferuje sytuację na rynku mieszkaniowym za II kwartał 2016 roku
- Odbywa się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego

4.10

Odbywa się posiedzenie Rady Polityki pieniężnej, dzień pierwszy

5.10

Odbywa się posiedzenie Rady Polityki pieniężnej, dzień drugi

Inne

3.10

Obraduje Parlament Europejski, dzień pierwszy
W planie obrad znalazła się debata przed unijnym szczytem: imigranci, Rosja i unijny handel zagraniczny

Święto Zjednoczenia Niemiec

4.10

Obraduje Parlament Europejski, dzień drugi
W związku z pojawiającymi się informacjami o relacjach z biznesem byłych oraz obecnych wpływowych komisarzy, posłowie PE będą pytać komisarzy o plany działań Komisji Europejskiej, które pozwoliłyby na uniknięcie konfliktu interesów wśród jej członków.

Światowy Dzień Zwierząt
Światowy Dzień Onkologii

Budynek Parlamentu Europejskiego. (źródło: wikipedia.org/CC)

5.10

Obraduje Parlament Europejski, dzień trzeci
Parlament będzie debatował w środę (5 października) po południu na temat planów zaostrzenia polskich przepisów dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Niepokój posłów budzą przede wszystkim projekty ustaw o dostępie kobiet do legalnej aborcji oraz o wykorzystaniu embrionów ludzkich do zapłodnienia pozaustrojowego

Światowy Dzień Nauczyciela

- Rocznica: W 2007 roku decyzją ministra obrony narodowej Aleksandra Szczygło awansowano pośmiertnie 7842 polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 r.
- Rocznica: W 1983 roku Lech Wałęsa został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla

6.10

Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

7.10

Światowy Dzień Uśmiechu
W PRL obchodzono Święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa

Rocznica: W 1999 roku Sejm RP przyjął Ustawę o języku polskim

8.10

Rocznica: W 2000 roku odbyły się wybory prezydenckie, w których zwycięstwo w I turze odniósł urzędujący prezydent Aleksander Kwaśniewski.

9.10

Światowy Dzień Poczty

Rocznica: W 2011 roku Platforma Obywatelska wygrała wybory do Sejmu i Senatu RP

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.