REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5-11 czerwca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 05 czerwca 2017 10:30
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5-11 czerwca 2017 r. W ubiegłym tygodniu obradowały w Sejmie dzieci i młodzież, w tym tygodniu będą to już politycy powyżej 18 lat. (fot. Paweł Kula/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

Tydzień między 5 a 11 czerwca będzie intensywnym czasem dla posłów. W programie obrad Sejmu znajdują się przesłuchania ws. Amber Gold, ustawa o KRS, czy sprawa smoleńska na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.

• Sejm będzie pracował od wtorku do czwartku (6 do 9 czerwca), to 43. posiedzenie.

• Na obradach pojawi się też pytanie o patronów przyszłego roku: proponowana jest m.in. Irena Sendlerowa - działaczka ratująca żydów w czasie II wojny światowej.

• Wybrany zostanie kolejny członek składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm

06.06

Prace komisji sejmowych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha: Jacka Łyczbę, byłego prezesa zarządu OLT Express Poland i Rafała Orłowskiego, byłego członka zarządu wspomnianej linii lotniczej,
- Komisja Ustawodawcza zaopiniuje wniosek w sprawie wyboru na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa,
- Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów Publicznych zajmą się pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

07.06

Wtorek będzie pierwszym dniem 43. posiedzenia Sejmu

Porządek obrad plenarnych
- Zostanie złożone sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS),
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka,
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 250-lecia konfederacji barskiej,
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej,

Irena Stanisława Sendlerowa urodzona 1910, zmarła 2008. Kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom („Żegoty”). Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, źródło: wikimedia.org/CC

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet. Przedkłada sprawozdanie poseł Krzysztof Mieszkowski (Nowoczesna),
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego,
- Sejm ma wysłuchać także informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Kancelaria Sejmu przewiduje, że do porządku mogą zostać wpisane następujące punkty:
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
- Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Najistotniejsze prace komisji sejmowych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha: Andrzeja Dąbrowskiego, byłego prezesa zarządu OLT Express Poland i Anetę Mazek, byłą koordynator zespołu w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa,
- Komisja Etyki Poselskiej na zamkniętym posiedzeniu rozpatrzy postępowania wobec posłów PiS: Krystyny Pawłowicz i Marka Suskiego. W dalszej kolejności ma zająć się sprawą posła Ryszarda Wilczyńskiego,
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmie się informacją ministra środowiska na temat zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie,
- Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku,
- Komisja Zdrowia zajmie się pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą wysłucha informacji ministra edukacji narodowej na temat stanu edukacji polonijnej na Wschodzie,
- Komisja Obrony Narodowej wysłucha informacji o zakupie samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie,
- Komisja Spraw Zagranicznych będzie opiniować kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Leszka Białego i pana Jacka Gawryszewskiego,
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa zajmie się sytuacją w spółce Lotos Kolej. Informację przedstawi Ministerstwo Energii.

Zostanie zaprezentowana w Sejmie wystawa pt. "Twarze Jana Pawła II" 

08.06

Środa będzie drugim dniem obrad Sejmu

Zaplanowano obrady plenarne

Najważniejsze obrady komisji sejmowych
- Komisja Obrony Narodowej wysłucha ustaleń i raportu z pracy Podkomisji do ponownego zbadania katastrofy samolotu Tu-154M zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku,
- Komisja Infrastruktury rozpatrzy informację Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat przeglądu wdrażania ERMTS w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji ED250 Pendolino na trasie Gdynia-Warszawa-Kraków-Katowice-Bielsko-Biała-Gliwice-Wrocław-Rzeszów.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzy rządowy projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych na zamkniętym posiedzeniu wysłucha informacji szefów Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich na temat sytuacji wewnętrznej na Ukrainie,
- Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłucha informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych,
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wysłucha informacja na temat stanu przygotowań do organizacji 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 we Wrocławiu.

Nastąpi otwarcie wystawy "Józef Mehoffer i jego turkowskie dzieło".

09.06

Czwartek będzie ostatnim, trzecim dniem 43. posiedzenia Sejmu

Będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów.

Senat

07.06

W Senacie odbędzie się konferencja pt. „Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939 – 1990”. Konferencja została zorganizowana z okazji 70. rocznicy śmierci Władysława Raczkiewicza. Jej celem jest przedstawienie sylwetki pierwszego prezydenta RP na Uchodźstwie Władysława Raczkiewicza oraz upowszechnienie wiedzy o tej postaci. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii oraz Zakładu Historii XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trzech częściach: 6 czerwca 2017 r. w Toruniu, 7 czerwca br. w Warszawie i 11 czerwca br. w Londynie.

Rząd

06.06

Posiedzenie rady Ministrów RP.

07.06

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

08.06

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

05.06

Wicepremier Jarosław Gowin i  Piotr Dardziński będą członkami prezydenckiej delegacji we Wrocławiu.

Aleksander Bobko z ramienia MNiSW będzie uczestniczył w spotkaniu i uroczystości wręczenia Studenckich Nobli przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NSZ).

06.06

Odbędzie się Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji.

Piotr Dardziński będzie gościem XXVI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych Rady Głównej Instytutów Badawczych.

07.06

Odbędzie się posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

08.06

Odbędzie się zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Odbędzie się XXVII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki.

09.06

Wicepremier Jarosław Gowin będzie uczestniczył w spotkaniu otwarcia Centrum Badań i Rozwoju Samsunga, Warszawa.

Łukasz Szumowski będzie gościem spotkania Komisji Fulbrighta, na której nastąpi wręczenie dyplomów amerykańskim stypendystom, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju 

06.06

Paweł Chorąży weźmie udział w konferencji: "Rewitalizacja w małych miastach", Dobiegniew.

08.06

Adam Hamryszak weźmie udział w konferencji "Zrównoważona mobilność miejska-wyzwania i szanse dla miast", Jasionka.

Paweł Chorąży uda się z wizytą do Chin, gdzie weźmie udział w XVII sesji Polsko-Chińskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej oraz w China and Central and Eastern European Countries Cooperation & Development Forum.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

05.06

Minister Andrzej Adamczyk weźmie udział w briefingu poświęconemu inwestycjom drogowym w Małopolsce, Skomielna Biała.

06.06

Andrzej Bittel weźmie udział w 45. Sesji Narady Ministrów Organizacji Współpracy Kolei
Soczi, Rosja.

07.06

Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w Forum Spółdzielczym 2017 „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.

Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Justyna Skrzydło wezmą udział w posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Luksemburg.

Prezydent

05.06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożą wizytę we Wrocławiu.

06.06

O godzinie 18.00 w Zakopanem Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich.

07.06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w Gliwicach.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, źródło: youtube.com

Rzecznik Praw Obywatelskich

05.06

Odbędzie się pod Honorowym Patronatem RPO X Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”.

08.06

Pracownicy biura RPO będą w Kutnie, w Słupsku i w Łowiczu oczekiwać zainteresowanych.

Narodowy Bank Polski

06.06

W NBP spotka się Rada Polityki Pieniężnej, dzień pierwszy posiedzenia rady.

07.06

Trwać będzie posiedzenie RPP.

NBP przedstawi informację o stanie aktywów rezerwowych z maja 2017 r.

Inne

05.06

Światowy Dzień Środowiska.

W Polsce Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej

Rocznica: W 1992 Waldemar Pawlak został desygnowany na urząd premiera RP.

Rocznica: W 1994 roku założono Krajową Partię Emerytów i Rencistów.

06.06

Święto Wojsk Chemicznych RP.

Święto Centrum Operacji Powietrznych RP.

Rocznica: W 2000 roku rozpadła się koalicja Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności.

07.06

Rocznica: W 2009 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego na mocy których Platforma Obywatelska wprowadziła do brukselskiej izby 25 deputowanych z przypadających Polsce 50 mandatów.

08.06

Rocznica: W 2000 roku Sejm RP wybrał Leona Kieresa na stanowisko Prezesa IPN.

Rocznica: W 2003 roku zakończyło się dwudniowe referendum europejskie, na mocy którego Polska weszła do UE rok później. Frekwencja wyniosła 58,85 proc., a 77,45 proc. głosujących opowiedziało się za wejściem do Wspólnoty.

09.06

Rocznica: W 2006 roku Sejm RP przyjął ustawy powołujące CBA i SKW.

10.06

Międzynarodowy Dzień Heraldyk.

Rocznica: W 2010 roku Marek Belka został wybrany przez Sejm na stanowisko prezesa NBP.

11.06

Rocznica: W 2004 prezydent Aleksander Kwaśniewski ponownie powołał w tzw. drugim kroku konstytucyjnym rząd Marka Belki.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.