REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5 - 11 grudnia 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 05 grudnia 2016 09:38
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5 - 11 grudnia 2016 r. Andrzej Duda odwiedzi w tym tygodniu województwo lubelskie, premier Szydło będzie na Śląsku i w Małopolsce. (fot.:twitter.com/prezydentpl)

• Prezydent Andrzej Duda odwiedzi na początku tygodnia woj. lubelskie.
• Premier Beata Szydło będzie w poniedziałek (5 grudnia) na Śląsku i w Małopolsce.
• Trwać będzie też maraton spotkań wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Wicepremier,  minister rozwoju i finansów zaprezentuje pakiet uproszczeń w systemie Funduszy Europejskich.

Sejm

05.12

Debata „Projekt implementacji waluty równoległej/lokalnej w jednostkach samorządowych na przykładzie Powiatu Otwockiego”

Konferencje prasowe
- Marcin Kierwiński i Jan Grabiec z PO zapowiedzieli konferencję "PiS nie wyciągnął żadnych wniosków z katastrofy w Smoleńsku!"
- Posłowie Tomasz Siemoniak, Czesław Mroczek i Cezary Tomczyk zapowiedzieli konferencję prasową "#CzarnyRok - obrona narodowa"

06.12

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe

07.12

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej

Debata „Program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży”

08.12

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Następne posiedzenie Sejmu w następnym tygodniu, w dniach 13 do 16 grudnia, źródło: Sejm/sejm.gov.pl

Konferencja „Kopalnie – zamykamy czy otwieramy – inne spojrzenie na problem polskiego górnictwa”

09.12

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Turystyki  spotka się w Karpaczu

Senat

05.12

Marszałek Senatu wraz delegacją będzie na Białorusi, to pierwszy dzień wizyty

06.12

Delegacja Senatu drugi dzień będzie przebywać na Białorusi

Posiedzenia komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

07.12

Konferencja pod tytułem „Zdrowie, Aktywność, Konstruktywność. Wyzwania polityki zdrowotnej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych”

Posiedzenia komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Wystawa pt. „Milenium 966–1966 na emigracji"

08.12

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą organizuje konferencję pt. „Depozyt Niepodległości – Rada Narodowa RP na uchodźstwie (1939 – 1991)”

Posiedzenia komisji senackich
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej

Rząd

05.12

Wizyta premier Beaty Szydło w województwach śląskim i małopolskim (Bielsko-Biała, Kęty)

Rząd na posiedzeniu Sejmu, źródło: Kancelaria Premiera/domena publiczna

06.12

Posiedzenie Rady Ministrów

07.12

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

08.12

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

06.12

- Wiceminister Wanda Zwinogrodzka wręczy stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego studentom uczelni artystycznych. Uroczystość odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie
- Wiceminister Jarosław Sellin podpisze w Opolu list intencyjny w sprawie współprowadzenia przez MKiDN Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

08.12

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka będzie przebywała z wizytą w Krakowie, dzień pierwszy

09.12

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka będzie przebywała z wizytą w Krakowie, dzień drug

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

05.12

Jarosław Gowin weźmie udział w Konferencja nauka + biznes, Bielsko-Biała

06.12

Piotr Dardziński weźmie udział w posiedzeniu Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

08.12

Jarosław Gowin i Aleksander Bobko wezmą udział w konferencji programowej NKN "Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności"

Minął rok od kiedy Beata Szydło i jej ministrowie sprawują swoje urzędy, źródło: Kancelaria Premiera/domena publiczna

09.12

Jarosław Gowin wręczy nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Rozwoju

05.12

Mateusz Morawiecki weźmie udział w konferencji prasowej, podczas której zostanie ogłoszona nowa międzynarodowa inwestycja o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki
- Na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju poświęcona wdrażaniu środków unijnych w Polsce, w jej ramach Mateusz Morawiecki przedstawi pakiet uproszczeń w systemie Funduszy Europejskich

06.12

- Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady do spraw ekonomicznych i finansowych (ECOFIN)
- Jerzy Kwieciński weźmie udział we wręczeniu nagród Optimusy 2016, Warszawa
- Tadeusz Kościński spotka się z Ambasadorem Królestwa Danii, Ole Egberg Mikkelsenem, Warszawa

08.12

- Mateusz Morawiecki będzie gościem pierwszego dnia II Forum Przemysłowego w Karpaczu. Planowane jest wystąpienie wicepremiera, Karpacz
- Adam Hamryszczak weźmie udział w konferencji podsumowującej program Liwa-Polska-Rosja i otwierającej program Polska – Rosja, Gdańsk

09.12

Tadeusz Kościński weźmie udział w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą, Karpacz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

05.12

- Wiceminister Tomasz Żuchowski i prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski wezmą udział w briefingu poprzedzającym konferencję "Infrastruktura dostępna" organizowaną przez MIB, Warszawa
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym organizowanym przez Europejskie Centrum Biznesu, Warszawa
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zadaniem Zespołu będzie analiza propozycji zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty postulujące zmiany przepisów oraz opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Warszawa
- Wiceminister Kazimierz Smoliński, na zaproszenie Związku Banków Polskich, weźmie udział w koncercie z okazji 25. rocznicy powołania samorządu bankowego w Polsce, Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej

07.12

Wojciech Fałkowski wygłosi słowo wstępne podczas konferencji pt. „Geostrategic Processes in Asia and the New Silk Road”, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

10.12

Odbędzie się "Uroczysty powrót do Ojczyzny" - Przedsięwzięcie realizowane jest przez Komitet Honorowy do spraw sprowadzenia do kraju i uroczystego pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie szczątków doczesnych płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar-Rajchmana

Ministerstwo Energii

06.12

Podsekretarz stanu Michał Kurtyka spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków, Warszawa

Prezydent

05.12

Prezydent RP Andrzej Duda złoży wizytę w województwie lubelskim

Prezydent RP Andrzej Duda, źródło: Kancelaria Prezydenta/twitter.com

Trybunał Konstytucyjny

06.12

Sąd konstytucyjny będzie sprawdzał regulacje dotyczące stawki podatku akcyzowego

Narodowy Bank Polski

06.12

Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

07.12

- Drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej 
- NBP przedstawi aktywa rezerwowe, stan na listopada 2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

06.12

Spotkanie regionalne w Olsztynie poświęcony Krajowemu Mechanizmowi Prewencji

08.12

Obchody Światowego Dnia Praw Człowieka i inauguracja raportu „Biznes i Prawa Człowieka” pod patronatem RPO

Inne

05.12

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Rocznica: W 1968 roku Polska ratyfikowała Konwencję o Eliminowaniu Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej
Rocznica: W 1975 roku 59 intelektualistów wysłało list do władz PRL przeciwko zmianom w Konstytucji
Rocznica: W 1996 roku Sejm RP przyjął ustawę o zawodzie lekarza

06.12

Dzień św. Mikołaja

Św. Mikołaj, źródło: Thad Zajdowicz/flickr.com/CC BY 2.0

Rocznica: W 1991 roku Jan Olszewski został premierem RP
Rocznica: W 1997 roku Leszek Miller został przewodniczącym Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej
Rocznica: W 2012 roku Janusz Piechociński został wicepremierem i ministrem gospodarki w rządzie Donalda Tuska

07.12

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Rocznica: W 1989 roku Sejm kontraktowy przyjął ustawę o amnestii

08.12

Rocznica: W 1992 roku weszła w życie tzw. Mała Konstytucja

09.12

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 31 października 2003 roku

Rocznica: W 1990 roku, w II turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa pokonał Stanisława Tymińskiego

10.12

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Dzień Odlewnika w Polsce

Rocznica: W 1983 roku Danuta Wałęsa, w imieniu swego męża Lecha, odebrała w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla
Rocznica: W 2011 roku Leszek Miller został ponownie wybrany na przewodniczącego SLD

11.12

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.