REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5 - 11 września 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 05 września 2016 10:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5 - 11 września 2016 r. Po letniej przerwie wakacyjnej posłowie wracają na XXIV posiedzenie Sejmu. (fot.:sejm.gov.pl/)

• Po letniej przerwie wraca Sejm. 5, 6 i 7 września  będzie trwać XXIV posiedzenie Izby.
• 7 września w ramach posiedzenia odbędzie się inauguracyjne spotkanie Komisji Śledczej ds. Amber Gold.
• Rusza XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, a przy nim pierwsza edycja Forum Polonijnego, współorganizowana przez Senat RP.

Sejm

05.09

Sejm wznawia plenarne obrady po letniej, wakacyjnej przerwie

XXIV Posiedzenie Sejmu, dzień pierwszy

Obrady Plenarne
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 580) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku

Statystyki VIII kadencji Sejmu przeczytasz tutaj

Komisje
Komisja do Spraw Petycji
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja Zdrowia
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Komisja Infrastruktury
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja Finansów Publicznych
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Komisja Łączności z Polakami za Granicą
Komisja Finansów Publicznych; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Komisja Obrony Narodowej; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny; Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Komisja Polityki Senioralnej
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Spraw Zagranicznych

W tej kadencji Sejm zgromadzi się po raz dwudziesty czwarty, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

06.09

XXIV Posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Obrady Plenarne

Komisje i Zespoły Parlamentarne
Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
Parlamentarny Zespół Do Spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności

07.09

Komisje i Zespoły Parlamentarne
Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Senat

05.09

Odbędzie się uroczystość powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu

06.09

Po raz pierwszy w Krynicy w ramach XXVI Forum Ekonomicznego odbędzie się Forum Polonijne. To Forum organizowane jest przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Ekonomiczne, dzień pierwszy

07.09

Trwać będzie Forum Polonijne w Krynicy, dzień drugi

Lider PiS, Jarosław Kaczyński w czasie XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2013 roku, źródło: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0

08.09

Trwać będzie Forum Polonijne w Krynicy, dzień trzeci

Rząd

05.09

Posiedzenie Rady Ministrów
Na posiedzeniu e-faktury i zmiany w przepisach w związku z ASF

08.09

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

05.09

Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy UKSW, University of Oxford, Templar Executives Limited oraz G&R JSC dotyczącego utworzenia pierwszego w Polsce akademickiego ośrodka kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

06.09

Minister Jarosław Gowin, Teresa Czerwińska i  Piotr Dardziński będą obecni w Krynicy na Forum Ekonomicznym

08.09

Aleksander Bobko weźmie udział w II polsko-brazylijska konferencji na temat nauki i technologii
Minister Jarosław Gowin weźmie udział w Targach Zbrojeniowych w Kielcach

09.09

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

Ministerstwo Obrony Narodowej

06.09

Odbywa się XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Patronat nad impreza objął Prezydent RP Andrzej Duda, MON jest partnerem wydarzenia, dzień pierwszy

07.09

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, dzień drugi

08.09

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, dzień trzeci

MON jest partnerem targów obronnych w Kielcach, źródło: Dowództwo Generalne/twitter.com

09.09

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, dzień czwarty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

05.09

Minister Elżbieta Rafalska w Warszawie weźmie udział w posiedzeniu Zespołu ds. monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE
Minister Elżbieta Rafalska w Warszawie weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami duńskiej Komisji parlamentarnej, które będzie poświęcone dyrektywie dot. delegowania pracowników oraz podjętych i planowanych regulacji w zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania dumpingowi socjalnemu
Minister Elżbieta Rafalska, również w Warszawie weźmie udział w roboczym spotkaniu z marszałkami województw dot. nowych zasad finansowania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Minister Rafalska weźmie udział w spotkaniu dot. wprowadzenia dyrektywy sezonowej

06.09

Sekretarz Stanu Stanisław Szwed weźmie udział w posiedzeniu Zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego
Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz weźmie udział w panelu dyskusyjnym "Jak wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych – podejście biznesowe czy społeczne? ", zorganizowanym w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

07.09

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w panelu dyskusyjnym "Polityka prorodzinna – nowe wyzwania w obliczu niżu demograficznego w Europie", zorganizowanym w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
Sekretarz Stanu Stanisław Szwed weźmie udział w panelu dyskusyjnym "Rola pracodawców w systemie zdrowia publicznego", zorganizowanym w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska weźmie udział w panelu dyskusyjnym "Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa", zorganizowanym w ramach XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów odbywającego się równolegle z XXVI Forum Ekonomicznym
Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz weźmie udział w panelu dyskusyjnym "Dla wolności i solidarności", zorganizowanym w ramach XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów odbywającego się równolegle z XXVI Forum Ekonomicznym

08.09

Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego.Warszawa, MRPiPS
Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w spotkaniu z Panią Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowniczej, poświęconym bieżącym tematom z agendy europejskiej, głównie dot. pracowników delegowanych.

09.09

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w uroczystej akademii zorganizowanej z okazji Dnia Energetyka w Gorzowie

Ministerstwo Energii

06.09

Podsekretarz stanu Wojciech Kowalczyk spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków.

07.09

Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski wezmą udział w  konferencji „Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE – klastry energii”. Spotkanie odbędzie się w Sejmie. Swój udział w uroczystym otwarciu tego spotkania zapowiedzieli poseł i przewodniczący PZGiE Ireneusz Zyska

Prezydent

05.09

Wizytę oficjalną w Polsce złoży prezydent Palestyny Pan Mahmoud Abbas, dzień pierwszy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej premierze filmu „Smoleńsk”, odbędzie się ona o godzinie 20.00

06.09

Trwa wizyta prezydenta Palestyny Pana Mahmouda Abbasa, dzień drugi

07.09

Trwa wizyta prezydenta Palestyny Pana Mahmouda Abbasa, dzień trzeci

10.09

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale, dzień pierwszy

11.09

Dożynki Prezydenckie w Spale, dzień drugi

Narodowy Bank Polski

06.09

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, dzień pierwszy

07.09

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, dzień drugi
NBP poda informacje o aktywach rezerwowych z sierpnia 2016 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

05.09

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złoży informację w Sejmie o działalności w roku 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w Polsce

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi w Sejmie swoje dokonania w roku 2015, źródło: rpo.gov.pl

Inne

05.09

W roku 1981 w Gdańsku rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".
Mija rocznica nawiązania między Polską i Litwą stosunków dyplomatycznych w 1991 r.

06.09

Cztery lata temu, w 2012 roku prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych

08.09

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (pod patronatem UNESCO)
Dzień Dobrej Wiadomości

10 lat temu Sejm przyjął ustawę o zmianie Konstytucji dopuszczającą ekstradycję polskiego obywatela

10.09

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
Odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału 40 Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 w Koszalinie

11.09

Odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału 28 Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 w Częstochowie

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.