REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6-12 listopada 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 06 listopada 2017 09:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6-12 listopada 2017 r. Polska ma co świętować. 99 lat temu zaczęła się najnowsza historia Polski, którą zapoczątkował marszałek Józef Piłsudski. Wraz z końcem I wojny światowej, Polska wróciła na mapę Europy. (fot.: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

Nim w sobotę (11 listopada) Polska będzie świętować 99. rocznicę odzyskania niepodległości, czeka nas posiedzenie Sejmu, prace Senatu i wizyta w Warszawie Mohammeda Fuada Masuma Khadera, prezydenta Iraku.

• W Sejmie posłowie zbiorą się, by pracować na 51. posiedzeniu Sejmu.

• W ramach posiedzenia mają stawić się na przesłuchanie kolejni świadkowie ws. Amber Gold.

• Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

• Polska w sobotę (11 listopada) będzie świętować 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Momentem, który historia uznała za powrót Polski na mapę Europy w 1918 roku było przekazanie przez Radę Regencyjną RP władzy zwierzchniej nad podległym jej wojskiem marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

 

Sejm

06.11

Prace komisji sejmowych

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

- Będzie pracować Komisja Gospodarki i Rozwoju.

- Zbierze się Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu także zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

- Zbierze się Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Będzie pracować Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

- Komisja Spraw Zagranicznych wyrazi opinie o projekcie zmiany ustawy budżetowej na rok 2017.

- Program planowanych prac w poniedziałek zamknie spotkanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

07.11

Prace komisji sejmowych

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się we wtorek sprawozdaniem Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.

- Prace zapowiada Komisja Finansów Publicznych.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu przeprowadzi pierwsze czytanie projektu ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi.

- Będą trwały kolejne przesłuchania ws. Amber Gold. Posłowie-śledczy chcą zadawać pytania Annie Fołty-Nowackiej, byłej funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Stawić się ma także Maciej Zajda, także były policjant z Komendy Wojewódzkiej w nadmorskim mieście.

- Spotka się Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

- Prace zapowiedziała Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

- Komisja Infrastruktury rozpatrzy dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Kukiz’15 o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie realizacji budowy zachodniej obwodnicy Szczecina”.

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania częstotliwościami przeznaczonymi dla telekomunikacji, radiofonii i telewizji.

- Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

Posłowie w czasie 50. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji, źródło: Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

08.11

Zacznie się 51. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Porządek obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

- Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

- Sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w tym dwa poświęcone Instytutowi Pamięci Narodowej i Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

- Planowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Porządek dzienny może być uzupełniony

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

- Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości w ławach sejmowych w czasie 50 posiedzenia Sejmu RP, źródło: Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje informację Ministra Sprawiedliwości na temat przyczyn i okoliczności śmierci Pani Agnieszki Pysz, w dniu 7 czerwca 2017 r. w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie.

- Spotka się Komisja Łączności z Polakami za Granicą.

- Przed komisją ds. AmberGold stawić się ma Paweł Kunachowicz, były członek rady nadzorczej Amber Gold.

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmie się w Polsce epidemią afrykańskiego pomoru świń (ASF).

- Komisja Etyki Poselskiej zapowiada posiedzenie zamknięte.

- Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Ustawodawcza na wspólnym posiedzeniu rozpatrzą sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.

- Prace zapowiada Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce.

- Pracować będzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Komisja Obrony Narodowej wysłucha informacji Ministra Obrony Narodowej na temat kondycji Marynarki Wojennej RP.

- Komisja Regulaminowa  Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpatrzy wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy sprawozdanie podkomisji stałej do spraw polityki społecznej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dezyderat nr 2 w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie.

- Pracować będzie Komisja Polityki Senioralnej.

- Komisja Infrastruktury rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

- Zapowiedziano spotkanie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

- Będą pracować na posiedzeniu łączonym Komisja do Spraw Energii i  Komisja Skarbu Państwa.

09.11

Będzie trwało 51. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień drugi

Posłowie będą kontynuowali prace na obradach plenarnych

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzy informacji Ministra Energii dotyczącej oceny skutków wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

- Komisja Infrastruktury wysłucha informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz autorów studium wykonalności KDP na temat przeglądu projektu budowy Kolei Dużych Prędkości.

- Będzie pracowała Komisja do Spraw Petycji.

- Komisja do Spraw Służb Specjalnych spotka się na zamkniętym posiedzeniu. Posłowie zajmą się m.in. zbiorami zastrzeżonymi IPN.

- Prace zapowiedziała Komisja Finansów Publicznych.

- Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje kandydatów na stanowisko ambasadora RP - pana Jacka Bazańskiego i pani Beaty Pęksy.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłucha informacji o stanie realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

10.11

Klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej organizuje spotkanie i konferencję pod hasłem "Fake news i dezinformacja. Zagrożenie dla demokracji?"

Senat

08.11

Senat planuje pierwszy dzień 49. posiedzenia

Prace komisji Senatu RP

- Posiedzenie Komisji Zdrowia.

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.

- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.

- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Harcerze w Senacie RP, źródło: Michał Józefaciuk/Kancelaria Senatu

09.11

Senat planuje drugi dzień 49. posiedzenia Izby Wyższej

Prace komisji Senatu RP

- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

10.11

W Senacie RP o 12.00 zostanie otwarta wystawa „Senat RP III kadencji (1930–35) i jego marszałek Władysław Raczkiewicz”. Wystawa została przygotowana przez Centrum Informacyjne Senatu w ramach obchodów Roku Władysława Raczkiewicza. Zaprezentowane zostaną m.in. liczne zdjęcia, pamiątki po senatorach, druki senackie czy sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Senatu III kadencji.

Rząd

07.11

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się rutynowe posiedzenie rządu. W czasie spotkania przewidziane są dwa punkty obrad: Omówienie projektu Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz omówienie projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.

08.11

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

09.11

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

06.11

Piotr Dardziński będzie na posiedzeniu sekcji „Nauka, innowacje” Narodowej Rady Rozwoju.

09.11

- Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- W Warszawie odbędzie się konferencja "Advances in neuroscience and neurotechnologies: new ethical and governance questions"

10.11

Jarosław Gowin będzie w Warszawie gościem spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych działających w uczelniach publicznych oraz innych instytutach badawczych.

11.11

MNiSW informuje o Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Bangkoku.

Ministerstwo Rozwoju

06.11

- Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński spotka się z ambasadorami Pakistanu i Serbii, Warszawa.

- Tadeusz Kościński będzie uczestniczył w wydarzeniach towarzyszących wizycie prezydenta Iraku w Polsce, Warszawa.

- MR zaprasza na konferencję prasową na temat uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu dla branży meblarskiej.

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji "Miasto Łódź w polityce Rządu RP", Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

07.11

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński weźmie udział w posiedzeniu Polsko-Serbskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy, Warszawa.

08.11

- Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński będzie w Paryżu. Wizyta ma związane z ubieganiem się o organizację EXPO w 2022 r.

- Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński weźmie udział w konferencji „CETA w praktyce," Centrum Prasowe PAIH.

09.11

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w formacie ministrów odpowiedzialnych za handel, Bruksela.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

06.11

- Minister Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, dyrektor generalny GDDKiA Krzysztof Kondraciuk oraz dyrektor GDDKiA oddziału Wrocław Lidia Markowska wezmą udział w konferencji prasowej związanej z oddaniem do ruchu drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (Widawa).

- Minister Andrzej Adamczyk, wiceminister Kazimierz Smoliński, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz Beata Stalmach – Prezes Zarządu General Electric Polska i Kraje Bałtyckie i Lars Hellberg prezydent & CEO Grupy Fortaco wezmą udział w uroczystości zakończenia budowy hali produkcyjno-biurowej we Wrocławskim Parku Przemysłowym.

- Minister Andrzej Adamczyk oraz prezes Zarządu Polbus-PKS Krzysztof Balawejder wezmą udział w uroczystym otwarciu nowego dworca autobusowego we Wrocławiu.

08.11

- Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski wezmą udział w konferencji „Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne resortu,” Kraków.

- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w XII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, Warszawa.

- Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Marek Chodkiewicz wezmą udział w konferencji Wysokiego Szczebla: „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym”, organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Konferencja objęta jest patronatem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło. Konferencja trwać będzie dwa dni.

09.11

Wiceminister Tomasz Żuchowski i wiceminister Kazimierz Smoliński wezmą udział w konferencji „Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne resortu," Gdynia.

10.11

Minister Andrzej Adamczyk weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Zespołu zadaniowego do spraw Programu Luxtorpeda 2.0, Warszawa.

Ministerstwo Obrony Narodowej

06.11

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony państw Grupy Północnej, które odbędzie się w Helsinkach. Spotkanie potrwa dwa dni, do 7 listopada br.

09.11

O godzinie 13:00 Pierwszy Batalion Śmigłowców Uderzeniowych oraz 227. Pułk Lotniczy będą gospodarzami pokazu gotowości bojowej „Operation Thoroughbred,” Poligon w Drawsku Pomorskim.

10.11

Po raz pierwszy w murach Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki absolwenci, którzy zasilą korpus oficerski Wojsk Obrony Terytorialnej, zostaną promowani na stopień podporucznika.

Logo Akademii Wojsk Lądowych, źródło: MON/mon.gov.pl

Ministerstwo Energii

07.11

Sekretarz stanu w ME Grzegorz Tobiszowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków, Warszawa.

Prezydent

06.11

Wizyta oficjalna Prezydenta Republiki Iraku w Polsce, dzień pierwszy. Przewidziane są w poniedziałek rozmowy Mohammeda Fuada Masuma Khadera z Andrzejem Dudą.

07.11

Wizyta oficjalna Prezydenta Republiki Iraku w Polsce, dzień drugi. Przewidziano spotkanie prezydenta Iraku z prezes Rady Ministrów RP Beatą Szydło.

W godz. 15.00 - 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Republiki Kolumbii, Republiki Austrii i Republiki Czeskiej.

08.11

Prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili złoży wizytę oficjalną w Polsce Gościć go będzie Andrzej Duda.

11.11

O godz. 19.00 w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w V Ognisku Patriotyzmu z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas spotkania planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Trybunał Konstytucyjny

W dniach 6 listopada do 12 listopada Trybunał Konstytucyjny nie planuje spotkań i badania konstytucyjności prawa w Polsce

Rzecznik Praw Obywatelskich

06.11

Pracownicy biura RPO będą w w Łodzi w Punkcie Przyjęć Interesantów.

08.11

- W biurze RPO w Warszawie odbędzie się konferencja "Głuchota a problemy adopcji i rodzicielstwa zastępczego”.

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizuje w centralnym mieście kraju konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy” pod Honorowym Patronatem RPO.

09.11

RPO w Poznaniu organizuje spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych”.

Narodowy Bank Polski

06.11

NBP przedstawi sytuację na rynku kredytowym na IV kwartał roku 2017 r.

07.11

NBP przedstawi stan aktywów rezerwowych na październik 2017 r.

Zbierze się Rada Polityki Pieniężnej (RPP), dzień pierwszy

08.11

Będzie trwało spotkanie RPP, dzień drugi

Inne

06.11

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych.

Rocznica: W 1985 r. gen. Wojciech Jaruzelski został przewodniczącym Rady Państwa PRL.

Rocznica: W 2003 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odmówił stawienia się przed sejmową komisją śledczą badającą tzw. aferę Rywina.

07.11

Rocznica: W 2015 r. Władysław Kosiniak-Kamysz został prezesem PSL.

08.11

Rocznica:W 2006 r. WIG 20 po raz pierwszy w historii Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) przekroczył granicę 50 000 punktów.

Rocznica: W 2011 r. odbyły się pierwsze posiedzenia Sejmu VII kadencji i Senatu VIII kadencji.

09.11

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

Rocznica: W 1990 r. Sejm RP przyjął ustawę o przejęciu przez skarb państwa majątku po byłej PZPR.

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie, marszałek uważany jest za ojca i architekta II Rzeczpospolitej, źródło: Pawel Kabanski/flickr.com/CC BY-SA 2.0

10.11

99. rocznica odzyskania niepodległości

W 1918 r. pokonana w I wojnie światowej Austria zrzekła się Galicji na rzecz Polski a marszałek Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski powrócili do Warszawy z więzienia w Magdeburgu.

11.11

99. rocznica odzyskania niepodległości

Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, co uznano później za datę odzyskania pełnej niepodległości.

12.11

Rocznica: W 2006 r. odbyły się wybory samorządowe, w tym I tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Rocznica: W 2015 r. odbyły się inauguracyjne posiedzenia Sejmu RP VIII i Senatu RP IX kadencji. Te kadencje trwają do dzisiaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Madera 2017-11-06 18:22:49
    POLSKA JEST OKUPOWANA......OKUPANCI JAKĄ WOLNOŚCI NAM DALIŚCIE, TAKĄ JAK MATEUSZOWI PISKORSKIEMU ? ZABRALIŚCIE NAM WSZYSTKO BANDYCI NAWET NASZĄ WIARĘ !NAZWISKA, ZABIERACIE NASZ KRAJ BANDYCI!REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.