REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 8-14 maja 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 08 maja 2017 09:54
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 8-14 maja 2017 r. Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin będą w Katowicach na sesjach ECC 2017. (fot. KPRM/domena publiczna)

W środę (10 maja) rusza w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy (ECC 2017). Na kongresie będą wicepremierzy Jarosław Gowin i Mateusz Morawiecki. Ponadto druga połowa tygodnia to 40. posiedzenie Sejmu RP.

• W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczeego nie zabraknie tematów politycznych. Więcej na stronie wydarzenia, tutaj.

• W porządku posiedzenia Sejmu znalazły się projekty zmian w sądownictwie, które wzbudzają duże niezadowolenie opozycji.

• Prezydent pierwszą połowę tygodnia spędza w Etiopii, gdzie walczy także o miejsce niestałe Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Sejm

08.05

- Klub parlamentarny Nowoczesnej organizuje w Sejmie spotkanie i debatę o dyplomacji.
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny zajmie się I Ogólnopolskim Kongresem Środowisk Dzieci Wojny.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

09.05

Prace komisji sejmowych
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Konsultacje społeczne "Krajowy system energetyczny".
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Finansów Publicznych; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Prace zespołów parlamentarnych
- Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego.

Odbędzie się także konferencja i wystawa z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawiciele rządu w ławach w Sejmie, źródło: KPRM/domena publiczna

10.05

Rozpocznie się 41. posiedzenie Sejmu RP, dzień pierwszy

Przewidywany porządek obrad plenarnych
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. To projekt wzbudzający duże kontrowersje, od jego zapowiedzi spotyka się z mocną krytyką opozycji.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Kancelaria Sejmu przewiduje, że porządek może zostać uzupełniony o następujące punkty:
- Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.
- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb MSWiA.
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt jest częścią prac Ministerstwa Sprawiedliwości, które reformują sądy. Spotyka się z dużym oporem środowisk prawniczych i opozycji.
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

Najważniejsze prace komisji
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Grzegorza Kruszyńskiego, byłego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz Tomasza Kądziołka, który także pełnił funkcję prezesa ULC.
- Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą posła Bartłomieja Stawiarskiego z dnia 9 marca 2017 r., w sprawie dotyczącej wypowiedzi posła Ryszarda Wilczyńskiego w dniu 28 lutego 2017 r., podczas spotkania z mieszkańcami w Namysłowie. Posiedzenie zamknięte.
- Komisja Infrastruktury rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.
- Komisja Zdrowia rozpatrzy propozycje tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzy i zaopiniuje dla Marszałka Sejmu wniosek  Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony najważniejszych osób w państwie”.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11.05

Będzie trwało 41. posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Przewidziane są obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  wysłuchają raportu z monitorowania wprowadzania reformy edukacji.
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych spotka się na posiedzeniu zamkniętym.
- Komisja Zdrowia rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzy propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018r.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków.
- Spotka się Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.
- Spotka się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
- Spotka się Komisja Polityki Senioralnej.
- Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego rozpatrzy informacje ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat - zagraniczni studenci i pracownicy naukowi w polskich uczelniach.
- Spotka się komisja Łączności z Polakami za Granicą.

12.05

Będzie trwało 41. posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci

Przewidziane są obrady plenarne

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Spotka się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Parlamentarny Zespół ds. Reindustrializacji Polski.

Odbędzie się w Sejmie konferencja z inicjatywy Kukiz'15 poświęcona tematowi "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?" 

Senat

08.05

W Senacie odbędzie się konferencja nt. nowoczesnych technologii medycznych i ich wpływu na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną.

W Senacie odbędzie się Konkurs Wiedzy o Senacie RP dla dzieci z woj. warmińsko-mazurskiego.

10.05

Spotkania komisji
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Rząd

08.05

Premier Beata Szydło weźmie udział w spotkaniu premierów Państw Bałtyckich w Tallinie.

Estonia kraj bałtycki, w którym spotykają się liderzy polityczni regionu, źródło: pixabay.com

09.05

Odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

11.05

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.05

- Jarosław Gowin będzie uczestnikiem międzynarodowej konferencji Krajobraz Kulturowy Europy, Kraków.
- Aleksander Bobko będzie uczestnikiem konferencji „Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki”, Warszawa.

11.05

- Jarosław Gowin i Teresa Czerwińska będą w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym (ECC 2017). Teresa Czerwińska  będzie gościem ECC także w piątek, ostatni dzień Kongresu.
- Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Rozwoju

08.05

Jerzy Kwieciński  weźmie udział w spotkaniu Rady Zarządzającej UN-Habitat dotyczącym wdrażania Nowej Agendy Miejskiej ONZ oraz udział w spotkaniach bilateralnych promujących kandydaturę miasta Łodzi jako gospodarza EXPO 2022 Kenia. Wizyta wiceministra zakończy się we wtorek (9 maja).

09.05

- Paweł Chorąży będzie uczestniczył w 20. Konferencji KIKE, Rawa Mazowiecka.
- Adam Hamryszczak będzie uczestniczył w konferencji Aerospace & Defense Meetings, Rzeszów.

10.05

- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki będzie w Katowicach na inauguracyjnym dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego (ECC 2017). Wicepremier wygłosi wystąpienie w ramach panelu „Przede wszystkim inwestycje”. Towarzyszyć mu będą Jerzy Kwieciński i Witold Słowik.
- Tadeusz Kościński spotka się z Ambasadorem Chorwacji, Warszawa.
- Adam Hamryszczak będzie uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującym Polska - Słowacja. Spotkanie odbywa się na Słowacji.

11.05

- Paweł Chorąży będzie uczestniczył w spotkaniu Rady Gubernatorów EBOR - Investment Outlook Session dla Polski, Nikozja, Cypr.
- Tadeusz Kościński będzie uczestniczył w Formalnej Radzie Ministrów ds. Handlu, Bruksela.

12.05

Jerzy Kwieciński spotka się z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Warszawa.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

09.05

Jerzy Szmit weźmie udział w uroczystym otwarciu Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska, Kielce.

Ministerstwo Obrony Narodowej

08.05

O godz. 12.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbędą się uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie, w których weźmie udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Ministerstwo Energii

09.05

Andrzej Piotrowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków.

Prezydent

08.05

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z małżonką będzie w trakcie wizyty w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii i w siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie.

09.05

Będzie trwał ostatni, trzeci dzień wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z małżonką w Etiopii.

Trybunał Konstytucyjny

12.05

Sąd konstytucyjny godz. 09:00 stwierdzi nieważności uchwały dotyczącej spółek wodnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich

08.05

Odbędzie się Kongres Zdrowia Psychicznego pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

10.05

Odbędzie się VIII debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji w Rzeszowie.

11.05

W Bydgoszczy odbędą się dodatkowe spotkania urzędników Adama Bodnara.

Narodowy Bank Polski

08.05

NBP przedstawi sytuację na rynku kredytowym na drugi kwartał 2017 r.

12.05

NBP ma podać podaż pieniądza M3 za kwiecień 2017 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.