REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9- 15 stycznia 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 09 stycznia 2017 09:27
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń  9- 15 stycznia 2017 r. Sejm spotka się w środę (11 stycznia), choć już we wtorek będą pracować komisje. (fot.:Krzysztof Belczyński/flickr.com/CC BY-SA 2.0)

• Przed nami XXXIV posiedzenie Sejmu. Od tego co stanie się 11 stycznia zależy czy posiedzenie będzie odbywało się normalnie, czy też opozycja będzie kontynuować protesty.
• Do pracy po świętach wraca Komisja Śledcza ds. Amber Gold.
• Odbędzie się XXXIII posiedzenie Senatu. Spotka się także rząd.
• Odbędą się spotkania dyplomatyczne Andrzeja Dudy.

Sejm

09.01

Prace komisji
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

10.01

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie,
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, przesłuchanie Bogusława Michalskiego, byłego dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej i przesłuchanie Aliny Miłosz-Kloczkowskiej, byłej wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku,
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego, senackiego i rządowego projektów ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych,
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

11.01

XXXIV Posiedzenie Sejmu, dzień pierwszy

Kancelaria Sejmu zapowiedziała, że Sala Kolumnowa będzie gotowa na ewentualne obrady.

Obrady plenarne
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska,
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej,
- Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zreferuje Główny Inspektor Pracy.

Sejm, tablica pamięci. źródło: Krzysztof Belczyński/flickr.com/(CC BY-SA 2.0

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Komisja Finansów Publicznych,
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
- Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej,
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold,
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
- Komisja Kultury i Środków Przekazu,
- Komisja Ustawodawcza,
- Parlamentarny Zespół ds. Więziennictwa,
- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania,
- Komisja Etyki Poselskiej,
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia; Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki,
- Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego,
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju",
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii,
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach,
- Komisja Infrastruktury (sala im. Macieja Rataja),
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, 
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny,
- Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej,
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa,
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych,
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym,
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny,
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
- Komisja Obrony Narodowej.

12.01

XXXIV Posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Zaplanowano obrady plenarne, ich program zależy od prac komisji i obrad dnia poprzedniego

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Komisja Finansów Publicznych,
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach,
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych,
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowoeuropejskiego Centrum Logistycznego w Łodzi,
- Parlamentarny Zespół ds. Mediów Publicznych,
- Parlamentarny Zespół ds. OZE,
- Komisja Spraw Zagranicznych,
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
- Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych,
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów,
- Komisja Ustawodawcza,
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych,
- Komisja Polityki Senioralnej,
- Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

13.01

XXXIV Posiedzenie Sejmu, dzień trzeci

Zaplanowano obrady plenarne, ich program zależy od prac komisji i obrad dnia poprzedniego

Senat

10.01

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

11.01

XXXIII posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wystawa
- Otwarcie wystawy „Pierwsze/Najstarsze”.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, źródło: stanislawkarczewski.pl

Rząd

10.01

Posiedzenie Rady Ministrów.

11.01

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

12.01

Beata Szydło spotka się z premierem Finlandii Juhą Sipilą, który będzie przebywał z wizytą dyplomatyczną w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

09.01

Wicepremier Jarosław Gowin spotka się z władzami i studentami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

11.01

- Plenarne jest posiedzenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
- Piotr Dardziński będzie uczestniczył w inauguracji obchodów 30-lecia programu współpracy studenckiej Erasmus,
- Wicepremier Jarosław Gowin i Łukasz Szumowski wezmą udział w posiedzeniu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

12.01

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w uroczystości nadania Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Jarosław Gowin i Beata Szydło, źródło: KPRM/domena publiczna


- Uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego zmiany umowy pomiędzy rządem RP a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków,
- Posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Aleksander Bobko spotka się z z członkami Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Ministerstwo Infrastruktury

09.01

- Minister Andrzej Adamczyk weźmie udział w podpisaniu umowy z firmą Sveco na wykonanie Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Na spotkaniu podsumowane zostaną również inwestycje i remonty na drogach krajowych Małopolski w 2016 r.,
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w konferencji prasowej na temat: Ełk - inwestycje drogowe i kolejowe w regionie, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. W konferencji wezmą udział wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, dyrektor GDDKiA o/Olsztyn Mirosław Nicewicz i poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski.

Ministerstwo Energii

10.01

Podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków.

Prezydent

09.01

Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w Noworocznym Spotkaniu Polskiej Rodziny Olimpijskiej, Warszawa.

10.01

W Belwederze (Warszawa) odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Prezydent przyjmie listy od ambasadorów: Republiki Korei, Kuby, Egiptu, Republiki Jemeńskiej, Ugandy i Rwandy.

11.01

W Pałacu Prezydenckim odbędzie się Spotkanie Noworoczne Prezydenta Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy z Korpusem Dyplomatycznym.

Trybunał Konstytucyjny

10.01

Trybunał będzie badał prawo dotyczące "biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego", zainicjował postępowanie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Narodowy Bank Polski

10.01

Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

11.01

Drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

13.01

NBP przedstawi bilans płatniczy za listopad 2016 roku.

Rzecznik Praw Obywatelskich

12.01

- Pod honorowym patronatem RPO odbędzie się Konkurs Central - Eastern European Round of the European Human Rights Moot Court Competition,
- Urzędnicy RPO będą przyjmować w Słupsku w Urzędzie Miasta.

13.01

- Odbędzie się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej RPO od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skarga dotyczyła uchwały Rady Miejskiej miasta Łodzi w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg,
- We Wrocławiu odbędą się konsultacje: "Co można z robić z kredytem frankowym?" Informacji udzieli ekspert Rzecznika Finansowego przy RPO.

Inne

09.01

Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

10.01

Rocznica: W 2003 roku Sejm RP powołał komisję śledczą w sprawie afery Rywina.

11.01

Dzień Wegetarian.

12.01

Rocznica: W 1991 roku Sejm RP powołał rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego.

14.01

Rocznica: W 2003 roku rząd Leszka Millera przyjął Narodowy Plan Rozwoju.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.