REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń z 19-25 marca 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 19 marca 2018 15:14
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń z 19-25 marca 2018 r. Parlament węgierski w stolicy kraju, w Budapeszcie. (fot. Dennis Jarvis/flickr.com/CC BY-SA 2.0)

W tym tygodniu czekają nas przesłuchania w sprawie Amber Gold, tłumaczenia ministra Mariusza Błaszczaka na Komisji obrony dotyczące katastrofy smoleńskiej oraz obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

  • Sejm spotyka się po raz 60. w tej kadencji. Będzie to bardzo pracowite posiedzenie, bo potrwa aż cztery dni.
  • W drugiej połowie tygodnia w Brukseli spotkają się liderzy UE, będzie trwać dwudniowy szczyt Rady Europejskiej (RE).
  • W związku z przypadającym 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Andrzej Duda wybiera się z żoną do Budapesztu.

 

Sejm

20.03

Posiedzenie Sejmu RP, dzień pierwszy

Porządek obrad plenarnych

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia nazizmu, faszyzmu i komunizmu.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru (Nowoczesna).

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego (PO).

Poseł Stanisław Gawłowski (PO), którego przyszłość i kwestia zatrzymania będzie rozstrzygać się na nadchodzącym posiedzeniu Sejmu, źródło: facebook.com

Prezydium Sejmu nie wyklucza, że obrady poszerzą się o następujące punty:

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

- Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

- Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r..

- Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu.

Najważniejsze spotkania komisji

- Komisja śledcza ds. Amber Gold chce usłyszeć informacje o piramidzie finansowej z ust świadków: Ewy Daligi, byłej prokurator okręgowej w Łodzi, i Izabeli Janeczek, także byłej prokurator okręgowej w Łodzi.

- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji.

- Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa będzie procedować informację Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli dot. organizacji i przygotowania do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych.

- Prace zapowiada Komisja Kultury i Środków Przekazu.

- Zapowiedziała prace Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zajmie się dwiema informacjami MEN na tematy: edukacji domowej i podsumowaniem pierwszego roku realizacji pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

- Komisja Spraw Zagranicznych przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji.

- Komisja Etyki Poselskiej zbierze się na posiedzeniu zamkniętym.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego.

- Komisja Obrony Narodowej chce wysłuchać ministra Mariusza Błaszczaka. Minister ma się stawić, by tłumaczyć kilka kwestii: podstawę prawną, w oparciu o którą powołano posła Antoniego Macierewicza na stanowisko przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10.04.2010 r. w Smoleńsku; planu pracy tej Podkomisji po objęciu nad nią przewodnictwa przez posła Antoniego Macierewicza; działań podejmowanych w ramach deklaracji o wszczęciu międzynarodowego śledztwa w sprawie wypadku samolotu Tu-154M w Smoleńsku.

- Komisja Infrastruktury wysłucha informacji prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat roli czynnika ludzkiego w zdarzeniach kolejowych - nowe podejście do czasu pracy i egzaminowania pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

- Komisja Spraw Zagranicznych zapowiedziała zamknięte posiedzenie. Tematem spotkania posłów z ministrem Jackiem Czaputowiczem będzie jego expose po przejęciu stanowiska, które potem wygłosi on wobec całego składu Sejmu. Na spotkaniu omówione mają też być stosunki polsko-amerykańskie w kontekście informacji medialnych o ich pogorszeniu.

- Zbierze się też Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

21.03

Posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Zaplanowano kontynuację obrad plenarnych

Najważniejsze spotkania komisji

- Prace zapowiada Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

- Pracować będzie Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie tej komisji wysłuchają informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nt. przebiegu prac związanych z uruchamianiem Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

- Pracować będzie Komisja Gospodarki i Rozwoju.

- Przed Komisją Śledczą do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold stanie agent ABW, którego dane personalne są tajne.

- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki będzie pracować nad tematem działalności Polskiego Związku Kolarskiego w kontekście informacji medialnych o stanie związku.

- Zbiera się Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

- Komisja Łączności z Polakami za Granicą chce usłyszeć informacje o funkcjonowaniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

- Prace przewiduje Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

- Pracować będzie Komisja Infrastruktury.

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zapowiada rozpatrzenie informacji Głównego Inspektora Pracy dotyczącej skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wchodzący na obrady do sali plenarnej, źródło: Sejm RP/flickr.com

22.03

Posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci

Zaplanowano kontynuację obrad plenarnych

Najważniejsze spotkania komisji

- Komisja Etyki Poselskiej chce rozmawiać na posiedzeniu zamkniętym o wypowiedzi posła Ryszarda Terleckiego (PiS) na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada 2017 r. Sprawę chce rozpatrywać Klub Nowoczesnej.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży będzie procedować informacje na temat wynagrodzeń pracowników szkół wyższych na tle sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego.

- Komisja do Spraw Służb Specjalnych wysłucha informacji na temat roli rosyjskich służb specjalnych w antypolskich prowokacjach i akcjach dezinformacyjnych na Ukrainie. To posiedzenie będzie spotkaniem zamkniętym.

- Zbierze się Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Komisja Zdrowia rozpatrzy informacje na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej.

- Zbierze się Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłucha informacji ministra zdrowia o nowoczesnych technologiach w medycynie.

- Zbierze się także Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

23.03

Posiedzenie Sejmu RP, dzień czwarty

Zaplanowano kontynuację obrad plenarnych. Prawdopodobne są głosowania.

Senat

22.03

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senatorowie spotkają się w czasie obrad komisji z przedstawicielkami Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego dla Kobiet Ravensbrück w 73. rocznicę wyzwolenia obozu.

Rząd

19.03

Wizytę w Polsce złoży kanclerz Angela Merkel. O godz. 18.20 kanclerz spotka się z premierem RP Mateuszem Morawieckim w Warszawie. Wizyta jest krótka i będzie trwać około 5 godzin.

Wiemy, co będzie tematem rozmów z Angelą Merkel.

20.03

Na godzinę 11.00 jest planowane rutynowe spotkanie rządu. Ministrowie we wtorek mają się zająć następującymi projektami ustaw: Projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, projektem zmiany ustawy o biokomponentach i biopaliwach oraz regulacjami o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

22.03

Odbędzie się Posiedzenie Rady Europejskiej, dzień pierwszy

23.03

Będzie trwać posiedzenie RE, dzień drugi

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

21.03

Jarosław Gowin będzie w Kobyłce, gdzie odbywa się inauguracja Planetobusa.

23.03

Jarosław Gowin w Jasionce nieopodal Rzeszowa będzie brał udział w Europejskim Forum Rolniczym.

Prezydent RP Andrzej Duda przyjął w piątek (16 marca) w Pałacu Prezydenckim nowego Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Heiko Maasa, źródło: Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta RP/twitter.com

Prezydent

19.03

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie), gdzie spotka się z mieszkańcami.

23.03

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę na Węgrzech, gdzie weźmie udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, dzień pierwszy wizyty.

24.03

Wizyta Pary Prezydenckiej na Węgrzech będzie kontynuowana, dzień drugi.

Rzecznik Praw Obywatelskich

20.03

- Odbędzie się spotkanie RPO w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

- Adam Bodnar będzie także w Łęczycy i w Sieradzu.

Trybunał Konstytucyjny

21.03

Sąd konstytucyjny będzie badał sprawę SK 19/17. Dotyczy ona ujawniania przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Narodowy Bank Polski

21.03

NBP przedstawi płynne aktywa i pasywa w walutach obcych. Stan na luty 2018 r.

Inne

19.03

Dzień Jedności Kaszubów

Rocznica, Marzec 68: I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka wygłosił antysyjonistyczne przemówienie na wiecu aktywu partyjnego w warszawskiej Sali Kongresowej. Tym samym zapoczątkował szeroką akcję propagandową, która w konsekwencji zmusiła Polaków żydowskiego pochodzenia do opuszczana Polski przez kolejne miesiące.

Rocznica: W 2004 r. Sejm RP przyjął ustawę Prawo celne.

20.03

Światowy Dzień Ziemi

21.03

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

22.03

Światowy Dzień Wody

Rocznica: W 1990 r. Sejm RP przyjął ustawę o likwidacji wydawnictwa RSW „Prasa-Książka Ruch”.

Rocznica: W 1991r. Sejm RP przyjął ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, tworząc ramy prawne dla rynku kapitałowego w Polsce.

Obchodzony 22 marca Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r., źródło: pixabay.com

23.03

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

24.03

Narodowy Dzień Życia

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto to jest najmłodszym polskim dniem narodowym. Senat ustanowił je 14 marca 2018 r.

25.03

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.