REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 11-17 marca 2019 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 11 marca 2019 12:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 11-17 marca 2019 r. Jacek Czaputowicz jest szefem MSZ od stycznia 2018 r. (fot. Gabriel Piętka/MSZ/twitter.com)

W Sejmie odbędzie się w tym tygodniu 78. posiedzenie VIII kadencji. Zacznie się od wystąpienia ministra spraw zagranicznych, który przedstawi informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r.

  • Obok tzw. expose szefa MSZ w Sejmie zapowiedziano prace komisji, w tym: nad sprawą SKOK-u Wołomin, omówienie aktualnego stanu i perspektyw rozwoju KGHM Polska Miedź czy podsumowanie działania tzw. sieci szpitali.
  • W Sejmie na przesłuchanie przed śledczymi ds. VAT ma stawić się Krzysztof Bondaryk, były szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
  • Prezydent Andrzej Duda i Wojsko Polskie kończą NATO Week, czyli obchody tygodnia pod znakiem dwudziestolecia członkostwa Polski w NATO.

Sejm

12.03

- W Sejmie pracować będzie skład Parlamentarnego zespołu ds. rozwiązywania problemów uzależnień. Zespół planuje omówić sytuację wojewódzkich struktur lecznictwa uzależnień.

- Parlamentarny zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego organizuje konferencję "Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podsumowanie po rocznym okresie jej funkcjonowania". Współorganizatorem konferencji jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Zapowiedziano posiedzenie składu Komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

- Na obrady Komisji infrastruktury trafi raportu o uwarunkowaniach, skutkach i kosztach chaosu przestrzennego w Polsce.

- Będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- Na wtorek wezwano do Sejmu Krzysztofa Bondaryka, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Odpowie on na pytania członków Komisji Śledczej ds. wyłudzeń VAT.

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński i wiceminister Jarosław Sellin w ławach rządowych w Sejmie 20 lutego 2019 r. (fot. Łukasz Błasikiewicz/ Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

- Zbiera się Komisja mniejszości narodowych i etnicznych. Posłowie tej komisji omówią temat przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych prowadzonych w jednostkach prokuratury w latach 2015-2018. Na komisji ma być obecny przedstawiciel resortu sprawiedliwości.

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zapowiada pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

- Będą pracować na posiedzeniu w Sejmie posłowie Komisji finansów publicznych.

- Jest przewidywane posiedzenie Komisji zdrowia, jednak Kancelaria Sejmu informuje, że będzie uzależnione od prac podkomisji.

- Posłowie Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki zbiorą się w Sejmie, by omówić na posiedzeniu temat funkcjonowania kobiecej piłki nożnej w Polsce.

- Komisja do spraw energii i skarbu państwa będzie rozmawiać o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju KGHM Polska Miedź.

- Komisja finansów publicznych zapozna się we wtorek z informacją o sprzedaży wierzytelności SKOK Wołomin i o sytuacji śledztw prokuratorskich związanych z tą spółką.

- Dzień w Sejmie przed startem posiedzenia Izby Niższej zakończy posiedzenie Komisji sprawiedliwości i praw człowieka, na którym omówiony będzie temat aktualnej sytuacji w zakładach karnych i w aresztach śledczych oraz w Służbie Więziennej.

13.03

Rozpocznie się 78. posiedzenie Sejmu. Będzie trwać trzy dni

Główne punkty posiedzenia plenarnego Sejmu

- Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r.

- Sprawozdanie z Komisji edukacji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

- Sprawozdanie Komisji finansów publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

- Sprawozdanie Komisji infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy.

- Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

- Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r.

- Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r.

- Kancelaria Sejmu podkreśla, że porządek obrad może zostać poszerzony lub zmodyfikowany w wyniku prac komisji.

Logo Sejmu RP w czasie uroczystego koncert w Teatrze Wielkim z okazji 100-lecia Sejmu Ustawodawczego (fot. Marta Marchlewska/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Będzie pracować skład Komisji do spraw Unii Europejskiej.

- Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania zbierze się, by wysłuchać informacji na temat systemu kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego oraz jakości zajęć wychowania fizycznego w szkołach.

- Będzie pracować Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego.

- W Sejmie zagości temat systemu opieki geriatrycznej. Będzie omawiany na posiedzeniu Komisji zdrowia. Na tym posiedzeniu pojawi się minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- W Sejmie posłowie Komisji samorządu terytorialnego ugoszczą delegacją Komisji administracji państwowej planowania przestrzennego Izby Deputowanych Rumunii.

- Pracować będą posłowie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

- W planie prac komisji widnieje także posiedzenie Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, która ma omówić wniosek oskarżyciela prywatnego Kingi Gajewskiej reprezentowanej przez adwokata Arkadiusza Matusiaka o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent.

- Komisja finansów publicznych podejmie sprawę nadużyć i nieprawidłowości zidentyfikowanych w toku postępowania w sprawie GetBack.

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży rozpatrzy informację na temat wpływu nauki na innowacyjność polskiej gospodarki.

- Będzie pracować w Sejmie także Podkomisja stała do spraw turystyki, która omówi perspektywy systemowego uregulowania statusu i finansowania utrzymania szlaków turystycznych w Polsce.

14.03

Będzie trwało 78. posiedzenie Sejmu

Zapowiadana jest kontynuacja obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- W sejmie pracować będą posłowie Podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego. Posiedzenie będzie dotyczyło opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, które weszły w konflikt z prawem.

- Komisja do Spraw energii i skarbu państwa podejmie w to ku prac projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

- Będzie pracować Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego.

- Tematyka finansowa wróci do Sejmu wraz z posiedzeniem Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu. Komisja ma w planie posiedzenia czwartkowego omówienie informacji na temat szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za 2018 r.

- Komisja zdrowia rozpatrzy informację ministra zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r.

- Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wysłucha informacji Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) na temat przebiegu wyborów samorządowych w 2018 r.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki rozpatrzy informację na temat innowacyjności w sporcie.

Małgorzata Kidawa-Błońska (Platforma Obywatelska) na mównicy sejmowej (fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

15.03

Zakończy się 78. posiedzenie Sejmu

Zapowiadana jest kontynuacja obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Będzie pracować Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego.

Senat

13.03

- W Senacie z inicjatywy Komisji rolnictwa i rozwoju wsi odbędzie się konferencja „Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju”. Celem spotkania jest przeprowadzenie debaty na temat alternatywy dla rolnictwa konwencjonalnego.

- Senacka Komisja zdrowie rozpatrzy zmiany w Ustawach o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i o wyrobów tytoniowych.

14.03

- Zbierze się senatorski skład Komisji środowiska, który omówi m.in. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prezydent RP

11.03

- O godz. 20.00 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej prezydent Andrzej Duda weźmie udział w oficjalnej premierze filmu „Kurier”.

12.03

- Zakończą się obchody NATO Week, czyli ponad tygodniowego planu upamiętnienia 20 lat Polski w NATO. Andrzej Duda wraz z prezydentem Republiki Czeskiej Milošem Zemanem, prezydentem Republiki Słowackiej Andrejem Kiską oraz prezydentem Republiki Węgier Jánosem Áderem weźmie udział w uroczystościach z okazji 20-lecia rozszerzenia NATO, które odbędą się w Pradze.

Rzecznik Praw Obywatelskich

11.03

- Urzędnicy biura Rzecznika będą w Wałbrzychu w punkcie przyjęć interesantów.

12.03

- Adam Bondar będzie na spotkaniu regionalnym w Koninie.

13.03

- W środę Rzecznik Praw Obywatelskich będzie na analogicznym spotkaniu we Wrześni.

14.03

- Kontynuując regionalne spotkania, Adam Bodnar odwiedzi w czwartek Nowy Tomyśl.

15.03

- Tydzień spotkań Adama Bondara zakończy ostatnie spotkanie w Poznaniu.

Trybunał Konstytucyjny

14.03

- Zaplanowano publiczne ogłoszenie wyroku w Trybunale. O godz. 11.30 ważyć się będą losy sprawy wyboru członków KRS przez Sejm spośród sędziów. Podmiotem inicjującym badanie prawa jest Krajowa Rada Sądownictwa (KRS).

Narodowy Bank Polski

11.03

- O godzinie 9.00 NBP przedstawi raport o inflacji. Stan wskaźnika makroekonomicznego na marzec 2019 r.

Inne

11.03

- Dzień Sołtysa, choć to święto jest obchodzone lokalnie i w innych datach.

Czytaj też: Są na pierwszej linii. Mogliby robić więcej, ale krępują ich przepisy i brak funduszy

12.03

- Rocznica: W 1999 r. nabrały mocy prawnej dokumenty, na mocy których Polska wstąpiła do NATO.

- Rocznica legislacyjna: W 2004 r. Sejm RP przyjął ustawę o pomocy społecznej, a do Kodeksu karnego wpisano definicję przestępstwa terrorystycznego.

13.03

- Rocznica: W 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis dotyczący utraty mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta i radnego w wyniku niezłożenia przez niego w terminie oświadczenia majątkowego jest niezgodny z Konstytucją.

14.03

- Dzień Liczby Pi (π).

- Rocznica: W 1919 r. utworzono Instytut Wojskowo-Techniczny.

15.03

- Światowy Dzień Konsumenta.

- Rocznica legislacyjna: W 2002 r. Sejm RP przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.