REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 14-20 stycznia 2019 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 14 stycznia 2019 10:11
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 14-20 stycznia 2019 r. fot.Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

W tym tygodniu odbędzie się trzydniowe posiedzenie Sejmu, pierwsze w tym roku.

  • W programie obrad Sejmu nie brakuje ciekawych pozycji. Kluczowe mogą okazać się rozmowy na Komisji ochrony środowiska, gdzie będzie omawiany sanitarny odstrzał dzików. Temat gorący i mobilizujący obrońców przyrody.
  • W tym tygodniu także przesłuchania przed komisją ds. VAT. Komisja ds. Amber Gold zaczyna finalizować swoje prace za zamkniętymi drzwiami.
  • Komisja finansów będzie kończyć prace nad budżetem 2019. Kancelaria Sejmu nie przesądza, czy najważniejsza ustawa roku trafi pod głosowanie już w tym tygodniu.
  • Inne komisje zaczynają przygotowywać plany na nadchodzące miesiące.

Sejm

14.01

- W Sejmie zbierze się Parlamentarny zespół ds. wspierania pszczelarstwa. Posłowie chcą omówić m.in. stan prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czytaj też: Po zatrzymaniu podejrzanych o szpiegostwo specjalne posiedzenie sejmowej komisji

15.01

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Na posiedzeniu Komisji rolnictwa i rozwoju wsi będzie procedowane pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

- Przed śledczymi ds. VAT stanie Mateusz Szczurek, były minister finansów.

- Obradować będzie skład Komisji do spraw petycji.

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa będzie obradować i wysłucha informacji ministerstwa dotyczących gorącego tematu ograniczenia liczby dzików w Polsce w celu zwalczania wirusa ASF. Na posiedzeniu będą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa.

- Komisja gospodarki i rozwoju rozpatrzy uchwały Senatu w sprawie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

- Komisja łączności z Polakami za granicą zaopiniuje kandydata na stanowisko konsula generalnego RP w Ostrawie.

- Komisja finansów publicznych rozpatrzy plan pracy na nadchodzący rok.

Mateusz Szczurek będzie zeznawał przed śledczymi ds wyłudzania podatku VAT. Był ministrem finansów w latach 2013 do 2015 (fot. Senat RP/wikimedia.org/CC BY-SA 3.0 pl)

- Zapowiedziano prace Komisji edukacji, która wysłucha informacji ministra edukacji na temat skutków obecnie wdrażanych zmian w systemie finansowania oświaty oraz planowanych zmian w zakresie finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym sposobu naliczania i podziału subwencji oświatowej.

- Zbierze się także Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

- Na posiedzeniu Komisji mniejszości narodowych i etnicznych będą odczytane i obradowane odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji na dezyderat w sprawie powołania mediatora w relacjach z mniejszością romską.

- Komisja kultury i środków przekazu będzie rozmawiać na temat działalności Instytutu Adama Mickiewicza w latach 2017-2018.

- Zapowiedziano pierwsze posiedzenie posłów Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki, którzy mają omówić plan prac na posiedzeniach w tym roku.

- Komisja sprawiedliwości zaopiniuje wniosek w sprawie wyboru uzupełniającego na członka Trybunału Stanu.

- Spotka się skład Komisji zdrowia. Na tych obradach będzie procedowane pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych.

- Komisje gospodarki i rozwoju oraz obrony narodowej przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej.

- Spotka się Komisja polityki senioralnej.

- Klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej zapowiedział konferencję pt. "Forum Bezpieczeństwa".

16.01

Rozpocznie się pierwsze w 2019 r. posiedzenie Sejmu, posiedzenie nr 76.

Najważniejsze punkty obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji finansów publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

- Przedstawienie przez Radę Ministrów sprawozdania z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, i w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Kancelaria Sejmu informuje, że porządek obrad może się wzbogacić o następujące pozycje

- Sprawozdanie Komisji finansów publicznych o rządowym projekcie Ustawy budżetowej na rok 2019.

- Sprawozdanie Komisji administracji i spraw wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach.

- Sprawozdanie Komisji gospodarki i rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

- Sprawozdanie Komisji do spraw energii i skarbu państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

- Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu.

Najważniejsze prace komisji

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki rozpatrzy informację ministra sportu na temat inwestycji sportowych zrealizowanych w 2018 r. oraz planów inwestycyjnych na 2019 r.

- Zbierze się skład Komisji obrony narodowej, który wysłucha informacji MON o trzech latach działalności rządu PiS w obszarze obrony narodowej. Posiedzenie będzie otwarte.

- Podkomisja stała do spraw turystyki zdecyduje, jak będą wyglądać jej prace w pierwszym półroczu 2019 r.

Polskie siły zbrojne. Polscy zwiadowcy w czasie misji szkoleniowej w Kanadzie w styczniu 2019 r. (fot. MON/twitter.com)

17.01

Czwartek będzie drugim dniem 76. posiedzenia Sejmu VIII kadencji

Będą kontynuowane obrady plenarne

Najważniejsze posiedzenia komisji

- Na połączonym posiedzeniu będą pracować posłowie Komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz posłowie Komisji spraw zagranicznych.

- Spotka się Komisja do spraw petycji.

- Zapowiedziano posiedzenie zamknięte Komisji etyki poselskiej, na którym będą rozpatrywane zachowania posłów: Henryki Krzywonos-Strycharskiej, Stefana Niesiołowskiego i Dominika Tarczyńskiego.

- Sejm informuje, że będzie prowadzone posiedzenie Komisji ds. Amber Gold. Posiedzenie będzie zamknięte, jest to finalna część prac komisji śledczej. W 2018 r. przesłuchała ona już wszystkich świadków. Małgorzata Wasserman (PiS) i jej zespół niebawem mają zaprezentować raport z prac komisji.

- Spotka się Komisja do spraw służb specjalnych, która za zamkniętymi drzwiami będzie obradować nad sytuacją na Ukrainie. Przed posłami informacje złożą szef Służby Wywiadu Wojskowego i dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

- Zbierze się skład Komisji infrastruktury.

- Szef Komisji finansów publicznych zapowiedział posiedzenie komisji dotyczące sprawy spółki GetBack.

- Komisja łączności z Polakami za granicą rozpatrzy projekt planu pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

- Spotka się także skład Komisji zdrowia. Posłowie ocenią plan prac Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji do spraw Unii Europejskiej.

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży będzie planować posiedzenia i tematy na posiedzenia, które mają się odbyć w 2019 r.

- Spotkają się także posłowie Podkomisji do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Omówią na posiedzeniu informacje Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wynagradzania osób kierujących instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk w latach 2014-2017.

- W planach prac komisyjnych widnieje także posiedzenie Komisji spraw zagranicznych, na którym opiniowani będą kandydaci na stanowiska ambasadora RP. Oceniani będą Aleksandra Piątkowska, Krzysztof Bojko i Maciej Fałkowski.

- Planować prace na 2019 r. będzie także Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

- Komisja infrastruktury zaopiniuje dla Marszałka Sejmu, na wniosek Klubu parlamentarnego Nowoczesnej, wprowadzenie pod obrady Sejmu informacji w sprawie funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg viaTOLL.

- Będzie pracować Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

18.01

Piątek będzie trzecim i ostatnim dniem 76. posiedzenia Sejmu VIII kadencji

Będą kontynuowane obrady plenarne. Możliwe są bloki głosowań.

Najważniejsze posiedzenia komisji

- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii ma w planie posiedzenia pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Senat

16.01

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Senatorowie komisji rozpatrzą siedem petycji, w tym petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Petycja dotyczy umożliwienia osobom powyżej 75. roku życia korzystania z prawa wybierania za pośrednictwem głosowania korespondencyjnego.

Polski kodeks wyborczy nie przewiduje, by głosowano korespondencyjnie lub na odległość. Temat takiego głosowania wraca co jakiś czas (fot. PTWP)

Prezydent RP

14.01

- O godz. 19.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie noworoczne prezydenta z korpusem dyplomatycznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich

14.01

- Urzędnicy biura rzecznika będą w Wałbrzychu w punkcie przyjęć interesantów.

15.01

- RPO zaprasza na debatę "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych". Odbędzie się ona w biurze RPO przy ul. Długiej w Warszawie.

18.01

- Urzędnicy biura rzecznika będą w Bydgoszczy w punkcie przyjęć interesantów.

Trybunał Konstytucyjny

16.01

- W Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa. Skład orzekający Trybunału będzie badał o godz. 10.00 Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów.

17.01

- W Trybunale Konstytucyjnym o 10.30 zostanie ogłoszone orzeczenie w sprawie nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (IPN).

Narodowy Bank Polski

14.01

- NBP o 14.00 przedstawi bilans płatniczy, który obrazować będzie stan finansowy na listopad 2018 r.

16.01

- Bank zapowiedział na 14.00 informację o inflacji bazowej. Podany będzie stan wskaźnika wzrostu cen z grudnia 2018 r.

Inne

14.01

Rocznica: W 2003 r. gabinet premiera Leszka Millera przyjął Narodowy Plan Rozwoju.

16.01

- Rocznica: W 1992 r. w stolicy Polski, w Warszawie, uroczyście wymieniono dokumenty ratyfikacyjne traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami.

- Rocznica: W 2002 r. odwiedził Polskę Władimir Putin.

17.01

- W Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu.

19.01

- Rocznica: W 1920 r. Sejm RP przyjął ustawę o obywatelstwie polskim.

20.01

- Rocznica: W 1998 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powołał pierwszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego (RBN).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.