REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 22-28 października 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 22 października 2018 18:30
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 22-28 października 2018 r. Polscy senatorowie w czasie prac izby wyższej na 65. posiedzeniu Senatu. (fot. Senat RP/twitter.com)

Po wyborach samorządowych polityka nie zwalnia. Sejm i Senat spotkają się w Warszawie, by procedować kolejne projekty ustaw. Odbędą się 70. posiedzenie Sejmu i 66. posiedzenie Senatu.

  • Komisje sejmowe zaczynają opiniować budżet na 2019 r.
  • Na posiedzeniu Senatu rozpatrzone będzie 15 ustaw, m.in. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
  • W czwartek, 25 października, w Częstochowie prezydent Andrzej Duda weźmie udział w inauguracyjnym posiedzeniu XXIX Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.
  • W tym tygodniu przypada też rocznica wyborów 2015 r., w wyniku których PiS objęło władzę nad Wisłą.

Najnowsze informacje o wyborach samorządowych 2018. Zobacz, skomentuj, przeczytaj.

Sejm

22.10

- W Sejmie spotka się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie komisji zaopiniują dla Komisji Finansów projekt Ustawy budżetowej na rok 2019.

- Komisja Gospodarki i Rozwoju zapowiada pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych i koncesjach na roboty budowlane.

- Parlamentarny zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku zapowiedział podsumowanie konferencji "Zobaczyć rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących".

- Zbierze się Parlamentarny zespół do spraw rzemiosła i szkolnictwa zawodowego.

- Posłowie Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi chcą podjąć temat
projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ten projekt pilotowała wydzielona, specjalna podkomisja. Właśnie skończyła prace.

- Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzy i zaopiniuje dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2019.

- Pracować w Sejmie będzie Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

- Pracować będzie w Sejmie Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Posłowie Komisji Obrony Narodowej chcą przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

- Na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej pojawi się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Przedstawi posłom informację na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu podejmie próbę pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję.

- Posłowie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z posłami Komisji Gospodarki i Rozwoju będą opiniować projekt ustawy budżetowej na rok 2019.

23.10

Rozpocznie się 70. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Prace posłów potrwają dwa dni.

Najważniejsze punkty porządku obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG).

W porządku obrad mogą pojawić się następujące punkty:

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane.

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Najistotniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja do Spraw Petycji zapowiada prace.

- Posłowie Komisji Infrastruktury wraz z posłami Komisji Samorządu Terytorialnego będą kolejnym ciałem sejmowym, które zajmie się projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

- Odbędzie się zamknięte posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

- Komisja etyki poselskiej także spotka się na zamkniętym posiedzeniu. Posłowie komisji będą rozpatrywać sytuację poseł Henryki Krzywonos-Strycharskiej. Sprawa dotyczy jej słów z trybuny sejmowej, wypowiedzianych 5 lipca 2018 r.

- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie opiniować procedowany budżet na rok 2019. Posłowie będą przyglądać się oczywiście wydatkom na przyszły rok związanym z gospodarką morską.

- Zbierze się skład Komisji do spraw Unii Europejskiej.

- Zapowiedziano także prace Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.

- Komisja Spraw Zagranicznych rozpocznie opiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej również podejmie temat budżetu 2019. Zaopiniuje swoje części wydatków w tym projekcie rządowym.

Marszałek Marek Kuchciński w Piotrkowie Trybunalskim, w którym obchodzono lokalnie jubileusz 550-lecia Parlamentaryzmu Polskiego. (fot. Marta Marchlewska/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

24.10

Będzie trwało 70. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Będą trwały obrady plenarne, które będą kontynuacją prac Sejmu z poprzedniego dnia.

Najistotniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja do Spraw Petycji będzie rozpatrywać odpowiedzi ministra inwestycji i rozwoju na dezyderat nr 94 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony praw osób wyeksmitowanych - małoletnich.

- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki omówi sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

- Przed Komisją ds. VAT ma się stawić Andrzej Czuma, były minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa zamierza przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

- Spotkają się posłowie Podkomisji stałej ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP.

- Skład Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, wzmocniony o skład Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, będzie opiniował budżet na 2019 r. Opiniowana będzie część ustawy dotyczącej systemu edukacji.

25.10

- Spotka się skład Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie komisji spotykają się, by wysłuchać informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) na temat efektywności funkcjonowania w 2017 roku Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości.

- Spotka się Komisja do spraw Unii Europejskiej. Na zapowiedzianym posiedzeniu podejmowany będzie projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej.

- W Sejmie spotkają się też posłowie Komisji Obrony Narodowej. Komisja zapowiedziała opiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

- Konferencję i spotkanie zapowiedział także Parlamentarny zespół ds. Policji.

- W Sejmie spotka się też - po raz drugi na osobnym posiedzeniu - Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie chcą rozpatrzyć wnioski i postulaty przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zgłoszone w trakcie wyjazdowego posiedzenia Komisji. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się 18 i 19 września 2018 r. na terenie województwa lubelskiego.

- W Warszawie w Sejmie zbierze się jeszcze Parlamentarny zespół ds. kopalni Krupiński.

Senat

22.10

- Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Towarzystwo dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Salezjańska Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile zapraszają do Senatu na konferencję „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Konferencja wpisuje się w cykl przedsięwzięć podejmowanych w 70 rocznicę śmierci Księdza Kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski.

- W Senacie odbędzie się także konferencja pt. „Prawo do dobrej administracji jako publiczne prawo podmiotowe w wymiarze krajowym i europejskim”. Konferencję organizuje senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Zakładem Prawa i Administracji Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

23.10

- W Senacie odbędzie się konferencja pt. „Senat w Niepodległej Rzeczypospolitej”. Ma ona na celu przybliżenie roli i znaczenia Senatu w systemie politycznym państwa.

24.10

Rozpocznie się 66. posiedzenie Senatu RP trwającej kadencji. Senat przewiduje, że prace plenarne będą trwały trzy dni.

Senatorowie będą procedować na obradach plenarnych następujące projekty ustaw: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (projekt rządowy), Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), Ustawa o produktach kosmetycznych (projekt rządowy), Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (projekt komisyjny), Ustawa o dokumentach publicznych (projekt rządowy), Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Część projektów to nowelizacje istniejącego prawa.

Najważniejsze prace komisji senackich

- Spotka się Komisja Środowiska. Wysłucha informacji ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o realizacji w latach 2017-2018 zadań wynikających z programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich".

- Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy sprawozdanie z wydatków budżetowych biur senatorskich IX kadencji Senatu RP za rok 2017.

Uczestnicy zdrowotnej konferencji w Senacie, która odbyła się 17 października. Na zdjęciu minister zdrowia Łukasz Szumowski i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. (fot. Senat RP/twitter.com)

25.10

Będzie trwało 66. posiedzenie Senatu RP.

26.10

Zakończy się 66. posiedzenie Senatu RP.

Rząd

23.10

- O godzinie 9.00 w Kancelarii Premiera RP w Warszawie spotka się Rada Ministrów. Premier i jego podwładni będą obradować o projekcie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W dalszej części spotkania pojawi się także projekt o ochronie baz danych. Obrady Rady Ministrów zakończy projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Prezydent

22.10

- O godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny”.

- Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką rozpocznie dwudniową wizytę w Republice Federalnej Niemiec (RFN).

25.10

- O godz. 10.00 w Częstochowie prezydent Andrzej Duda weźmie udział w inauguracyjnym posiedzeniu XXIX Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Rzecznik Praw Obywatelskich

22.10

- Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna skargi kasacyjne - w tym autorstwa Rzecznika Praw Obywatelskich - w głośnej sprawie reprywatyzacji w Michałowicach pod Warszawą.

25.10

- Pod honorowym patronatem RPO w stolicy odbędzie się V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

- Urzędnicy pracujący w biurze rzecznika będą w Częstochowie i w Kielcach w punkach przyjęć interesantów.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał nie zaplanował publicznych odczytań wyroków i postępowań w sprawach konstytucyjnych na dni 22 do 28 października.

Narodowy Bank Polski

22.10

- Bank poda podaż pieniądza M3, stan z września 2018 r.

23.10

- Zaplanowano jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Inne

22.10

- Światowy Dzień Osób Jąkających.

23.10

- Węgry obchodzą Święto Niepodległości. Jest ono pamiątką Rewolucji 1956 r.

24.10

- Rocznica: w 1974 r. Sejm PRL przyjął ustawę Prawo wodne.

25.10

- Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt.

- Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

- Rocznica: w 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu i Senatu RP. Koalicja Zjednoczonej Prawicy ma w wyniku tych wyborów większość parlamentarną i rządzi krajem.

26.10

- Rocznica: w 1982 r. Sejm PRL przyjął Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.