REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 23 - 28 kwietnia 2019 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 23 kwietnia 2019 13:01
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 23 - 28 kwietnia 2019 r. Posłowie Komisji śledczej ds. wyłudzeń podatku VAT. Komisja pracuje od około roku, kontynuuje przesłuchania. (fot. Sejm RP/twitter.com)

W tym tygodniu planowany jest ostatni, przesunięty dzień 80. posiedzenia Sejmu, podczas którego będzie omawiany wniosek o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Prace kontynuować będzie komisja śledcza ds. VAT, przed którą stanie Janusz Piechociński.

  • Głównym przesłuchiwanym w tym tygodniu przed śledczymi komisji ds. VAT będzie Janusz Piechociński. Był on ministrem gospodarki w rządach koalicji PO-PSL. Przesłuchanie zapowiedziano na wtorek.
  • W tym tygodniu w Senacie organizowana jest konferencja pt. „150 lat osadnictwa polskiego w Brazylii”.
  • Prezydent w tym tygodniu weźmie udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu.

 

Sejm RP

24.04

- Spotka się skład Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

- Komisja rolnictwa i rozwoju wsi rozpatrzy informację ministra cyfryzacji na temat dostępu do technologii światłowodowych w gminach.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej rozpatrzy informacje na temat strategii rozwoju polskich portów morskich.

- Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego.

- Komisja śledcza do spraw wyłudzeń podatku VAT przesłucha Janusza Piechocińskiego, byłego ministra gospodarki w rządach koalicji PO-PSL.

Janusz Piechociński (fot. PTWP)

- Zbierze się w Sejmie Parlamentarny zespół na rzecz wpierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego.

- W ramach prac Komisji samorządu terytorialnego zaprezentowane będą informacje Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych.

- Spotka się na posiedzeniu zamkniętym Komisja łączności z Polakami za granicą, która wysłucha prezesa Związku Polaków w Niemczech. Będzie on mówił o sytuacji i działalności Związku Polaków w Niemczech.

- Komisja spraw zagranicznych dokona oceny kandydatury Tomasza Szatkowskiego na stanowisko ambasadora RP.

- Składy Komisji infrastruktury, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej rozpatrzą rządowy projekt Ustawy o zmianie Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki rozpatrzy sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 w Polsce.

- Posiedzenie Komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

- W ramach dalszych prac parlamentarnych poświęconych NIK, Komisja edukacji, nauki i młodzieży rozpatrzy propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

- Tym samym planem dla NIK w kwestiach obronności zajmie się Komisja obrony narodowej.

- Komisja Zdrowia rozpatrzy sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie Ustawy o zmianie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- Finalizować prace na posiedzeniu zamkniętym będzie Komisja odpowiedzialności konstytucyjnej. Posłowie komisji oceniają materiał dowodowy zebrany w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

- Na obradach Komisji sprawiedliwości i praw człowieka poruszane mają być dwa tematy. Pierwszy to opiniowanie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Drugi to rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

- Posłowie Komisji polityki senioralnej wysłuchają informacji ministra zdrowia na temat dostępności do opieki geriatrycznej w Polsce.

- Dzień w Sejmie zakończyć ma posiedzenie Komisji ochrony środowiska, która rozpatrzy informację Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na temat transgranicznego przemieszczania odpadów. W drugiej części posiedzenia zaopiniuje także tematy kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

Sejm RP (fot. Sejm RP/twitter.com)

25.04

Sejm będzie kontynuował 80. posiedzenie, którego pierwsze dwa dni odbyły się 11 i 12 kwietnia

Planowane są obrady plenarne Sejmu

Najważniejsze obrady komisji sejmowych

- Komisja do spraw energii i skarbu państwa rozpatrzy propozycję tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

- Będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

- Pracować będzie Komisja Etyki Poselskiej, która na zamkniętym posiedzeniu omówi sprawy zachowania posłów: Stanisława Piotrowicza, Arkadiusza Mularczyka, Kamili Gasiuk-Pihowicz, Moniki Rosy, Adama Szłapki.

- Komisja edukacji podejmie i zaopiniuje dla Sejmu wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

- Będzie pracować Komisja Zdrowia.

- Zapowiedziano bogate tematycznie posiedzenie Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Posłowie rozpatrzą wniosek oskarżyciela prywatnego Dawida Wachowiaka reprezentowanego przez adwokata Jerzego Kwaśniewskiego. Wnosi on o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Komisja zaopiniuje także plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

- W ramach prac komisji zapowiedziano także obrady Podkomisji nadzwyczajnej do sprawy rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

- Prace w komisjach ma zakończyć ewentualne posiedzenie Komisji polityki społecznej i rodziny. Uwarunkowane jest poprawkami po II czytaniu do projektu Ustawy o zmianie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

26.04

- W Sejmie odbędzie się Konferencja organizowana przez Klub parlamentarny Kukiz'15:  "Sieć 5G w Polsce - szanse i zagrożenia".

- Przed komisją śledczą ds. VAT stanie Kazimierz Poznański, który był w okresie badanym przez  członków komisji prezesem Zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

- W piątek spotka się także skład Podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Senat RP

24.04

- Stanisław Karczewski weźmie udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego Sejmu, które poświęcone będzie 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej.

25.04

- W Senacie Komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą we współpracy z Towarzystwem Polsko-Brazylijskim organizuje konferencję pt. „150 lat osadnictwa polskiego w Brazylii”.

Celem konferencji jest upamiętnienie przybycia do Brazylii pierwszych polskich osadników oraz podkreślenie roli Polonii brazylijskiej dla rozwoju stosunków dyplomatycznych i gospodarczych między oboma państwami. Ponadto w 2020 r. przypada 100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Brazylią.

26.04

- Marszałek Senatu Stanisław Karczewski weźmie udział w XXII Forum Polonijnym w Toruniu. Tematem tegorocznego Forum jest „Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

Polskie stroje ludowe z Lubelszczyzny. (fot. wikimedia.org/CC)

Rząd

23.04

- Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.

24.04

- Zapowiedziano posiedzenie Rady Ministrów. Premier i rząd będą omawiać: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022, projekt Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020" i sprawy bieżące.

Prezydent RP

23.04

- O godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda spotka się z zawodnikami Narodowej Drużyny E-sportu w grę FIFA.

24.04

- O godz. 11.30 Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu.

- Andrzej Duda złoży tego dnia także wizytę w Białogardzie i Świdwinie (woj. zachodniopomorskie).

25.04

- Andrzej Duda złoży wizytę w Łosicach (woj. mazowieckie), gdzie o godz. 17.00 spotka się z mieszkańcami powiatu łosickiego.

26.04

- Prezydent Andrzej Duda zainauguruje ogólnopolską akcję sadzenia drzew „sadziMY” realizowaną we współpracy z Lasami Państwowymi.

Rzecznik Praw Obywatelskich

25.04

- Urzędnicy biura rzecznika będą w Kielcach w punkcie przyjęć interesantów.

26.04

- Biuro rzecznika zapowiada panel dyskusyjny Homo Homini Lupus est. To rozmowa poświęcona sytuacji osób z PTSD w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Debata odbędzie się w biurze rzecznika praw obywatelskich.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny nie przewiduje publikacji orzeczeń i publicznych prac w tygodniu miedzy 23 a 28 kwietnia.

Narodowy Bank Polski

23.04

- O godz. 14.00 Bank poda podaż pieniądza M3. Stan na marzec 2019 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Madera 2019-04-24 10:26:16
    Już tęsknię chociaż za jednym uczciwym Polakiem w tym WILCZYM STADZIE.....Jeden głos mądrości i rozsądku Polaków....ALE NIE MA ..... JEDYNIE JAZGOT ŻYDA, OHYDNY , OSZCZERCZY, PODŁY I Z KŁAMSTWEM NA TEJ SPIENIONEJ PASZCZY WILKA, KTÓREMU CIĄGLE MAŁO.....! OBRZYDLIWI LUDZIE, OBRZYDLIWY NARÓD, ZDEPRAWOWANY I BEZ ZASAD, BEZ MORALNOŚCI I OGŁADY....CO ZA UPADEK..!REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.