Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 24-30 czerwca 2019 r.Parlamentarny.pl (GP) - 24 czerwca 2019 11:30


Ostatni tydzień czerwca to pracowite dni dla posłów. W Sejmie stawi się na przesłuchanie Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych i administracji. Posłowie będą pracować nad zamknięciem budżetu za zeszły rok.

Sejm RP

Następne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na dni 3,4 i 5 lipca 2019 r.

25.06

- W Sejmie pracować będą posłowie Podkomisji stałej ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP.

- Spotka się także Komisja kultury i środków przekazu, której posłowie rozpatrzą i zaopiniują dla Komisji finansów publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

- Także zagadnieniami okołobudżetowymi będą zajmować się posłowie Komisji obrony narodowej.

- W toku prac nad budżetem 2018 r., który Sejm zamyka, także Komisja spraw zagranicznych zaopiniuje ustawę o finansach państwa z ubiegłego roku.

- Będą pracować politycy wchodzący w skład Komisji polityki społecznej i rodziny.

- Komisja Zdrowia w toku swoich prac rozpatrzy i zaopiniuje dla Komisji finansów publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

- Konferencja „Migracje a sytuacja demograficzna Polski”.

- Dzień w Sejmie zakończą prace Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

Czytaj też: Szef polskiego MSZ o dialogu z Rosją

26.06

- Pracować będzie Komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

- Posłowie Komisji gospodarki i rozwoju, obok posłów Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii będą opiniować dla Komisji finansów publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

- Prace nad szeregiem spraw o znaczeniu europejskim rozpocznie Komisja do spraw Unii Europejskiej. Posłowie komisji będą omawiać w środę m.in. współpracę Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE. Obok tematów europejskich Komisja także będzie opiniować dla Komisji finansów budżet 2018 r.

- Będzie pracowała Komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

- Na Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

- W środę będzie pracować także Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Na drugim tego dnia posiedzeniu Komisji sprawiedliwości i praw człowieka posłowie tego ciała parlamentarnego omówią informację z Ministerstwa Sprawiedliwości na temat sytuacji kurateli sądowej w Polsce.

{media;50543;W nadchodzących dniach najwięcej w Sejmie będzie się pracować nad ustawą budżetową za 2018 r. Sejm kończy procedować sprawozdania z jej wykonania. To bardzo ważna ustawa w naszym kraju. Kreuje politykę państwa w niemal wszystkich sferach działania władzy (fot. Sejm RP/twitter.com);https://pliki.parlamentarny.pl/i/05/05/43/050543.jpg;https://pliki.parlamentarny.pl/i/05/05/43/050543.jpg}

- Zapowiedziano zeznania Jacka Skoniecznego przed Komisją ds. wyłudzeń podatku VAT. Skonieczny był dyrektorem departamentu kontroli skarbowej Ministerstwa Finansów.

- Komisja infrastruktury wraz z Komisją samorządu terytorialnego i polityki regionalnej będą opiniować dla Komisji finansów publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

- Budżet za rok 2018 będzie także opiniowany w Sejmie w środę przez posłów Komisji do spraw kontroli państwowej, Komisji infrastruktury, Komisja sprawiedliwości i praw człowieka, a także posłów Komisji edukacji, nauki i młodzieży.

- Komisja finansów publicznych rozpatrzy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

27.06

- W Sejmie ma stawić się przed posłami-śledczymi kierowanymi przez Marcina Horałę (PiS) Bartłomiej Sienkiewicz. Był on ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska.

- Na wspólnym posiedzeniu składów Komisji finansów publicznych i Komisji gospodarki i rozwoju
rozpatrzone mają być rządowe projekty ustaw o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

- Będzie pracowała w Sejmie Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

28.06

- Komisja do spraw petycji podsumuje dorobek komisji w VIII kadencji Sejmu RP.

Czytaj też: Protesty w weekend w Pradze

Senat RP

25.06

- Senatorowie Komisji ustawodawczej przeprowadzą pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan i pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego.

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Skład senatorski komisji rozpatrzy informację z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

- Senackie Komisje rodziny polityki senioralnej i społecznej oraz ustawodawcza w połączonym składzie przeprowadzą pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

- Komisja infrastruktury rozpatrzy inicjatywy uchwałodawcze w sprawie rzeki Wisły.

- W Senacie odbędzie się także debata pt. „Elity II Rzeczypospolitej Polskiej”.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział prof. Krzysztof Kawalec, prof. Włodzimierz Mędrzecki, prof. Andrzej Nowak, prof. Tadeusz Wolsza, a moderatorem będzie prof. Włodzimierz Suleja. Wydarzenie zorganizowane jest z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

26.06

Odbędzie się 81. posiedzenie Senatu IX kadencji.

Najważniejsze prace komisji senackich:

- Będzie pracować Komisja środowiska. Część posiedzenia senatorowie komisji spędzą także pracując z senatorami Komisji gospodarki narodowej i innowacyjności. Omówią w połączonym składzie ustawy o odpadach i ich wpływ na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce.

- Komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich przygotowuje projekt uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Rząd

24.06

- O godz. 9.00 prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w inauguracji akcji informacyjnej dotyczącej programu Rodzina 500 Plus w rozszerzonej formule na pierwsze dziecko.

- Mateusz Morawiecki będzie przebywał tego dnia także z wizytą w województwie pomorskim. O godz. 11.30 przewidziano udział premiera w uroczystości podpisania trzech umów na poprawę kolejowego dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni, a o godz. 13.40 - w obchodach 35-lecia Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto

- Dzień premier zakończy w Niemczech, w Dreźnie. O godz. 17.10 przewidziano spotkanie Morawieckiego z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem.

{media;50544;Michael Kretschmer (fot. Paweł Sosnowski/wikimedia.org/CC BY-SA 4.0);https://pliki.parlamentarny.pl/i/05/05/44/050544.jpg;https://pliki.parlamentarny.pl/i/05/05/44/050544.jpg}

Prezydent RP

24.06

- Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Ostrowie Wielkopolskim i Krotoszynie (woj. wielkopolskie).

25.06

- O godzinie 11.00 Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich szkolącej się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu.

Rzecznik Praw Obywatelskich

24.06

- Biuro RPO przypomina, że trwa nabór kandydatów do Nagrody RPO dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami. Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr. Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych.

Trybunał Konstytucyjny

25.06

- Zapowiedziano publiczne ogłoszenie orzeczenia TK w sprawie braku możliwości wniesienia zażalenia na ponowne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Ogłoszenie ma nastąpić o 9.15.

26.06

- TK zapowiedział w środę trzy publiczne ogłoszenia wyroków. Sprawy, których dotyczą, to Ustawa o świadczeniach rodzinnych, Kodeks postępowania karnego i Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy.

Narodowy Bank Polski

25.06

- NBP o godzinie 14.00 poda stan podaży pieniądza M3 z maja 2019 r.

28.06

- W piątek NBP o godzinie 14.00 poda dane kwartalne za I kwartał 2019 r.

Inne

24.06

- Rocznica: W 1990  r. Lech Wałęsa ogłosił tzw. „wojnę na górze”. Tą potoczną nazwą określa się konflikt, który wybuchł między Lechem Wałęsą, przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, a rządem Tadeusza Mazowieckiego.

- Rocznica legislacyjna: W 1994 r. Sejm RP przyjął ustawę o własności lokali.

25.06

- Dzień Marynarza.

- Rocznica legislacyjna: W 1997 r. Sejm RP przyjął ustawę o świadku koronnym.

- Rocznica legislacyjna: W 2010 r. Sejm RP przyjął Ustawę o sporcie.

- Rocznica: W 2015 r. Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) została wybrana na stanowisko marszałka Sejmu RP.

26.06

- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.

- Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur.

- Rocznica legislacyjna: W 1974 r. Sejm PRL uchwalił Kodeks pracy.

27.06

- Rocznica: W 2007 r. obradujący w Nowej Zelandii Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o zmianie nazwy byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau na swej Liście Światowego Dziedzictwa na: Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945).

28.06

- Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

- Rocznica: W 1956 r. w Poznaniu doszło do protestów robotniczych. Protest krwawo stłumiono przy użyciu wojska i milicji.

29.06

- Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

- Rocznica: W 2002 r. w miejsce Urzędu Ochrony Państwa (UOP) utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencję Wywiadu (AW).

30.06

- Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej

- Rocznica: W 2000 roku Andrzej Zoll został Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO), a prof. Leon Kieres złożył ślubowanie przed Sejmem jako pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej i rozpoczął urzędowanie.