REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 24-30 czerwca 2019 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 24 czerwca 2019 11:30
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 24-30 czerwca 2019 r. Bartłomiej Sienkiewicz, jako były minister współodpowiedzialny za sprawy wewnętrzne i administrację będzie odpowiadał na pytania posłów związane z podatkami. (fot. MSWiA/Sejm RP/twitter.com)

Ostatni tydzień czerwca to pracowite dni dla posłów. W Sejmie stawi się na przesłuchanie Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych i administracji. Posłowie będą pracować nad zamknięciem budżetu za zeszły rok.

  • Znaczna część komisji sejmowych w nadchodzącym tygodniu będzie procedować sprawozdania budżetowe za 2018 r. Przygotowują je dla Komisji finansów.
  • Intensywnie będą też pracować senatorowie. Marszałek zwołał posiedzenie Izby Wyższej.
  • Prezydent w tym tygodniu będzie w Ostrowie Wielkopolskim i Krotoszynie (woj. wielkopolskie). A dzień później złoży wizytę w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich.
  • W tym tygodniu przypada także rocznica Poznańskiego Czerwca 1956.

Sejm RP

Następne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na dni 3,4 i 5 lipca 2019 r.

25.06

- W Sejmie pracować będą posłowie Podkomisji stałej ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP.

- Spotka się także Komisja kultury i środków przekazu, której posłowie rozpatrzą i zaopiniują dla Komisji finansów publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

- Także zagadnieniami okołobudżetowymi będą zajmować się posłowie Komisji obrony narodowej.

- W toku prac nad budżetem 2018 r., który Sejm zamyka, także Komisja spraw zagranicznych zaopiniuje ustawę o finansach państwa z ubiegłego roku.

- Będą pracować politycy wchodzący w skład Komisji polityki społecznej i rodziny.

- Komisja Zdrowia w toku swoich prac rozpatrzy i zaopiniuje dla Komisji finansów publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

- Konferencja „Migracje a sytuacja demograficzna Polski”.

- Dzień w Sejmie zakończą prace Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

Czytaj też: Szef polskiego MSZ o dialogu z Rosją

26.06

- Pracować będzie Komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

- Posłowie Komisji gospodarki i rozwoju, obok posłów Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii będą opiniować dla Komisji finansów publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

- Prace nad szeregiem spraw o znaczeniu europejskim rozpocznie Komisja do spraw Unii Europejskiej. Posłowie komisji będą omawiać w środę m.in. współpracę Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE. Obok tematów europejskich Komisja także będzie opiniować dla Komisji finansów budżet 2018 r.

- Będzie pracowała Komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

- Na Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

- W środę będzie pracować także Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Na drugim tego dnia posiedzeniu Komisji sprawiedliwości i praw człowieka posłowie tego ciała parlamentarnego omówią informację z Ministerstwa Sprawiedliwości na temat sytuacji kurateli sądowej w Polsce.

W nadchodzących dniach najwięcej w Sejmie będzie się pracować nad ustawą budżetową za 2018 r. Sejm kończy procedować sprawozdania z jej wykonania. To bardzo ważna ustawa w naszym kraju. Kreuje politykę państwa w niemal wszystkich sferach działania władzy (fot. Sejm RP/twitter.com)

- Zapowiedziano zeznania Jacka Skoniecznego przed Komisją ds. wyłudzeń podatku VAT. Skonieczny był dyrektorem departamentu kontroli skarbowej Ministerstwa Finansów.

- Komisja infrastruktury wraz z Komisją samorządu terytorialnego i polityki regionalnej będą opiniować dla Komisji finansów publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

- Budżet za rok 2018 będzie także opiniowany w Sejmie w środę przez posłów Komisji do spraw kontroli państwowej, Komisji infrastruktury, Komisja sprawiedliwości i praw człowieka, a także posłów Komisji edukacji, nauki i młodzieży.

- Komisja finansów publicznych rozpatrzy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

27.06

- W Sejmie ma stawić się przed posłami-śledczymi kierowanymi przez Marcina Horałę (PiS) Bartłomiej Sienkiewicz. Był on ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska.

- Na wspólnym posiedzeniu składów Komisji finansów publicznych i Komisji gospodarki i rozwoju
rozpatrzone mają być rządowe projekty ustaw o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

- Będzie pracowała w Sejmie Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

28.06

- Komisja do spraw petycji podsumuje dorobek komisji w VIII kadencji Sejmu RP.

Czytaj też: Protesty w weekend w Pradze

Senat RP

25.06

- Senatorowie Komisji ustawodawczej przeprowadzą pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan i pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego.

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Skład senatorski komisji rozpatrzy informację z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

- Senackie Komisje rodziny polityki senioralnej i społecznej oraz ustawodawcza w połączonym składzie przeprowadzą pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

- Komisja infrastruktury rozpatrzy inicjatywy uchwałodawcze w sprawie rzeki Wisły.

- W Senacie odbędzie się także debata pt. „Elity II Rzeczypospolitej Polskiej”.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział prof. Krzysztof Kawalec, prof. Włodzimierz Mędrzecki, prof. Andrzej Nowak, prof. Tadeusz Wolsza, a moderatorem będzie prof. Włodzimierz Suleja. Wydarzenie zorganizowane jest z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

26.06

Odbędzie się 81. posiedzenie Senatu IX kadencji.

Najważniejsze prace komisji senackich:

- Będzie pracować Komisja środowiska. Część posiedzenia senatorowie komisji spędzą także pracując z senatorami Komisji gospodarki narodowej i innowacyjności. Omówią w połączonym składzie ustawy o odpadach i ich wpływ na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce.

- Komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich przygotowuje projekt uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Rząd

24.06

- O godz. 9.00 prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w inauguracji akcji informacyjnej dotyczącej programu Rodzina 500 Plus w rozszerzonej formule na pierwsze dziecko.

- Mateusz Morawiecki będzie przebywał tego dnia także z wizytą w województwie pomorskim. O godz. 11.30 przewidziano udział premiera w uroczystości podpisania trzech umów na poprawę kolejowego dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni, a o godz. 13.40 - w obchodach 35-lecia Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto

- Dzień premier zakończy w Niemczech, w Dreźnie. O godz. 17.10 przewidziano spotkanie Morawieckiego z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem.

Michael Kretschmer (fot. Paweł Sosnowski/wikimedia.org/CC BY-SA 4.0)

Prezydent RP

24.06

- Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Ostrowie Wielkopolskim i Krotoszynie (woj. wielkopolskie).

25.06

- O godzinie 11.00 Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich szkolącej się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu.

Rzecznik Praw Obywatelskich

24.06

- Biuro RPO przypomina, że trwa nabór kandydatów do Nagrody RPO dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami. Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr. Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych.

Trybunał Konstytucyjny

25.06

- Zapowiedziano publiczne ogłoszenie orzeczenia TK w sprawie braku możliwości wniesienia zażalenia na ponowne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Ogłoszenie ma nastąpić o 9.15.

26.06

- TK zapowiedział w środę trzy publiczne ogłoszenia wyroków. Sprawy, których dotyczą, to Ustawa o świadczeniach rodzinnych, Kodeks postępowania karnego i Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy.

Narodowy Bank Polski

25.06

- NBP o godzinie 14.00 poda stan podaży pieniądza M3 z maja 2019 r.

28.06

- W piątek NBP o godzinie 14.00 poda dane kwartalne za I kwartał 2019 r.

Inne

24.06

- Rocznica: W 1990  r. Lech Wałęsa ogłosił tzw. „wojnę na górze”. Tą potoczną nazwą określa się konflikt, który wybuchł między Lechem Wałęsą, przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, a rządem Tadeusza Mazowieckiego.

- Rocznica legislacyjna: W 1994 r. Sejm RP przyjął ustawę o własności lokali.

25.06

- Dzień Marynarza.

- Rocznica legislacyjna: W 1997 r. Sejm RP przyjął ustawę o świadku koronnym.

- Rocznica legislacyjna: W 2010 r. Sejm RP przyjął Ustawę o sporcie.

- Rocznica: W 2015 r. Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) została wybrana na stanowisko marszałka Sejmu RP.

26.06

- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.

- Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur.

- Rocznica legislacyjna: W 1974 r. Sejm PRL uchwalił Kodeks pracy.

27.06

- Rocznica: W 2007 r. obradujący w Nowej Zelandii Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o zmianie nazwy byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau na swej Liście Światowego Dziedzictwa na: Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945).

28.06

- Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

- Rocznica: W 1956 r. w Poznaniu doszło do protestów robotniczych. Protest krwawo stłumiono przy użyciu wojska i milicji.

29.06

- Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

- Rocznica: W 2002 r. w miejsce Urzędu Ochrony Państwa (UOP) utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencję Wywiadu (AW).

30.06

- Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej

- Rocznica: W 2000 roku Andrzej Zoll został Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO), a prof. Leon Kieres złożył ślubowanie przed Sejmem jako pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej i rozpoczął urzędowanie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.