REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 6 - 12 maja 2019 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 06 maja 2019 10:15
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 6 - 12 maja 2019 r. Grzegorz Schetyna był szefem MSWiA w latach 2007 do 2009. Z racji tych obowiązków będzie odpowiadał przed śledczymi ds. wyłudzeń VAT. (fot. Platforma Obywatelska/twitter.com)

W tym tygodniu komisja śledcza w Sejmie będzie zadawać pytania prominentnym politykom PO, byłym ministrom Grzegorzowi Schetynie i Janowi Vincentowi Rostowskiemu. Pracowity tydzień czeka także rządowych polityków i senatorów.

  • Izba wyższa parlamentu będzie poświęcać sporo uwagi tematom jak: Karta Polaka, szkolnictwo wojskowemu i opieka zdrowotna nad uczniami.
  • Andrzej Duda przyjmie w tym tygodniu w Polsce prezydenta Gruzji Salome Zourabichvili.
  • W tym tygodniu także kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej, obchodzona 8 maja na Zachodzie i 9 maja w stolicach byłego ZSRR.

 

Polityka międzynarodowa

09.05

- W czwartek odbędzie się nieformalny szczyt szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Politycy spotkają się w Sybinie, w Rumunii. Polskę na tym szczycie będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki.

Sejm

06.05

- W Sejmie będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej. Posłowie podkomisji wysłuchają informacji na temat projektów mogących wspomóc transformację regionów górniczych w związku z inicjatywą Komisji Europejskiej „Platforma Wsparcia Regionów Górniczych” w kontekście realizacji Programu dla Śląska. Wśród informujących będzie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

07.05

- Spotka się w Sejmie skład Podkomisji nadzwyczajnej do sprawy rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.

- Posłowie śledczy badający sprawę wyłudzeń podatku VAT będą zadawać pytania posłowi, byłemu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a obecnie liderowi PO, Grzegorzowi Schetynie.

- Zwołanie posiedzenie Parlamentarnego zespołu ds. debaty publicznej, którego skład wraz z ekspertami omówi projekt "ustawy odorowej".

- We wtorek będzie pracować także Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego.

Ten tydzień w Sejmie będzie bogaty w prace komisji, choć nie będzie prac plenarnych. (fot. Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

08.05

- W środę na obradach Parlamentarnego zespół ds. zwalczania przestępstw gospodarczych i lichwy omawiane będą dwie sprawy: pierwsza dotyczy Spółdzielni Kupców Bazaru Różyckiego, druga ofiar mafii mieszkaniowych i przemocy finansowej.

- W ramach kolejnych przesłuchań przed Komisją śledczą ds. VAT stawi się przed posłami Jan Vincent Rostowski, były wicepremier i minister finansów. Część posiedzenia nie będzie transmitowana, zarządzono częściowe przesłuchanie  za  zamkniętymi drzwiami.

- W ramach prac Parlamentarnego zespołu ds. wspierania środowisk dzieci wojny w holu głównym Sejmu zostanie otwarta wystawa "Polskie Dzieci Wojny". Po uroczystym otwarciu ekspozycji zespół zainauguruje III Kongres Polskich Dzieci Wojny.

- Do prac Sejmu wróci także temat smogu. Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa na powiedzeniu wyjazdowym spotka się w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu. Rozpatrzy na tym wyjazdowym posiedzeniu informację ministra środowiska nt. ochrony powietrza i zaopatrzenia w energię miast średniej wielkości na przykładzie właśnie Nowego Sącza.

- Ostatnim punktem prac posłów tego dnia będzie spotkanie Parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, którego posłowie omówią wspieranie produkcji leków w Polsce. Zaplanowana jest publikacja raportu o lekach w innych krajach.

09.05

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa będzie kontynuować pozawarszawskie prace. Posłowie komisji odwiedzą Pieniński Park Narodowy w Krościenku nad Dunajcem. W dyrekcji tego parku wysłuchają w ramach posiedzenia komisji informacja nt. pilotażowego programu ochrony powietrza dla uzdrowiska Rabka-Zdrój.

- W ramach prac Komisji administracji i spraw wewnętrznych rozpatrzone mają być sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.

- W czwartek pracować będą także politycy Komisji obrony narodowej, którzy wysłuchają informacji z MON na temat działań resortu związanych z katastrofą smoleńską i o poniesionych w związku z tym kosztach. Omówiony będzie także raport przewodniczącego podkomisji do ponownego zbadania katastrofy samolotu TU-154M zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Antoni Macierewicz ma przedstawić efekty prac kierowanego przez niego zespołu. Posiedzenie komisji nie będzie otwarte dla mediów.

10.05

- Tydzień w Sejmie ma zakończyć projekcja filmu o działaniach fundamentalistów w Europie, którą pokaże w ramach posiedzenia Parlamentarny zespół ds. przeciwdziałania mowie nienawiści i ochrony praw człowieka.

Senat

07.05

- Komisja budżetu i finansów publicznych rozpatrzy nowelizacje ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

- Zmiany prawa o Policji i o IPN będą tematem rozmów i prac Komisji praw człowieka, praworządności i petycji Senatu.

- Komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą rozpatrzy zmiany w Ustawie o Karcie Polaka.

- 7 maja będzie także pracować Komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

- Senatorowie pracujący w Komisji ustawodawczej przeprowadzą pierwsze czytanie projektu Uchwały w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego. Ponadto omówią szereg wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zapadły w ostatnich latach.

- W ramach prac Senatu zapowiedziano także posiedzenie Komisja kultury, która omówi w ramach prac opinię w sprawie wniosku senatora Antoniego Szymańskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Potencjał rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, społecznym i środowiskowym” oraz opinię w sprawie wniosku senatora Ryszarda Bonisławskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Łodzianie dla Niepodległej”.

- Komisja obrony narodowej Senatu wysłucha informacji MON na temat kierunków rozwoju szkolnictwa wojskowego.

- Będzie pracować Komisja gospodarki narodowej i innowacyjności oraz Komisja infrastruktury.

Delegacja polskiego Senatu w czasie spotkania z przedstawicielami środowisk polonijnych we Włoszech w maju 2019 r. (fot. Senat RP/twitter.com)

08.05

Zapowiedziano 78. posiedzenie Senatu RP

Najważniejsze prace komisji

- Komisja ustawodawcza rozpatrzy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

- Zapowiedziano także wspólne posiedzenie składów Komisji nauki, edukacji i sportu oraz Komisji zdrowia. Senatorowie tych komisji maja w planie rozpatrzenie Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

- Pracować będzie skład Komisji praw człowieka, praworządności i petycji.

09.05

- W Senacie odbędą się także w tym tygodniu jedno wydarzenie niezwiązane bezpośrednio ze stanowieniem prawa. Będzie to uroczyste spotkanie z okazji prezentacji wystawy "Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii".

Rząd

09.05

- Premier będzie na nieformalnym szczycie UE w Rumunii.

Prezydent

06.05

- Rozpocznie się wizyta dyplomatyczna w Polsce prezydenta Gruzji Salome Zourabichviliego. Andrzej Duda przyjmie delegację prezydencką w dniach od 6 do 8 maja.

08.05

- O godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczy statuetki i dyplomy zwycięzcom IV edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności”.

09.05

- Andrzej Duda weźmie udział jako gość specjalny w Szczycie Liderów Procesu Brdo-Brioni, który odbędzie się w Tiranie w Republice Albanii.

Rzecznik Praw Obywatelskich

06.05

- Urzędnicy biura RPO będą w Łodzi w punkcie przyjęć interesantów.

08.05

- Urzędnicy biura RPO będą w Poznaniu w punkcie przyjęć interesantów.

09.05

- Urzędnicy biura RPO będą w Koszalinie w Punkcie Przyjęć Interesantów.

10.05

- Biuro rzecznika informuje, że 10 maja w siedzibie biura rzecznika w Warszawie odbędzie się konferencja z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tematem debaty konferencyjnej będzie Karta Praw Podstawowych i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego. Konferencja będzie trwałą dwa dni.

Karta praw podstawowych UE to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei. (fot. wikipedia.org/CC)

Trybunał Konstytucyjny

08.05

- Zapowiedziano publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie Ustawy prawo łowieckie.

Narodowy Bank Polski

06.05

- NBP przedstawi o 10.00 sytuację na rynkach kredytowych w II kwartale 2019 r.

07.05

- O godzinie 14.00 NBP przedstawi stan aktywów rezerwowych banku z kwietnia 2019 r.

Inne

06.05

- Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

08.05

- Dzień Zwycięstwa. Dzień upamiętniający bezwarunkową kapitulację III Rzeszy Niemieckiej w 1945 r. Akt ten zakończył w Europie II wojnę światową.

- Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

09.05

- Dzień Zwycięstwa. Obchodzony w większości krajów byłego ZSRR. Datę tę obchodzi się w Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.

Wojska państw alianckich na paradzie zwycięstwa z okazji zakończenia II wojny światowej. (fot. pixabay.com)

10.05

-Rocznica: W 1990 r. powstał Urząd Ochrony Państwa (UOP). Formacja istniała do czerwca 2002 r. jako jedna z kluczowych agend rządowych do spraw bezpieczeństwa. UOP przejął funkcje po organach bezpieczeństwa PRL.

- Rocznica: W 2015 r. Andrzej Duda i ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski przeszli do II tury wyborów prezydenckich. W wyniku wyborów cztery lata temu Andrzej Duda objął urząd, który obecnie piastuje.

11.05

- Dzień bez Śmiecenia.

- Rocznica: W 2005 r. Trybunał Konstytucyjny uznał Traktat akcesyjny na mocy którego staliśmy się członkiem UE, za zgodny z Konstytucją RP.

12.05

- Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.

- Rocznica: W 1926 r. Marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przewrót majowy.

- Rocznica: W 1990 powstało Porozumienie Centrum (PC) pierwsza formacja Jarosława Kaczyńskiego.

- Rocznica: W 2010 r. na warszawskiej giełdzie zadebiutowały akcje PZU.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.