Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 8-14 kwietnia 2019 r.GP - 08 kwietnia 2019 11:25


Trwający pat w brytyjskim parlamencie popchnął Donalda Tuska do zwołania nadzwyczajnego szczytu ws. brexitu. Liderzy UE omówią możliwe scenariusze. Obok polityki europejskiej w tym tygodniu warto zwrócić uwagę na posiedzenie Sejmu.

Polityka międzynarodowa

10.04

- Na środę przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał nadzwyczajny szczyt liderów Unii. Będzie poświęcony pogarszającej się sytuacji wokół wyjścia z Unii Wielkiej Brytanii. Od kilku tygodni trwa pat negocjacyjny w brytyjskim parlamencie, który wstrzymał wszelką dyskusję o brexicie.

{twitter;https://twitter.com/eucopresident/status/1111640125690310656}

Czytaj też: Brexit później?

Sejm RP

08.04

- Marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski w poniedziałek będą w Wiedniu na dwudniowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. Obrady poświęcone będą: Unii Europejskiej i jej sąsiadom, UE u progu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. oraz dalszemu rozwojowi współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi.

09.04.

- W Sejmie w Warszawie spotka się skład Komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Posłowie omówią na tym posiedzeniu informację o rekultywacji terenów poprzemysłowych.

- We wtorek spotka się także Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego.

- Dzień w Sejmie zakończy Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

10.04

- W środę będzie pracować skład Komisji rolnictwa i rozwoju wsi, który przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- Zostało na środę zwołane spotkanie Parlamentarnego zespołu ds. energetyki, którego skład omówi powołanie Klubu Technologicznego i będzie rozmawiał o strategicznych rozwiązaniach legislacyjnych dla budowy sieci średnich i niskich napięć w Polsce.

- Będą pracować posłowie tworzący Komisję polityki senioralnej. Omówią temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości osób 50+.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zaopiniuje wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Marka Gróbarczyka. Kieruje on resortem ds. gospodarki morskiej.

- Komisja obrony narodowej wysłucha informacji szefa MON na temat funkcjonowania wyższego szkolnictwa wojskowego.

- Na zapowiedzianych obradach Komisji gospodarki i rozwoju będą omawiane propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

- Będzie pracować Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki.

- Zapowiedziano także prace na Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- Omówione będą także na Komisji mniejszości narodowych i etnicznych propozycje tematów kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli na 2020 r.

- Prace w środę zakończy posiedzenie Komisji łączności z Polakami za granicą, na którym odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Zmiany prawa uzasadnić ma sekretarz stanu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

{media;49385;Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk (fot. Adam Guz/KPRM/flickr.com/domena publiczna);https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/93/85/049385.jpg;https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/93/85/049385_r2_940.jpg}

11.04

Rozpocznie się dwudniowe, 80. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

Najważniejsze punkty porządku obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji infrastruktury o komisyjnym projekcie zmian w ustawie Prawo pocztowe.

- Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce w latach 2016 i 2017.

- Informacja z MSWiA o realizacji w 2017 r. "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".

- Program obrad plenarnych może się zmienić w wyniku decyzji Prezydium, Konwentu Seniorów lub w wyniku postępów prac komisji sejmowych.

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Pracować będzie Komisja do spraw energii i skarbu państwa, której posłowie spotkają się także z członkami Komisji gospodarki i rozwoju. Obie komisje podejmą ważny temat i projekt zmian w Ustawie o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

- Około godziny 10.00 w Sejmie ma stawić się na przesłuchanie pan Tomasz Michalak, były dyrektor departamentu polityki celnej Ministerstwa Finansów. Jego przesłuchanie odbędzie się na posiedzeniu Komisji śledczej ds. podatku VAT.

- Będą pracować Podkomisje stałe do spraw wykorzystania środków pochodzących z UE i do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

- Zapowiedziano prace składu Komisji do spraw petycji.

- W czasie prac komisji zapowiedziano także wspólne posiedzenie składów trzech komisji: Komisji do spraw UE, Komisji finansów publicznych i Komisji gospodarki. Posłowie tych ciał parlamentarnych omówią informację na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2019 r.

- Spotka się Podkomisja stała do spraw turystyki, która rozpatrzy informację na temat funkcjonowania Obserwatorium Turystyki jako narzędzia wymiany i transferu wiedzy w sektorze.

- W czasie prac w Sejmie zapowiedziano jeszcze posiedzenie dwóch komisji: Komisji kultury i Komisji samorządu terytorialnego. Omówią one informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działalności samorządowych instytucji kultury.

- Dzień w Sejmie zakończy posiedzenie Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki, która zaopiniuje propozycje kontroli NIK mające być realizowane w roku 2020.

{media;49386;W tym tygodniu NIK będzie mocno obecna w Sejmie. Izba będzie referować swoje plany kontroli na przyszły rok. (fot. NIK/nik.gov.pl);https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/93/86/049386.jpg;https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/93/86/049386.jpg}

12.04

Będzie trwało 80. posiedzenie Sejmu

Kontynuowane będą obrady plenarne

- Obok prac plenarnych zapowiedziano na piątek tylko spotkanie Parlamentarnego zespołu ds. wspierania pszczelarstwa, na którym minister rolnictwa poinformuje o założeniach oraz funkcjonalności usługi powiadamiania pszczelarzy o planowanych i prowadzonych w okolicach pasiek opryskach środkami ochrony roślin tworzonej na portalu eRolnik.gov.pl.

Senat RP

08.04

- W ramach wizyty w Austrii, w Wiedniu na Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotka się z szeregiem swoich odpowiedników. Zaplanowano spotkania z przewodniczącym Bundesratu Danielem Güntherem, przewodniczącym francuskiego Senatu Gerardem Larcherem, przewodniczącym Rady Państwowej Słowenii Alojzem Kovscą.

W trakcie spotkania z przewodniczącym Senatu Francji planowane jest podpisanie deklaracji na stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich.

09.04

- Senacka Komisja praw człowieka, praworządności i petycji wyrazi opinię w sprawie kandydatów na ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji.

10.04.

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji zdrowia.

- Odbędzie się posiedzenie Komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, na którym będzie opiniowany rządowy projekt Emerytury Plus. To Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

- Pracować będzie Komisji budżetu i finansów publicznych. Senatorowie omówią nowelizację ustawy o zmianie Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

- Odbędzie się posiedzenie Komisji infrastruktury.

- W planie prac senatorów widnieje także posiedzenie Komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym Najwyższa Izba Kontroli omówi wyniki kontroli „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w latach 2015-2018”.

- W Senacie odbędzie się konferencja „Krzysztof Kamil Baczyński - poeta i żołnierz czasu "spełnionej Apokalipsy”. Konferencję organizuje Komisja kultury i środków przekazu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Celem konferencji jest upamiętnienie 98. rocznicy urodzin i 75. rocznicy śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wybitnego poety, żołnierza Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów i przedstawiciela Pokolenia Kolumbów.

11.04

- Komisja środowiska oraz Komisja gospodarki narodowej Senatu omówią wpływ Ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce.

- Senatorowie zasiadający w Komisji obrony narodowej omówią i przegłosują ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

- W Senacie zostanie otwarta wystawa pt. „Profesor Andrzej Stelmachowski - marszałek Senatu I kadencji”.

Przygotowana ona została przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Ekspozycja poświęcona będzie życiu i pracy zawodowej profesora oraz działalności na rzecz Polonii. Po wernisażu odbędzie się spotkanie wspomnieniowe w 10. rocznicę śmierci Andrzeja Stelmachowskiego.

- W Senacie 11 kwietnia zostanie zaprezentowany także film „Paszporty Paragwaju”.

Został wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej, w reżyserii Roberta Kaczmarka. Przedstawia on mało znaną historię dotyczącą udziału polskiej dyplomacji w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej.

{twitter;https://twitter.com/PolskiSenat/status/1114432499122417664}

12.04

- W Senacie odbędzie się Konferencja prasowa Parlamentarnego zespołu krzewienia idei Roberta Schumana.

- W Senacie odbędzie się także runda finałowa Międzynarodowego Warszawskiego Turnieju Negocjacyjnego - The Warsaw Negotiation Round.

Udział w zmaganiach negocjacyjnych wezmą studenci z najlepszych uczelni biznesowych i prawniczych na świecie - 12 drużyn po trzy osoby. Organizatorami są: Towarzystwo Negocjacyjne SGH i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To już 10. edycja turnieju.

Rząd

10.04.

- Polskę na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej poświęconym brexitowi będzie reprezentował premier RP Mateusz Morawiecki.

Prezydent RP

08.04

- Andrzej Duda złoży wizytę w Słubicach i Sulęcinie (woj. lubuskie).

09.04

- Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w siódmej konferencji z cyklu „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Odbędzie się ona w Kalsku (woj. lubuskie).

- Prezydent Duda złoży także wizytę w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie o godz. 16.00 spotka się z mieszkańcami powiatu mogileńskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

08.04

- Urzędnicy biura RPO będą czekać na interesantów w Wałbrzychu.

09.04

- Zaplanowano serię spotkań Adama Bodnara w terenie. Rzecznik będzie w Ostrowie Mazowieckim, Zambrowie, Grajewie, Augustowie i w Białystoku.

10.04

- Adam Bodnar będzie kontynuował dwudniową podróż po polskich miastach.

11.04

- Urzędnicy biura RPO będą czekać na interesantów w Słupsku.

12.04

- Urzędnicy biura RPO będą czekać na interesantów w Bydgoszczy.

{media;49387;Adam Bodnar na konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w marcu 2019 r. (fot. twitter.com/Adbodnar);https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/93/87/049387.jpg;https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/93/87/049387.jpg}

Trybunał Konstytucyjny

10.04

- Zaplanowano publiczne ogłoszenie orzeczenia w Trybunale. Dotyczy ono spraw odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy. Sprawę do Trybunału skierował prokurator generalny.

Narodowy Bank Polski

12.04

- NBP o 14.00 przedstawi bilans płatniczy za luty 2019 r.

Inne

08.04

- Międzynarodowy Dzień Romów.

- Rocznica: W 1994 r. Polska złożyła oficjalne dokumenty i wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.

09.04

- W Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny.

- Rocznica legislacyjna: W 2010 r. Sejm RP przyjął Ustawę o Służbie Więziennej.

10.04

- Dzień Służby Zdrowia.

- Katastrofa smoleńska. Przypada 9. rocznica tragicznego lotu rządowego samolotu TU-154M. Maszyna o numerze 101 rozbiła się pod Smoleńskiem podczas próby lądowania. Wiozła delegację prezydencką na obchody katyńskie. Na pokładzie maszyny zginęło 96 osób. 10 kwietnia 2010 r. była sobota.

{media;49388;Premier Mateusz Morawiecki w czasie obchodów smoleńskich 6 kwietnia 2018 r. w Budapeszcie. Na Węgrzech rok temu odsłonięto pomnik upamiętniający katastrofę. (fot. W.Kompała/KPRM/flickr.com/domena publiczna);https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/93/88/049388.jpg;https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/93/88/049388.jpg}

- Rocznica legislacyjna: W 2003 r. Sejm RP przyjął specustawę drogową.

- Rocznica legislacyjna: W 2018 r. w Warszawie odsłonięto Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz wmurowano kamień węgielny pod Pomnik Lecha Kaczyńskiego na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego.

11.04

- Dzień Radia.

- Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem.

- Rocznica legislacyjna: W 1997 r. Sejm RP przyjął ustawę lustracyjną.

12.04

- Rocznica: W 1991 r. podpisano akt założycielski warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

13.04

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

- Rocznica: W 2007 r. Sejm RP odrzucił projekt zmiany Konstytucji RP w sprawie ochrony życia poczętego.

14.04

- Dzień Ludzi Bezdomnych.