REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 8-14 kwietnia 2019 r.

  • Autor: GP
  • 08 kwietnia 2019 11:25
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 8-14 kwietnia 2019 r. Donald Tusk i Jean-Claude Juncker w czasie jednego ze szczytów UE w 2018 r. (European Council President/flickr.com/CC)

Trwający pat w brytyjskim parlamencie popchnął Donalda Tuska do zwołania nadzwyczajnego szczytu ws. brexitu. Liderzy UE omówią możliwe scenariusze. Obok polityki europejskiej w tym tygodniu warto zwrócić uwagę na posiedzenie Sejmu.

  • W Sejmie także prace nad nowelizacją Karty Polaka i plan pracy najwyższej Izby Kontroli (NIK) na rok 2020.
  • Andrzej Duda tymczasem będzie odwiedzał miejscowości i uczestniczył w spotkaniach w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim.
  • 10 kwietnia minie dziewiąta rocznica tragedii pod Smoleńskiem.

Polityka międzynarodowa

10.04

- Na środę przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał nadzwyczajny szczyt liderów Unii. Będzie poświęcony pogarszającej się sytuacji wokół wyjścia z Unii Wielkiej Brytanii. Od kilku tygodni trwa pat negocjacyjny w brytyjskim parlamencie, który wstrzymał wszelką dyskusję o brexicie.

Czytaj też: Brexit później?

Sejm RP

08.04

- Marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski w poniedziałek będą w Wiedniu na dwudniowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. Obrady poświęcone będą: Unii Europejskiej i jej sąsiadom, UE u progu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. oraz dalszemu rozwojowi współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi.

09.04.

- W Sejmie w Warszawie spotka się skład Komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Posłowie omówią na tym posiedzeniu informację o rekultywacji terenów poprzemysłowych.

- We wtorek spotka się także Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego.

- Dzień w Sejmie zakończy Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

10.04

- W środę będzie pracować skład Komisji rolnictwa i rozwoju wsi, który przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- Zostało na środę zwołane spotkanie Parlamentarnego zespołu ds. energetyki, którego skład omówi powołanie Klubu Technologicznego i będzie rozmawiał o strategicznych rozwiązaniach legislacyjnych dla budowy sieci średnich i niskich napięć w Polsce.

- Będą pracować posłowie tworzący Komisję polityki senioralnej. Omówią temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości osób 50+.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zaopiniuje wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Marka Gróbarczyka. Kieruje on resortem ds. gospodarki morskiej.

- Komisja obrony narodowej wysłucha informacji szefa MON na temat funkcjonowania wyższego szkolnictwa wojskowego.

- Na zapowiedzianych obradach Komisji gospodarki i rozwoju będą omawiane propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

- Będzie pracować Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki.

- Zapowiedziano także prace na Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- Omówione będą także na Komisji mniejszości narodowych i etnicznych propozycje tematów kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli na 2020 r.

- Prace w środę zakończy posiedzenie Komisji łączności z Polakami za granicą, na którym odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Zmiany prawa uzasadnić ma sekretarz stanu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk (fot. Adam Guz/KPRM/flickr.com/domena publiczna)

11.04

Rozpocznie się dwudniowe, 80. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

Najważniejsze punkty porządku obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji infrastruktury o komisyjnym projekcie zmian w ustawie Prawo pocztowe.

- Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce w latach 2016 i 2017.

- Informacja z MSWiA o realizacji w 2017 r. "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".

- Program obrad plenarnych może się zmienić w wyniku decyzji Prezydium, Konwentu Seniorów lub w wyniku postępów prac komisji sejmowych.

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Pracować będzie Komisja do spraw energii i skarbu państwa, której posłowie spotkają się także z członkami Komisji gospodarki i rozwoju. Obie komisje podejmą ważny temat i projekt zmian w Ustawie o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

- Około godziny 10.00 w Sejmie ma stawić się na przesłuchanie pan Tomasz Michalak, były dyrektor departamentu polityki celnej Ministerstwa Finansów. Jego przesłuchanie odbędzie się na posiedzeniu Komisji śledczej ds. podatku VAT.

- Będą pracować Podkomisje stałe do spraw wykorzystania środków pochodzących z UE i do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

- Zapowiedziano prace składu Komisji do spraw petycji.

- W czasie prac komisji zapowiedziano także wspólne posiedzenie składów trzech komisji: Komisji do spraw UE, Komisji finansów publicznych i Komisji gospodarki. Posłowie tych ciał parlamentarnych omówią informację na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2019 r.

- Spotka się Podkomisja stała do spraw turystyki, która rozpatrzy informację na temat funkcjonowania Obserwatorium Turystyki jako narzędzia wymiany i transferu wiedzy w sektorze.

- W czasie prac w Sejmie zapowiedziano jeszcze posiedzenie dwóch komisji: Komisji kultury i Komisji samorządu terytorialnego. Omówią one informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działalności samorządowych instytucji kultury.

- Dzień w Sejmie zakończy posiedzenie Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki, która zaopiniuje propozycje kontroli NIK mające być realizowane w roku 2020.

W tym tygodniu NIK będzie mocno obecna w Sejmie. Izba będzie referować swoje plany kontroli na przyszły rok. (fot. NIK/nik.gov.pl)

12.04

Będzie trwało 80. posiedzenie Sejmu

Kontynuowane będą obrady plenarne

- Obok prac plenarnych zapowiedziano na piątek tylko spotkanie Parlamentarnego zespołu ds. wspierania pszczelarstwa, na którym minister rolnictwa poinformuje o założeniach oraz funkcjonalności usługi powiadamiania pszczelarzy o planowanych i prowadzonych w okolicach pasiek opryskach środkami ochrony roślin tworzonej na portalu eRolnik.gov.pl.

Senat RP

08.04

- W ramach wizyty w Austrii, w Wiedniu na Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotka się z szeregiem swoich odpowiedników. Zaplanowano spotkania z przewodniczącym Bundesratu Danielem Güntherem, przewodniczącym francuskiego Senatu Gerardem Larcherem, przewodniczącym Rady Państwowej Słowenii Alojzem Kovscą.

W trakcie spotkania z przewodniczącym Senatu Francji planowane jest podpisanie deklaracji na stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich.

09.04

- Senacka Komisja praw człowieka, praworządności i petycji wyrazi opinię w sprawie kandydatów na ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji.

10.04.

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji zdrowia.

- Odbędzie się posiedzenie Komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, na którym będzie opiniowany rządowy projekt Emerytury Plus. To Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

- Pracować będzie Komisji budżetu i finansów publicznych. Senatorowie omówią nowelizację ustawy o zmianie Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

- Odbędzie się posiedzenie Komisji infrastruktury.

- W planie prac senatorów widnieje także posiedzenie Komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym Najwyższa Izba Kontroli omówi wyniki kontroli „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w latach 2015-2018”.

- W Senacie odbędzie się konferencja „Krzysztof Kamil Baczyński - poeta i żołnierz czasu "spełnionej Apokalipsy”. Konferencję organizuje Komisja kultury i środków przekazu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Celem konferencji jest upamiętnienie 98. rocznicy urodzin i 75. rocznicy śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wybitnego poety, żołnierza Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów i przedstawiciela Pokolenia Kolumbów.

11.04

- Komisja środowiska oraz Komisja gospodarki narodowej Senatu omówią wpływ Ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce.

- Senatorowie zasiadający w Komisji obrony narodowej omówią i przegłosują ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

- W Senacie zostanie otwarta wystawa pt. „Profesor Andrzej Stelmachowski - marszałek Senatu I kadencji”.

Przygotowana ona została przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Ekspozycja poświęcona będzie życiu i pracy zawodowej profesora oraz działalności na rzecz Polonii. Po wernisażu odbędzie się spotkanie wspomnieniowe w 10. rocznicę śmierci Andrzeja Stelmachowskiego.

- W Senacie 11 kwietnia zostanie zaprezentowany także film „Paszporty Paragwaju”.

Został wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej, w reżyserii Roberta Kaczmarka. Przedstawia on mało znaną historię dotyczącą udziału polskiej dyplomacji w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej.

12.04

- W Senacie odbędzie się Konferencja prasowa Parlamentarnego zespołu krzewienia idei Roberta Schumana.

- W Senacie odbędzie się także runda finałowa Międzynarodowego Warszawskiego Turnieju Negocjacyjnego - The Warsaw Negotiation Round.

Udział w zmaganiach negocjacyjnych wezmą studenci z najlepszych uczelni biznesowych i prawniczych na świecie - 12 drużyn po trzy osoby. Organizatorami są: Towarzystwo Negocjacyjne SGH i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To już 10. edycja turnieju.

Rząd

10.04.

- Polskę na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej poświęconym brexitowi będzie reprezentował premier RP Mateusz Morawiecki.

Prezydent RP

08.04

- Andrzej Duda złoży wizytę w Słubicach i Sulęcinie (woj. lubuskie).

09.04

- Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w siódmej konferencji z cyklu „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Odbędzie się ona w Kalsku (woj. lubuskie).

- Prezydent Duda złoży także wizytę w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie o godz. 16.00 spotka się z mieszkańcami powiatu mogileńskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

08.04

- Urzędnicy biura RPO będą czekać na interesantów w Wałbrzychu.

09.04

- Zaplanowano serię spotkań Adama Bodnara w terenie. Rzecznik będzie w Ostrowie Mazowieckim, Zambrowie, Grajewie, Augustowie i w Białystoku.

10.04

- Adam Bodnar będzie kontynuował dwudniową podróż po polskich miastach.

11.04

- Urzędnicy biura RPO będą czekać na interesantów w Słupsku.

12.04

- Urzędnicy biura RPO będą czekać na interesantów w Bydgoszczy.

Adam Bodnar na konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w marcu 2019 r. (fot. twitter.com/Adbodnar)

Trybunał Konstytucyjny

10.04

- Zaplanowano publiczne ogłoszenie orzeczenia w Trybunale. Dotyczy ono spraw odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy. Sprawę do Trybunału skierował prokurator generalny.

Narodowy Bank Polski

12.04

- NBP o 14.00 przedstawi bilans płatniczy za luty 2019 r.

Inne

08.04

- Międzynarodowy Dzień Romów.

- Rocznica: W 1994 r. Polska złożyła oficjalne dokumenty i wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.

09.04

- W Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny.

- Rocznica legislacyjna: W 2010 r. Sejm RP przyjął Ustawę o Służbie Więziennej.

10.04

- Dzień Służby Zdrowia.

- Katastrofa smoleńska. Przypada 9. rocznica tragicznego lotu rządowego samolotu TU-154M. Maszyna o numerze 101 rozbiła się pod Smoleńskiem podczas próby lądowania. Wiozła delegację prezydencką na obchody katyńskie. Na pokładzie maszyny zginęło 96 osób. 10 kwietnia 2010 r. była sobota.

Premier Mateusz Morawiecki w czasie obchodów smoleńskich 6 kwietnia 2018 r. w Budapeszcie. Na Węgrzech rok temu odsłonięto pomnik upamiętniający katastrofę. (fot. W.Kompała/KPRM/flickr.com/domena publiczna)

- Rocznica legislacyjna: W 2003 r. Sejm RP przyjął specustawę drogową.

- Rocznica legislacyjna: W 2018 r. w Warszawie odsłonięto Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz wmurowano kamień węgielny pod Pomnik Lecha Kaczyńskiego na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego.

11.04

- Dzień Radia.

- Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem.

- Rocznica legislacyjna: W 1997 r. Sejm RP przyjął ustawę lustracyjną.

12.04

- Rocznica: W 1991 r. podpisano akt założycielski warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

13.04

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

- Rocznica: W 2007 r. Sejm RP odrzucił projekt zmiany Konstytucji RP w sprawie ochrony życia poczętego.

14.04

- Dzień Ludzi Bezdomnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.