Ukraina chce wystąpić ze Wspólnoty Niepodległych PaństwPAP/PSZ - 14 marca 2018 17:35


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przygotowało propozycję wycofania się kraju z poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) i wypowiedzenia traktatu o przyjaźni z Federacją Rosyjską - oznajmiła deputowana Switłana Zaliszczuk.

"Minister Pawło Klimkin na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych (Rady Najwyższej) ogłosił, że MSZ przygotował propozycje dla prezydenta dotyczące wyjścia z organów WNP i wycofania się z Traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą i Rosją" - poinformowała Zaliszczuk na Facebooku.

Dodała, że minister na pytanie, kiedy spodziewać się takich działań, powiedział, że decyzja leży w rękach szefa państwa.

Czytaj również: Prezydent Ukrainy: Gazprom wypłaci każdą kopiejkę odszkodowania

Traktat o przyjaźni między Ukrainą a Federacją Rosyjską, podpisany w 1997 roku, a wszedł w życie 1 kwietnia 1999 roku. Zawarty jest na 10 lat. Jego działanie przedłuża się automatycznie na kolejne 10-letnie okresy, jeżeli żadna ze stron nie wyrazi woli rozwiązania umowy co najmniej na sześć miesięcy przed upływem kolejnego dziesięcioletniego okresu. Ponieważ żadna ze stron nie wyraziła chęci jego rozwiązania do 1 października 2008 roku, obowiązywanie traktatu zostało automatycznie przedłużone na kolejny dziesięcioletni okres.

Interfax-Ukraina przypomina, że Traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Federacją Rosyjską a Ukrainą zawiera zasadę partnerstwa strategicznego, uznanie nienaruszalności istniejących granic, poszanowanie integralności terytorialnej i wzajemne zobowiązanie do niewykorzystywania swojego terytorium kosztem bezpieczeństwa drugiej strony.