Węgry mają projekt ustawy przeciw nielegalnej imigracjiPAP/PSZ - 14 lutego 2018 15:32


Węgierski rząd złożył w parlamencie projekty trzech ustaw skierowanych przeciwko nielegalnej imigracji. Przewidują one m.in. obowiązek uzyskiwania zezwolenia przez organizacje wspierające migrację.

Pakiet zawiera projekty ustaw: o udzielaniu zezwoleń na działalność organizacji wspierających migrację, o opłacie od finansowania migracji oraz o zakazie pobytu dla osób organizujących nielegalną imigrację.

W jednym z dokumentów przewidziano, że organizacje wspierające migrację musiałyby uzyskać zgodę na prowadzenie takiej działalności, a wydawałby ją minister spraw wewnętrznych po przeanalizowaniu względów bezpieczeństwa.

Drugi projekt zakłada dla wspierających migrację organizacji otrzymujących środki z zagranicy opłatę wynoszącą 25 proc. zagranicznego wsparcia. I wreszcie trzeci przewiduje, że osoby organizujące nielegalną migrację, których działalność jest sprzeczna z interesem bezpieczeństwa Węgier, będą obejmowane zakazem pobytu w pasie 8 km od granicy kraju. W przypadku cudzoziemców zakaz taki mógłby w szczególnych przypadkach obejmować całe terytorium Węgier.

Rząd chciałby jak najszybszego przyjęcia pakietu. Jednakże, jak podkreślił we wtorek wiceminister sprawiedliwości Pal Voelner, uchwalenie niektórych elementów pakietu wymaga nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Ustawa ta to tzw. ustawa organiczna, czyli przyjmowana większością 2/3 obecnych na sali posłów. Tymczasem rządząca koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej nie dysponuje obecnie większością 2/3 miejsc w parlamencie. Fidesz wezwał w związku tym partie opozycyjne, by poparły rządowy pakiet ustaw.

Sekretarz stanu w biurze premiera Węgier Viktora Orbana, Bence Tuzson, wyraził w środę nadzieję w telewizji M1, że w niektórych posłach opozycji "obudzi się sumienie" i poprą elementy pakietu wymagające większości 2/3 głosów. Jak zaznaczył, pakiet ma sens tylko wówczas, jeśli zostaną przyjęte wszystkie trzy ustawy.

Wątek nielegalnej imigracji i zagrożeń, jakie się z nią wiążą, jest dominującym tematem podejmowanym przez przedstawicieli władz Węgier przed wyborami parlamentarnymi 8 kwietnia. Jak wskazują wyniki sondaży zapowiada się w nich na zdecydowane zwycięstwo koalicji rządzącej konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej.