PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl

GALERIA PREZENTACJI

Prezentacje z drugiego dnia II Europejskiego Kongresu Gospodarczego (2010-06-01)

Sesja Kapitał dla MSP. Jan Pyka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rozmiar pliku: 0.09 MB

Plik: jan_pyka.pdf

Sesja Przyszłość przesyłu i dystrybucji energii w Europie. LITGRID UAB - The Integration of the Lithuanian Power System into the European Power System Sesja Przyszłość przesyłu i dystrybucji energii w Europie. Sesja Przyszłość przesyłu i dystrybucji energii w Europie. The Future of Electricity Transmissionand & Distribution in Europe
Sesja Gospodarka w czasie kryzysu. Agencja Rozwoju Przemysłu Sesja Gospodarka w czasie kryzysu. Agencja Rozwoju Przemysłu, Wojciech Dąbrowski (prezentacja w formacie Open Document) Sesja Gospodarka w czasie kryzysu. Deutsche Bank - Możliwości wykorzystania finansowania z rynków międzynarodowych dla wspierania przez ARP S.A. polskich przedsiębiorstw
Sesja Gospodarka wodna. Marek Jerzy Gromiec, Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej - Ramowa Dyrektywa Wodna podstawowym narzędziem polityki wodnej realizowanej zgodnie z zasadami ochrony środowiska Sesja Gospodarka wodna. Horizontal filters for desalination Sesja Gospodarka wodna. MPWiK Wrocław - System zaopatrzenia w wodę Wrocławia
Sesja Gospodarka wodna. MPWiK Warszawa - System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w aglomeracji warszawskiej - część I Sesja Gospodarka wodna. MPWiK Warszawa - System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w aglomeracji warszawskiej - część II Sesja Gospodarka wodna. Tadeusz Pająk - Aleksander Suszyński - Wykorzystanie osadów ściekowych jako źródła energii odnawialnej (...)
Sesja Gospodarka wodna. SUEZ Environnement - Odzyskiwanie energii ze ścieków Sesja Gospodarka wodna. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA - Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji Sesja Gospodarka wodna. Water and Wastewater Management in the Vienna Agglomeration - J. Lahnsteiner, VATECH WABAG
Sesja Gospodarka wodna. RPWiK Sosnowiec - Osady ściekowe - problemy i możliwości ich rozwiązania Sesja Odnawialne źródła energii. Rozwój zastosowania energii odnawialnej do 2020 roku wg Projektu "Action Plan 2020" - Dr Andrzej Cylwik Sesja Kapitał dla MSP. ATON-HT SA – spółka rozwijająca się przy wsparciu środków uzyskanych na giełdzie New Connect
Sesja Kapitał dla MSP. Prezentacja Secus SA. Rynek kapitałowy katalizatorem rozwoju MSP Sesja Kapitał dla MSP. Prezentacja Secus SA. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Sesja Kapitał dla MSP. Łowcy Biznesu
Sesja Kapitał dla MSP. Bożena Lublińska-Kasprzak - Istotne znaczenie sektora MSP dla Unii Europejskiej i Polski Kapitał na innowacje i dynamiczny rozwój w ramach PARP Sesja Kapitał dla MSP. Jan Pyka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Sesja Kapitał dla MSP. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)
Sesja Kapitał dla MSP. Prof. Dr. Christoph Teichmann Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Cross-Border Mobility in European Company Law Sesja Kapitał dla MSP. Case study - Grupa AWBUD Sesja Infrastruktura, Budownictwo, Nieruchomości. ING Bank - Rynek budowlany
Sesja Finanse - Ekonomia. Giełda Papierów Wartościowych - Catalyst – nowy rynek obligacji dla samorządów Sesja Instytuty badawcze. Prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo - Rozwojowych Sesja Instytuty badawcze. Emag - Pomysł na przemysł
Sesja Instytuty badawcze. Prof. Józef Suchy - System projektów celowych dla msp realizowany przez Centrum Innowacji NOT Sesja Instytuty badawcze. Instytut Nawozów Sztucznych - Wdrożenia nowych rozwiązań naukowych na przykładzie Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach Sesja Instytuty badawcze. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Transfer technologii do dużych organizacji gospodarczych na przykładzie energetyki
Sesja Partnerstwo Wschodnie. Dag Hartelius - Ambasador Szwecji. Szwedzka inicjatywa programu oszczędności energii dla Ukrainy Sesja Partnerstwo Wschodnie. Ministerstwo Gospodarki, Departament Ropy i Gazu. Wymiar energetyczny Partnerstwa Wschodniego Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Zintegrowany system informowania o możliwościach inwestycyjnych w Województwie Śląskim Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Prezentacja Katowic Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Innowacyjne Gliwice – Innowacyjny Śląsk
Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Ruda Śląska Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Częstochowa Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Chorzów
Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Zmiana wizerunku i charakteru Rybnika poprzez inwestycje w ścisłym centrum miasta – wyzwanie i konsekwencja w działaniu Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Jaworzno Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Prezentacja raportu Fundacji Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. F. Eberta
Sesja Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Prezentacja firmy Armada Sesja Innowacyjna Gospodarka Europy. Piotr D. Moncarz, Ph.D., P.E., SCPM Sesja Rozwój infrastruktury sportowej. PL2012 - Przygotowania do Euro 2012.
Sesja Systemowe rozwiązania w zakresie innowacyjności. Centrum Techniki Morskiej, Doświadczenia skomercjalizowanej jednostki badawczo-rozwojowej Sesja Systemowe rozwiązania w zakresie innowacyjności. Marek Daszkiewicz - Systemowe rozwiązania z zakresu innowacyjności Sesja Wspólnoty wiedzy i innowacji. Gerard de Nazell, EIT Director. New Ways to Deliver Innovation in Europe - the EIT and KICs contribution - enhanced capacities – higher degree of integration – leadership
Sesja Wspólnoty wiedzy i innowacji. Prezentacja ZAK SA i PKE SA Sesja Wspólnoty wiedzy i innowacji. ABB - Smart Grid – The evolution of the future grid Sesja Wspólnoty wiedzy i innowacji. AGH - CC PolandPlus Clean Coal Technologies
Sesja ABC efektywności. General Motors Manufacturing Poland Gliwice - Enviromental friendly plant Sesja Infrastruktura. Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski. Rozbudowa sieci Dróg Krajowych i Autostrad na terenie województwa Śląskiego Sesja Infrastruktura. Autostrada Wielkopolska - Realizacja autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl - Konin (255 km)
Sesja Infrastruktura. GDDKiA - REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD NA LATA 2008 – 2012 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Anna Mickiewicz - Kontrola i audyt w ramache Europejskiego Funduszu Społecznego Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Anna Szwengruben - Kontrola wewnętrzna w administracji skarbowej
Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Artur Walasik - Kontrola zarządcza oraz audyt w aspekcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Bartosz Czyczyn - System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 Sesja Znaczenie audytu i kontroli. SAI - Bhutan Auditing and Reporting on Economy, Efficiency & Effectiveness
Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Krystyna Lisiecka - Audyt w koncepcji zrównoważonego rozwoju organizacji Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Maria Zacharczuk-Kakietek - The Modernization Of The Public Control Pyramid: International Trends Sesja Znaczenie audytu i kontroli. An Introduction and brief review of Public Sector Audit in India
Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Tomasz Papaj - Audyt według ISO jako narządzie weryfikacji skuteczności i efektywności funkcjonowania urzędów administracji publicznej Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Tomasz Stemplewski - Cooperation between Silesia and regions in Asia Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Wojciech Czakon - Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej
Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Jarosław Wesołowski - Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Sesja Znaczenie audytu i kontroli. Elżbieta Paliga - Międzynarodowy kurs audytu w Indiach - ICISA - NOIDA  

POLECAMY W SERWISACH