PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl

GALERIA PREZENTACJI

Prezentacje z Europejskiego Kongresu Gospodarczego - dzień drugi 2012-05-15

CC Poland+ Innovation in Clean Coal Technologies. KIC

Rozmiar pliku: 1.86 MB

Plik: 15.KIC.ppt

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych. Wojciech Balczun - PKP CARGO Cargo lotnicze – jaką rolę może odegrać Polska na logistycznej mapie cargo Europy. Aleksander Domaradzki - DGL Polska Sp. z o.o. Key Enabling Technologies Conditions and Opportunities for US-EU Cooperation. George W. Handy - PeopleTechnology Foundation
Wspólna europejska polityka rozwoju kluczowych technologii przyszłości. IZTECH Wspólna europejska polityka rozwoju kluczowych technologii przyszłości. Piotr Skurzyński - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Activities of IZTECH for KETs development. Piotr Skurzyński - Polish Chamber of Commerce for High Technology
Dr Piotr Grabiec - Instytut Technologii Elektronowej (ITE) Metropolie fabrykami PKB Polski. Danuta Kamińska Gdansk becomes the new getaway for russia and the CEE. Boris Wenzel - DCT Gdansk
Światowe górnictwo węgla kamiennego. Perspektywy Węgla w Europie. Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - Główny Instytut Górctwa Europejskie korytarze transportowe Północ-Południe. Jarosław J. Szczepański BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie. Krzysztof Szymborski - BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy
Golden Growth. Restoring the Lustre of the European Economic Model. Indermit Gill - The World Bank Implementation of advanced technical solutions of St.Petersburg Vodokanal in the city. Vladimir Gvozdev - Water Supply Department Najważniejsze regulacje oraz ich wpływ na warunki funkcjonowania szpitali prywatnych. Robert Mołdach - efabrica
Cross-border Healthcare in Europe. A challenge to tear down barriers. Dr Erich Sieber - Uehp Ochrona pacjentów przed skutkami błędów medycznych. Dorota M. Fal - Polska Izba Ubezpieczeń Promocja branży turystyki medycznej w latach 2012 - 2015. Dr Ada Kostrz-Kostecka - EuCP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie zdrowia. Marek Hok - Sejmowa Komisja Zdrowia Przekształcenie formy organizacyjno – prawnej szpitali . Praktyki dobre i… mniej dobre. Marek Wójcik - Związek Powiatów Polskich Doświadczenia szpitali EMC SA w realizacji umów z zagranicznymi kasami chorych. dr Piotr Gerber - EMC
Why do we need a cross-border healthcare? Prof. Dr. med. Marek Zygmunt Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – perspektywa świadczeniodawców. Agnieszka Pachciarz - Ministerstwo Zdrowia Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Zrównoważony rozwój rolnictwa w aspekcie nowych wyzwań dla przemysłu nawozowego w Polsce. Janusz Igras - Instytut Nawozów Sztucznych Jednolity rynek wiedzy i pracy - polityka UE w zakresie innowacji i mobilności obywateli. Małgorzata Handzlik - Parlament Europejski Strategiczna rola rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Puławy
Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców. Olaf Rurak - Europejski Fundusz Leasingowy SA Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców. Magdalena Typa - Polski Pośrednik Finansowy CIP Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców. Olaf Rurak - Europejski Fundusz Leasingowy SA
Doświadczenia Banku Pekao SA w stosowaniu preferencyjnych, zwrotnych instrumentów finansowych dla MŚP. Dariusz Chrastina - Polski Pośrednik Finansowy CIP Kredyty z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ofercie Banku BPH. Magdalena Typa - Polski Pośrednik Finansowy CIP Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach unijnego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz perspektywa wsparcia biznesu po 2013. Arkadiusz Lewicki - Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
Renewable Energies. A contribution to overcoming the economic crisis in Europe through technology. Antoni Martínez - Catalonia Institute for Energy Research Towards new solutions in energy generation. Renewable Energies. Antoni Martínez - Catalonia Institute for Energy Research Energy from Chemical Fuels. Prof. Dr.-Ing. Thomas Kolb - KIT
KIC Innoenergy: The European energy landscape in the 2020 time frame. Dr. Magnus Callavik - KIC Drewno – strategiczny surowiec branży meblarskiej . Tadeusz Respondek - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Central Europe Energy Partners. Prezentacja Raportu 2012. CEEP
Pokolenie Y a rynek pracy – wyzwania dla pracodawców. Bożena Lublińska-Kasprzak - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego priorytetem MSP. Tomasz Zganiacz - Ministerstwo Skarbu Państwa Euro 2012 – wielki projekt biznesowy. Andrzej Bogucki - Ministerstwo Sportu i Turystyki
Boosting Innovation for Sustainable Energy. Rafał Mrówka - KIC CC Poland+ Innovation in Clean Coal Technologies. KIC Role of Gas in the Energy Mix. Dr Philippe A. Tanguy - Total
Role of Gas in the Energy Mix no2. Dr Philippe A. Tanguy - Total Inwestycje w polskiej elektroenergetyce. Czy to wreszcie przełom? Wojciech Hann - Deloitte KIC InnoEnergy
Rynek energii elektrycznej w Polsce - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE. Marek Kulesa - TOE Cross-border Healthcare in Europe. A challenge to tear down barriers. Dr Erich Sieber - Uehp Potencjał inwestycyjny miast Unii Metropolii Polskich w latach 2014 - 2020. Unia metropolii polskich
Złota reguła złotym środkiem sanacji systemu finansów JST. dr Mirosław Czekaj - UMP Sytuacja finansowa samorządów w Europie. Elżbieta Kamińska - Fitch Ratings Bezpieczeństwo dostaw wody w aspekcie środków finansowych przeznaczonych na zaopatrzenia w wodę. Jarosław Kania - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach
DYREKTYWA 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. mgr inż. Barbara Mulik - Państwowa Inspekcja Sanitarna Wodociągi w Europie. Klara Ramm-Szatkiewicz - Eureau  

POLECAMY W SERWISACH