Greenwashing czy realna zmiana - czyli jak przedsiębiorstwa odpowiadają na wyzwania środowiskowe?

Greenwashing czy realna zmiana - czyli jak przedsiębiorstwa odpowiadają na wyzwania środowiskowe?
Głęboko wierzymy, że można realizować biznes w sposób odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska - mówi Agata Mazurek-Bąk. fot. mat. pras.
 • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
 • Kalina Olejniczak
  Kalina Olejniczak
 • Dodano: 27-08-2021 13:00

Dziś zrównoważony rozwój to nie kwestia mody, czy korzyści wizerunkowych, a po prostu konieczność - mówi w rozmowie z WNP.PL Agata Mazurek-Bąk, członek zarządu, dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

 • Greenwashing podważa wiarygodność biznesu, godząc także w firmy, które są rzetelnie zaangażowane w realizację celów zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim w interesy konsumentów.
 • Najlepiej pokonać to niebezpieczne zjawisko rzetelną wiedzą, dlatego w interesie nas wszystkich jest dalszy rozwój edukacji ekologicznej.
 • Głęboko wierzymy, że można realizować biznes w sposób odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska - mówi Agata Mazurek-Bąk.
"Ekologiczny" jest od lat jedynym z najbardziej nadużywanych terminów. Czy w związku z tym mamy już do czynienia z jego dewaluacją?

- Świadomość, że wszyscy żyjemy na kredyt ekologiczny i jesteśmy u progu kryzysu klimatycznego jest już dzisiaj powszechna. Kwestie klimatu i środowiska są bardzo widoczne w przestrzeni publicznej, a młodsze pokolenie chętniej niż o sukcesach biznesowych, chce słyszeć o tym, co przedsiębiorstwa robią żeby realnie chronić środowisko. I to jest zrozumiałe. Sama mam dzieci, i jako mama pragnę przede wszystkim, by żyło im się dobrze. Wiem też, że dotychczasowe nadużycia mojego pokolenia wobec planety nie ułatwiają im tego.

Dotychczasowy model gospodarki liniowej nie może dalej funkcjonować, dlatego konieczne jest wprowadzenie polityki Zielonego Ładu, której głównym celem jest jak najszybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej.  Osiągniecie tego celu wymaga wspólnego zaangażowania przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki, finansów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, które już dzisiaj powinny wyznaczać kierunek zmian i poszukiwać skutecznych rozwiązań na przyszłość - rozwiązań technicznych, społecznych i finansowych  W tym kontekście mówienie o ekologii jest jak najbardziej uzasadnione i konieczne.

Czytaj także: Pakiet Fit for 55 może doprowadzić do wzrostu kosztów firm ciepłowniczych

Oczywiście mamy także do czynienia z sytuacjami kiedy pojęcie "ekologiczny" jest używane mylnie lub w celach czysto komercyjnych i nie mających nic wspólnego z rzeczywistym zaangażowaniem w ochronę środowiska.

Na czym powinny koncentrować się przedsiębiorstwa, które chcą  realizować cele zrównoważonego rozwoju?

- Uważam, że droga do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, powinna się zaczynać od identyfikacji interesariuszy,  nazwania ich  potrzeb i odpowiedzenia sobie i im na pytanie - jak możemy być dla nich użyteczni. Nie wątpię, że uczciwa odpowiedź na to pytanie, przełożona na strategię i twarde  KPI  (z ang. Key Performance Indicators - kluczowe wskaźniki efektywności) to dobry początek.  Cytując Antoine Frerot  - firmy prosperują, gdy są użyteczne, a nie odwrotnie.

Ważne jest, aby organizacje, które mają jeszcze długą drogę do przebycia, odważyły się stawiać sobie ambitne cele i konsekwentnie je realizowały. Stałym punktem dla zarządów przedsiębiorstw powinna być analiza, jaki wpływ na klimat ma ich działalność, co mogą  zrobić aby nie szkodzić i wdrażać niezbędne zmiany.

Warto też nauczyć się jak transparentnie komunikować swoje plany i działania - do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Dzięki temu firmy mogą zostać poddane społecznej ocenie, czy faktycznie pracują na rzecz zrównoważonego rozwoju, czy też świadomie starają się jedynie wykorzystywać zwiększoną wrażliwość na sprawy ekologii wyłącznie w celu osiągnięcia zysku. Pierwszymi recenzentami będą pracownicy...

A jak to wygląda na przykładzie Veolii?

- Grupa Veolia konsekwentnie wdraża i propaguje najwyższe standardy w obszarze odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi i chce być liderem transformacji ekologicznej w zakresie produkcji energii oraz nowoczesnych usług zarządzania energią, gospodarką wodno-ściekową i odpadową.

Misja Grupy to „Odnawianie zasobów świata". Mamy świadomość, że realizując ją rzeczywiście przyczyniamy się do postępu ludzkości, zapewniając jej lepszą przyszłość.

Czytaj także: Zero węgla. Veolia term zdradza szczegóły marszu do nowej energetycznej rzeczywistości

Realizację celów zrównoważonego rozwoju zawarliśmy w naszej strategii zarówno na poziomie globalnym jak i krajowym. W  Veolii jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój ludzkości będzie możliwy jedynie wtedy, kiedy potraktujemy zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe jako niepodzielną całość, dlatego stawiamy sobie ambitne wyzwania i  śledzimy ich realizację według jasno określonych KPI w całym tym spektrum. 

Sformułowanie greenwashing po raz pierwszy użyte zostało przez amerykańskiego ekologa Jaya Westervelda, opisującego stosowaną przez hotele praktykę namawiania gości do rzadszej wymiany zużytych ręczników. Najczęściej polega na sugestii, iż produkt jest zgodny z zasadami ochrony środowiska, przy jednoczesnym prezentowaniu tylko fragmentu jego cyklu życia – bez uwzględnienia całości wpływów środowiskowych wynikających z procesu produkcji, użytkowania oraz pozbywania się odpadów.  Jednym słowem podajemy tylko „kawałek prawdy".   Jakie praktyki tego typu najbardziej Panią bulwersują?

- Jay Westerfield rzeczywiście jako jeden z pierwszych wskazał na niepokojącą praktykę, jaką jest świadome wykorzystywanie zwiększonej wrażliwości na sprawy ekologii. Dziś zrównoważony rozwój to nie kwestia mody, czy korzyści wizerunkowych, a po prostu konieczność. Ale bycie eko jest trendy, więc wiele podmiotów wybiera szkodliwą drogę na skróty licząc na szybkie i łatwe zyski. To szalenie ryzykowne działanie, które może doprowadzić do rozczarowania konsumentów, a co za tym idzie do utraty przez firmę reputacji, finansowania, wizerunku i pozycji na rynku. Ponowna odbudowa zaufania będzie wymagała poniesienia kosztów przewyższających wcześniejsze zyski ze sprzedaży pseudo-ekologicznych produktów czy usług.

Czytaj także: Veolia przechodzi na gaz, ale myśli już o innych paliwach

Dlatego ważne, by podkreślić tu odpowiedzialność  menedżera za majątek powierzony nam  przez właścicieli firmy. Nie mamy prawa doprowadzać do jego erozji, zatem wizja długoterminowych konsekwencji naszych działań musi być brana pod uwagę w procesie podejmowania codziennych decyzji. 

Greenwashing podważa wiarygodność biznesu, godząc także w firmy, które są rzetelnie zaangażowane w realizację celów zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim w interesy konsumentów. 

Dostrzeżenie, że ktoś „robi nas w balona" może mieć poważne konsekwencje. Czy nie jest tak, że podważa wiarę w sens naszych, indywidualnych postaw? Po co rzadziej wymieniać ręczniki, skoro to nic to nie zmienia w całym bilansie zużycia zasobów przez hotel...

- Oczywiście, dlatego gra w pozorowanie eko jest szalenie niebezpieczna. W ostateczności może się zdarzyć, że wiele osób zrezygnuje z zachowań prośrodowiskowych, bo będą się czuły oszukane i  zniechęcone.

Doskonale pamiętam dyskusję wśród swoich znajomych sprzed kilku lat i pytania "po co ja mam segregować te śmieci, skoro widziałem wiele razy jak oni to potem znów wszystko wrzucają do jednego dołu". To najgorsza ewentualność.

Sądzę, że greenwashing można najlepiej pokonać rzetelną wiedzą, dlatego w interesie nas wszystkich jest dalszy rozwój edukacji ekologicznej. Lepsze zrozumienie przez konsumentów kwestii środowiskowych będzie dla nich pomocne w odróżnieniu działań firm mających rzeczywiście pozytywny wpływ na środowisko, czy też minimalizujących negatywny wpływ, od tych, które próbują zbić kapitał zaufania społecznego na eko-trendach.

Warto szukać informacji czy zadawać pytania. Dlatego Veolia od lat realizuje transparentną politykę komunikacji. Rzetelne informacje o naszych planach i konkretnych inwestycjach z łatwością można odszukać w sieci. Powód jest prosty, nie mamy nic do ukrycia. 

Za greenwashing płacimy wszyscy,  bo nawet przedsiębiorstwa, które wprowadzają realne zmiany, z góry stają się „podejrzane". Jak Pani zdaniem powinno się dobrze i skutecznie informować o dobrych praktykach?

- Przede wszystkim o dobrych praktykach z zakresu zrównoważonego rozwoju można informować dopiero i tylko wtedy, gdy zobowiązanie jest prawdziwe i realizowane poprzez konkretne i spójne inicjatywy oraz projekty. Zrównoważony rozwój wymaga podejścia holistycznego, zintegrowanego, strategicznego i długofalowego oraz wpisania go w DNA firmy. Tak jak wspominałam, takie podejście ma właśnie Veolia. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są skoordynowane i obejmują wszystkie obszary i poziomy działania Grupy. Veolia opracowała swój „The Purpose", czyli wizję rozwoju, cele i zobowiązania względem naszych interesariuszy. Jako jedna z niewielu firm wskazaliśmy wśród najważniejszych interesariuszy planetę i określiliśmy jakie zadania mamy względem niej.

Głęboko wierzymy, że można realizować biznes w sposób odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska. W efekcie Grupa Veolia przyjęła strategię, która zobowiązuje nas nie tylko do wyeliminowania węgla w swoich instalacjach do 2030 r., ale także do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

Jak wygląda realizacja tej strategii na przykładzie działań w Polsce?

- Wypracowaliśmy szczegółowe plany eliminacji węgla ze wszystkich naszych instalacji. Wprowadzamy gaz jako paliwo  przejściowe  jednocześnie angażując się  w poszukiwanie nowych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej.

Równolegle rozwijamy projekty wykorzystujące odzysk ciepła z procesów przemysłowych i odnawialne źródła energii . Zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, inwestujemy w termiczny odzysk energii z odpadów nierecyklingowalnych, czyli tzw. RDF oraz w technologie odzysku energii z zakładów przemysłowych i oczyszczalni ścieków. Sztandarowymi przykładami są  nasze instalacje w Miasteczku Śląskim, gdzie do produkcji ciepła wykorzystujemy ciepło odpadowe z lokalnej huty cynku, czy też Szlachęcin gdzie uruchomiliśmy instalację odzysku ciepła ze ścieków.

Rozwijamy także OZE zarówno budując instalacje PV w naszych ciepłowniach jak i zwiększając udział biomasy. Inwestujemy również w rozwój technologii przemysłowej produkcji i wykorzystania wodoru jako paliwa do produkcji energii. Wierzymy, że w późniejszym okresie, gdy tylko pozwoli na to otoczenie regulacyjne i warunki technologiczne, do koszyka paliw zostaną wprowadzone wodór i biogaz.

By to wszystko było możliwe  - przygotowujemy do tych nowych wyzwań naszych pracowników, oferując im odpowiednie programy budowy nowych kompetencji. Na naszym przykładzie widać, że komunikacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju musi być transparentna i opierać się przede wszystkim na prawdzie popartej liczbami i przykładami. Dla zaangażowanych w ochronę środowiska przedsiębiorstw kluczowe jest pozyskanie zaufania ich partnerów i klientów. Podstawą tego zaufania jest uczciwość we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.

 

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (1)

Do artykułu: Greenwashing czy realna zmiana - czyli jak przedsiębiorstwa odpowiadają na wyzwania środowiskowe?

 • GERHARD GERLICH i RALF D. TSCHEUSCHNER 2021-08-27 17:23:30
  Gerlich i Tscheuschner w "FALSIFICATION OF THE ATMOSPHERIC CO2 GREENHOUSE EFFECTS WITHIN THE FRAME OF PHYSICS"udowodnili, że efekt cieplarniany nie istnieje, bo łamie drugą zasadę termodynamiki. Ktoś chce zrobić dobry biznes, korzystając ze sprzyjającej pogody.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.204.56.97
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!