PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

APS Energia z nową strategią. Stawia na branże transportową i elektromobilność

Dariusz Ciepiela • 12-02-2019 19:15
APS Energia z nową strategią. Stawia na branże transportową i elektromobilność

Podstawą nowej strategii APS Energia będzie także branża energetyczna

mat. pras.

Zarząd APS Energia 12 lutego 2019 r. przyjął „Strategię rozwoju grupy APS Energia 2019-2021”. Tego samego dnia Rada Nadzorcza spółki zaakceptowała nową strategię.
Zakłada ona m.in. wejście na nowe rynki, jak trakcja jezdna i infrastruktura trakcyjna a także magazynowanie energii i elektromobilność.

  • Aktualnie głównymi odbiorcami produktów grupy APS Energia są branże energetyki, w tym energetyki jądrowej i przemysłu wydobycia, transportu oraz przetwórstwa ropy i gazu. 
  • Prowadzone działania w obszarze badań i rozwoju jak i realizowane aktualnie wdrożenia nowych rozwiązań pozwolą w latach 2019 - 2021 grupie APS Energia na wejście w kolejne sektory oraz nisze w gospodarce.
  • Wśród nowych, perspektywicznych rynków są trakcja jezdna (tramwaje), infrastruktura trakcyjna (sygnalizacja i wskaźniki) a także  gospodarka energią (magazyny energii) i elektromobilność (stacje ładowania, serwis).
Spółka działa także w przemyśle związanym z procesami ciągłymi, jak np. kopalnie; oczyszczalnie ścieków; wodociągi, huty, kombinaty chemiczne oraz w sektorze trakcji oraz transportu.

APS Energia stawia na nowe rynki. Szczególnie istotne znaczenie będą miały projektowane, testowane lub wdrażane ostatnio rozwiązania dla trakcji jezdnej, jak nowe systemy zasilania wagonów kolejowych, lokomotyw oraz prototypy koncepcji rozwiązań napędów i przetwornic dla tramwaju. 

Duże znaczenie będą miały także rozwiązania dla energetyki zawodowej (magazyny energii) i elektromobilności (stacje ładowania pojazdów).

Prace dla sektora energetyki jądrowej

Grupa APS Energia realizuje produkcję urządzeń zasilania gwarantowanego dla elektrowni atomowych w Rosji i na Ukrainie. Przedsiębiorstwo posiada wymagane na rosyjskim rynku energii atomowej certyfikaty bezpieczeństwa i planuje utrzymanie swojej pozycji w tym kraju (Rosatom).

Grupa APS Energia poprzez odnoszenie się do uzyskanych już referencji zamierza uczestniczyć w projektach związanych z dostarczaniem urządzeń dla elektrowni atomowych w innych krajach, np. na Węgrzech, w Finlandii, Turcji i Bułgarii.

Równolegle, w celu całościowej obsługi swoich klientów, tj. od momentu stworzenia oferty dedykowanej dla klienta, aż po zakończenie funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, Grupa APS Energia od 2018 roku rozbudowuje zakres usług serwisowych, które są elementem jej oferty biznesowej.

Działania te będą w dalszym ciągu kontynuowane w latach 2019 2021, a mają na celu wydłużenie współpracy biznesowej z już pozyskanymi klientami, jak i umożliwienie szerszej obecności na rynku, także w okresie pogwarancyjnym.

Badania i rozwój

Spółka rozwija dział badawczo-rozwojowy, inwestuje w rozwój technologiczny oferowanych produktów, bazując głównie na własnych kompetencjach i osiągnięciach w zakresie B&R oraz współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami.

Efektem prac działu B&R są własne rozwiązania, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Jako przykłady można wymienić np. specjalistyczne systemy zasilania dla statków cywilnych i okrętów marynarki wojennej, przetwarzające napięcie o częstotliwości 50 HZ na częstotliwość 60Hz, czy własne rozwiązania w grupie systemów zasilania przeznaczonych dla rynku trakcji jezdnej (lokomotywy i wagony).

Aktualnie prowadzone są lub planowane kolejne prace B&R w takich obszarach jak trakcja kolejowa (np. przetwornice wielosystemowe); trakcja jezdna (urządzenia dla tramwaju) oraz transport (urządzenia dla autobusu). 

Ważnym obszarem są także magazyny energii; infrastruktura trakcyjna (np. sygnalizatory); urządzenia typu static switch, jako wyposażenie komplementarne do falowników napięciowych BFI; elektromobilność; optymalizacja cenowa i technologiczna istniejących produktów.

Rynek polski

Na rynku polskim celem grupy APS Energia jest utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej w segmencie urządzeń zasilania gwarantowanego dla energetyki, przemysłu rafineryjnego oraz przemysłu z procesami ciągłymi w oparciu o dotychczasową ofertę.

Równolegle prowadzony będzie intensywny rozwój o nowe produkty i usługi, dla rynku transportu i trakcji zarówno w zakresie trakcji jezdnej jak i infrastruktury trakcyjnej. Będzie on oparty o rozbudowę własnych działów inżynieryjnych oraz B&R. Celem jest uzyskanie na koniec okresu 2019 2021 ponad 10  proc. udziału w tym segmencie.

Rozszerzeniu będzie podlegała również oferta na bazie usług serwisowych jako elementu całościowego biznesu prowadzonego przez grupę APS Energia. Celem jest możliwość współpracy biznesowej z klientem od momentu dostosowania urządzeń i systemów „szytych na miarę” do momentu zakończenia funkcjonowania sprzętu w okresie pogwarancyjnym.

Zarząd Grupy APS Energia w okresie 2019 -2021 podejmie decyzje co do dalszego sposobu funkcjonowania w obszarze usług montażowych aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Obecnie działania te w ramach Grupy APS Energia realizowane są przez spółkę zależną ENAP S.A. (firma inżynierska działająca w segmencie AKPiA).

Rynki wschodnie

Grupa APS Energia planuje utrzymanie dynamiki wzrostu w ramach działalności eksportowej na najbardziej perspektywicznych rynkach krajów byłego ZSRR, a w szczególności w Rosji, Kazachstanie i krajach Azji Centralnej.

Celem strategicznym grupy APS Energia jest osiągnięcie udziałów rynkowych na poziomie około 20 proc. w segmencie urządzeń zasilania awaryjnego dla energetyki i przemysłu rafineryjnego w Rosji jako najważniejszym z rynków krajów byłego ZSRR.

Równolegle prowadzone będą działania w segmencie trakcji jezdnej w Rosji, w celu osiągnięcia istotnych udziałów rynkowych na koniec okresu 2019 2021.

Znaczącemu udziałowi rynkowemu APS Energia Rus na obszarze Federacji Rosyjskiej będzie towarzyszył równoległy rozwój lokalnych kompetencji w obszarze serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego na bazie modelu obsługi wypracowanego na rynku polskim. Prowadzone będą również inwestycje w obszarze kompetencji i wielkości lokalnego działu inżynieryjnego dla wsparcia uczestnictwa w coraz bardziej kompleksowych projektach.

W ocenie zarządu rynki wschodnie, a w szczególności rosyjskojęzyczne, są rynkami perspektywicznymi z uwagi na ich wielkość, zbudowaną tam przez Grupę APS Energia pozycję rynkową oraz możliwość realizacji istotnie wyższej marży na sprzedaży. Dalszy rozwój aktywności Grupy na rynkach wschodnich w latach 2019 - 2021 będzie realizowany poprzez intensywne działania marketingowe w celu rozbudowy sił i kompetencji sprzedażowych propagujących produkty i rozwiązania marki APS Energia.

Rynki europejskie

Grupa APS Energia w latach 2019 - 2021 będzie koncentrowała swoją działalność biznesową na wybranych rynkach europejskich, gdzie nie posiada obecnie własnych zakładów produkcyjnych. Grupa APS Energia zamierza wzmocnić swoją pozycję w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech, bazując na podstawowej ofercie związanej z przemysłowymi systemami zasilania awaryjnego.

Równolegle dokonany zostanie wybór maksymalnie 2-3 rynków w Europie (Kraje Bałtyckie, Mołdawia, Bułgaria) na których Spółka skupi swoje intensywniejsze działania marketingowe w przemysłowych systemów zasilania awaryjnego.

Obecność na tych rynkach w pierwszej kolejności będzie koordynowana z siedziby Spółki poprzez działania bezpośrednie lub przez przedstawicieli handlowych. Celem jest uzyskanie oraz realizacja w okresie pierwszych 2 lat kontraktów referencyjnych.

W następnym etapie możliwym jest budowanie lokalnej struktury sprzedażowej oraz tworzenie spółek zależnych w wybranych krajach, pod warunkiem uzyskania przychodów dających możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału po 3 latach.

Zarząd spółki zakłada, że głównymi odbiorcami będzie sektor energetyki, przemysłu rafineryjnego, wydobycia wraz z przesyłem gazu i ropy naftowej. Spółka rozpatruje i widzi możliwości współpracy na rynkach kilku krajów europejskich w dziedzinie trakcji jezdnej. Intensywne działania marketingowe zostaną podjęte w ślad za zakończonymi procesami testowania nowych systemów zasilania dla trakcji jezdnej.

Rynki Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej

Poza rozwojem na rynkach krajów rosyjskojęzycznych i europejskich, planowane jest również wejście na wybrane rynki azjatyckie (np.: Indie, Wietnam) oraz rynki Bliskiego Wschodu (np.: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt).

W początkowej fazie rozwoju, rynki te byłyby obsługiwane poprzez lokalnych partnerów handlowych lub spółki zależne zlokalizowane w pobliżu tych rynków. W przypadku osiągnięcia odpowiedniej skali działalności i uzyskania przychodów dających możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału po 3 latach, na danym rynku będą mogły być tworzone struktury organizacyjne (np. spółki zależne), które docelowo przejmą odpowiedzialność za rozwijanie działalności na danym obszarze. Będą to spółki w pełni biznesowo autonomiczne, tzn. oferujące poza sprzedażą systemów zasilania, także ich montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Grupa APS Energia będzie również rozwijała sprzedaż na wybranych rynkach Afryki (np.: Egipt, RPA) oraz rynkach Ameryki Północnej (USA, Kanada). Wejście na te rynki w pierwszej kolejności będzie koordynowane z siedziby spółki poprzez działania bezpośrednie lub przez przedstawicieli handlowych.

Celem jest uzyskanie oraz realizacja w okresie pierwszych 2 lat kontraktów referencyjnych, także w dziedzinie podwykonawstwa. W następnym etapie możliwe jest budowanie lokalnej struktury sprzedażowej oraz tworzenie spółek zależnych w wybranych krajach, pod warunkiem uzyskania przychodów dających możliwość zwrotu zainwestowanego kapitał po 3 latach. Zarząd spółki zakłada, że głównymi odbiorcami będzie sektor energetyki, przemysłu rafineryjnego, wydobycia wraz z przesyłem gazu i ropy naftowej oraz trakcji jezdnej i transportu.

Akwizycje podmiotów z branży

Wzrost wartości Grupy APS Energia będzie również mógł się odbywać poprzez przejęcia innych podmiotów jako zorganizowanych przedsiębiorstw lub ich aktywów. Nadrzędnym celem w strategii przejęć będzie poszukiwanie podmiotów lub aktywów, których działalność, albo funkcjonalność będzie uzupełniała planowaną docelową ofertę asortymentową i rynkową Grupy APS Energia.

Zarząd spółki jako potencjalne kierunki w strategii przejęć identyfikuje przejęcia w Polsce (jako rynku macierzystym), oraz ewentualne przejęcia zagraniczne (na rynkach europejskich).

W kręgu zainteresowań Grupy APS Energia są aktywa związane z producentami i technologiami dotyczącymi segmentów systemów zasilania awaryjnego, trakcji i transportu oraz magazynów energii.

Finansowanie strategii rozwoju

Strategia rozwoju Grupy APS Energia będzie finansowana m.in. środkami wypracowanymi z działalności operacyjnej grupy, instrumentami dłużnymi (np. kredyty bankowe, leasingi, obligacje), w zakresie w jakim okaże się to niezbędne, środkami pozyskanymi w ramach programów pomocowych i rozwojowych.

Polityka dywidendowa

Zarząd APS Energia zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidend, z uwzględnieniem przede wszystkim wysokości wypracowanych przepływów gotówkowych oraz zysku netto grupy, potrzeb inwestycyjnych Grupy oraz możliwości i kosztów pozyskania przez spółki grupy finansowania dłużnego.

Zgodnie z założeniami Zarządu, w okresie 2019 — 2021, rekomendowana kwota rocznych dywidend może wynieść, w wybranym roku do 30 proc. skonsolidowanych zysków netto Grupy APS Energia lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki.

Po trzech kwartałach 2018 roku APS Energia wypracowała rekordowe dla siebie przychody w wysokości 80,8 mln zł, wyższe o 28 proc. w porównaniu z 2017 r. Zysk operacyjny wyniósł 5,6 mln zł, EBITDA 7,6 mln zł, a wynik netto 1,5 mln zł (-5,6 mln zł w 2017 r.).

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.173.237.152
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

PARTNERZY SERWISU

partner serwisu partner serwisu

Kalkulator walutowy

  • Przelicz na:

  • Kurs z dnia:

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.