PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Szukasz biznesu za granicą? Odwiedź PARP

Ireneusz Chojnacki • 27-06-2019 06:01
Szukasz biznesu za granicą? Odwiedź PARP

W pierwszych czterech miesiącach 2019 w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku polski eksport (obroty towarowe) wzrósł o 7,4 proc.

Fot. Shutterstock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje wiele narzędzi wspomagających krajowy eksport. Od instrumentów miękkich związanych z dostarczaniem wiedzy, po tzw. twarde, czyli związane z udzielaniem wsparcia finansowego. Na uwagę zasługuje m.in. wiedza, jaką oferuje PARP o międzynarodowym rynku zamówień publicznych wartym miliardy dolarów, a na którym polscy eksporterzy są jeszcze stosunkowo mało obecni.

 • PARP jest koordynatorem polskiej sieci Enterprise Europe Network, należącej do największej na świecie organizacji wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa w rozszerzeniu działalności na rynki zagraniczne.
 • Innym oferowanym przez PARP instrumentem wspierania eksporterów jest konkurs Go to Brand. W tegorocznej jego edycji została złożona rekordowa liczba 1394 wniosków o dofinansowanie. W 2020 roku można spodziewać się kolejnej edycji tego konkursu.
 • PARP oferuje też dostęp do wiedzy o międzynarodowych zamówieniach publicznych. To wielki rynek i nie w pełni wykorzystywany. W 2018 roku polskie firmy dostarczyły agencjom ONZ towary i usługi o wartości ok. 5 mln dolarów, co stanowi zaledwie 0,03 proc. wartości wszystkich zamówień.
Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 wyniosły, jak poinformował w sygnalnej informacji GUS, w cenach bieżących 325,0 mld zł w eksporcie oraz 325,7 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,9 mld zł. W porównaniu z okresem styczeń-kwiecień 2018 roku eksport wzrósł o 7,4 proc., a import o 5,6 proc.

Czytaj także: Zagraniczna ekspansja firm. Wskazówki daje wiceprezes BNP Paribas Bank Polska

Do organizacji, które systemowo wspierają polskich eksporterów, należy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferująca wiele narzędzi wspomagających krajowy eksport. Od, można powiedzieć, instrumentów miękkich związanych z dostarczaniem wiedzy, po tzw. twarde, czyli związane z udzielaniem wsparcia finansowego.

Zobacz również: Kredyty BGK dla zagranicznych firm wspierają polski eksport

Międzynarodowe targi i doradztwo dla eksporterów

PARP jest koordynatorem polskiej sieci Enterprise Europe Network, należącej do największej na świecie organizacji wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa w rozszerzeniu działalności na rynki zagraniczne. Skupia ona ponad 60 krajów, 600 organizacji i 3000 ekspertów. Za pośrednictwem Enterprise Europe Network polskie firmy otrzymują dostęp do wiedzy, know-how, kontaktów oraz wydarzeń branżowych na całym świecie.

W Polsce działa 30 ośrodków Sieci zgrupowanych w czterech konsorcjach: Enterprise Europe Network - Central Poland (koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Enterprise Europe Network - East Poland (koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju), Enterprise Europe Network - West Poland (koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej) i Enterprise Europe Network - South Poland (koordynator Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii). Udział w imprezach kooperacyjnych organizowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network zazwyczaj jest bezpłatny.

- Naszym zdaniem udział w międzynarodowych targach, giełdach kooperacyjnych i misjach gospodarczych jest jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju działalności międzynarodowej firmy. Opinię tę podziela wielu przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w naszych imprezach kooperacyjnych. Powód tego jest prozaiczny – nawiązali owocne kontakty biznesowe - informuje PARP.

Fot.Shutterstock
Fot.Shutterstock


Według danych GUS za pierwsze cztery miesiące 2019 r. największy udział w eksporcie ogółem Polska miała z krajami rozwiniętymi – 87,2 proc. (w tym UE 80,1 proc.), a w imporcie – 66,2 proc. (w tym UE 58,5 proc.), wobec odpowiednio 87,5 proc. (w tym UE 81,0 proc.) i 66,9 proc. (w tym UE 59,9 proc.) w analogicznym okresie 2018 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8 proc., a w imporcie 8,0 proc., wobec odpowiednio 5,4 proc. i 8,6 proc. w styczniu-kwietniu 2018.

Innym oferowanym przez PARP instrumentem wspierania eksporterów jest konkurs Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego beneficjenci mogą uzyskać m.in. refundację kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach branżowych (targach lub misjach gospodarczych) czy doradztwa w zakresie zdobywania nowych rynków.

Go to Brand skierowany jest do firm planujących ekspansję na perspektywiczne rynki zagraniczne. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający w następujących sektorach: biotechnologia i farmaceutyka, sprzęt medyczny, budownictwo, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda, IT, jachty i łodzie rekreacyjne, polska żywność oraz branże kosmetyczna i meblarska. Budżet tegorocznej edycji konkursu wynosił 150 mln zł.

- W tej edycji konkursu została złożona rekordowa liczba 1394 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość, na jaką opiewają, to prawie 300 mln zł. To świadczy o ogromnym zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na taką formę wsparcia promocji polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Na podstawie wartości złożonych wniosków można spodziewać się, że alokacja na konkurs zostanie wykorzystana w całości. Przewidujemy też, że Go to Brand będzie kontynuowany – można więc spodziewać się w roku 2020 kolejnej edycji konkursu - informuje PARP.

Wsparcie internacjonalizacji małych firm i klastrów


Firmy funkcjonujące na terenie objętym Programem Operacyjnym Polska Wschodnia mogą ubiegać się również o wsparcie w ramach realizowanego przez PARP konkursu Internacjonalizacji MŚP. Jego beneficjenci otrzymują wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z ekspansją zagraniczną, np.: doradztwa, promocji, szkoleń, dostępu do baz danych, tłumaczeń, badań, projektów procesów technologicznych lub logistycznych, udziału w targach lub misjach gospodarczych, oprogramowania niezbędnego do automatyzacji w związku z przygotowaniem firmy do ekspansji zagranicznej.

Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Firmy mogą zdobyć dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł. Warunkiem jest ekspansja z produktem na co najmniej jeden rynek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Przedsiębiorcy planujący wejście na rynek szwajcarski lub do jednego z państw objętych EOG mogą liczyć na wsparcie do 550 tys. zł. Są jeszcze szanse na uzyskanie wsparcia.

- Nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacji MŚP rozpoczął się w lutym 2019, jest prowadzony w trzech rundach. Ostatnia z nich zakończy się 3 września 2019 r. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie PARP – informuje Agencja.

Fot. Fotolia
Fot. Fotolia


W styczniu-kwietniu 2019 wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, Niemiec, Holandii oraz Czech. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3 proc. eksportu (w analogicznym okresie 2018 - 67,1 proc.), a importu ogółem – 63,9 proc. (wobec 65,2 proc. w styczniu-kwietniu 2018 r.).

W marcu 2019 PARP rozpoczęła kolejny nabór na dofinansowanie projektów w ramach działania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 25 lipca 2019 r.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach klastrów o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki mogą otrzymać nawet 8 mln zł na dofinansowanie projektów związanych z wprowadzaniem lub wzmocnieniem oferty klastra lub jego członków na rynkach zagranicznych.

- O wsparcie mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie klastrów - wyjaśnia PARP.

Krajowe klastry kluczowe są identyfikowane m.in. w oparciu o kryteria dotyczące potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy członków klastra oraz doświadczenia i potencjału koordynatora. Status klastra krajowego uzyskiwany jest w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy z PARP.

Informacje o tym, jakie klastry posiadają aktualnie status Krajowego Klastra Kluczowego i jaka jest data ważności tego statusu, publikuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zgodnie z informacjami podawanymi przez resort status kluczowego klastra do 31 października 2019 ma 9 klastrów (m.in. Śląski Klaster Lotniczy i Wschodni Klaster ICT), a do 31 października 2021 - 4 klastry ( m.in. Klaster Dolina Lotnicza i Polski Klaster Budowlany).

ONZ Fot. Osugi Shutterstock
ONZ Fot. Osugi Shutterstock


Wiedza o międzynarodowych zamówieniach publicznychPARP oferuje też dostęp do wiedzy o międzynarodowych zamówieniach publicznych. I to na szeroką skalę, bo m.in. o zamówieniach publicznych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spoza nich, o zamówieniach Organizacji Narodów Zjednoczonych, grupy Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju czy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Misja wprowadzania polskich przedsiębiorców na rynek zamówień organizacji międzynarodowych jest realizowana przez Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP), który jest projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Globalny rynek zamówień publicznych instytucji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych szacowany jest na blisko 60 mld dolarów, z czego prawie jedna trzecia przypada na zamówienia organizowane przez 39 różnych organizacji i jednostek powiązanych z ONZ. W ocenie PARP to rynek, na którym polskie firmy są wciąż zbyt słabo obecne.

- W 2018 roku polskie firmy dostarczyły agencjom ONZ towary i usługi o wartości ok. 5 mln dolarów, co stanowi zaledwie 0,03 proc. wartości wszystkich zamówień. W bazie zarejestrowane są 434 firmy z Polski. Biorąc pod uwagę liczbę działających w kraju małych i średnich przedsiębiorstw – to stanowczo za mało. Eksperci oraz przedstawiciele firm biorących udział w międzynarodowych zamówieniach publicznych są zdania, że polskie przedsiębiorstwa mogą dostarczać na ten rynek towary i usługi o wartości nawet 1 miliarda dolarów - informuje PARP.

Największym partnerem handlowym Polski są nadal Niemcy. Polski eksport do tego kraju w pierwszych czterech miesiącach 2019 stanowił 27,1 proc. eksportu ogółem, a w przypadku importu było to 22,4 proc. Drugim największym rynkiem polskiego eksportu była w omawianym okresie Wielka Brytania - 6,2 proc., a trzecim były Czechy - 6,1 proc. Natomiast jeśli chodzi o import, to drugim, najważniejszym po Niemczech, kierunkiem importu były Chiny - 12 proc. udziału w imporcie ogółem, a trzecim Rosja - 6,2 proc.

 • Chiny

  Przelicz walutę
 • yuan (CNY)

 • 0,552 złoty (PLN)

  0,130 EUR, 0,145 USD
 • Czechy

  Przelicz walutę
 • korona (CZK)

 • 0,166 złoty (PLN)

  0,039 EUR, 0,044 USD
 • Niemcy

  Przelicz walutę
 • euro (EUR)

 • 4,249 złoty (PLN)

  1 EUR, 1,118 USD
 • Holandia

  Przelicz walutę
 • euro (EUR)

 • 4,249 złoty (PLN)

  1 EUR, 1,118 USD
 • Stany Zjednoczone

  Przelicz walutę
 • dolar (USD)

 • 3,800 złoty (PLN)

  0,894 EUR, 1 USD

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.153.73.72
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

PARTNER SERWISU

partner serwisu

Kalkulator walutowy

 • Przelicz na:

 • Kurs z dnia:

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.