Chmura: trend globalny obserwowalny lokalnie

Chmura: trend globalny obserwowalny lokalnie
Z rozwiązań chmurowych coraz śmielej korzystają też firmy z branży produkcyjnej Fot. Shutterstock.com
  • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
  • Autor: Materiał partnera - S&T
  • Dodano: 28-07-2021 07:28

Rozwiązania chmurowe podbijają kolejne branże. Właściciele firm nie stoją już przed wyborem czy przenieść się do chmury, ale jakie rozwiązanie wybrać i jak je wdrożyć w przeciągu kilkunastu miesięcy. Firma S&T wdrażająca systemy ERP w branży przemysłowej, bada gotowość i nastawienie firm produkcyjnych do “chmur”.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Jak podkreśla Sebastian Bryczkowski, Business Development Manager z S&T, w Polsce, pandemia COVID-19 nasiliła trendy występujące w USA i Europie Zachodniej i wymusiła przyspieszoną cyfryzację kluczowych procesów. W wielu przypadkach dalsze funkcjonowanie na rynku nie jest możliwe bez szybkiego wdrożenia bardziej elastycznych systemów ERP. Największą skalowalność zapewniają rozwiązania, działające w oparciu o platformy chmurowe. Polskie przedsiębiorstwa stanęły przed niemałym wyzwaniem – koniecznością zmiany postaw i podejścia nie tylko w obrębie narzędzi i technologii, ale także kompetencji i nastawienia samych pracowników.

Chmura chmurze nierówna?

Każda firma stara się odnaleźć rozwiązania najkorzystniejsze dla swojego rozwoju. Istnieje kilka modeli rozwiązań chmurowych, różniących się przede wszystkim zakresem obowiązków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem chmury, przenoszonych przez klienta na dostawcę. Zazwyczaj, aby osiągnąć optymalny efekt, w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie stosuje się połączenie kilku z nich.

Najprostszą i jednocześnie najpopularniejszą, bo dającą wiele korzyści (w tym możliwość obniżenia kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa), strategią migracji do chmury, jest IaaS (Infrastructure as a Service, Infrastruktura jako usługa). W tym modelu dostawca chmury zapewnia moc obliczeniową, czyli środowisko, w którym klient może uruchamiać swoje systemy i aplikacje, ale sam tym środowiskiem nie zarządza.

Dział IT klienta nadal zajmuje się aktualizowaniem oprogramowania, systemu operacyjnego, czy instalowaniem nowych wersji aplikacji. Ten typ chmury skraca czas pomiędzy zakupem a uruchomieniem niemal do zera. Przykładem tego typu rozwiązań są magazyny danych.

Kolejnym modelem jest chmura PaaS - Platform as a Service - czyli platforma systemowa jako usługa. W tym wariancie dostawca usług chmurowych dostarcza pełną platformę systemową, na której mogą pracować aplikacje i jednocześnie bierze na siebie obowiązek aktualizowania i rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym oraz platformą. W wariancie PaaS klient odpowiedzialny jest jedynie za umieszczenie kodu aplikacji w gotowym środowisku i zarządzanie danymi. Jako przykłady można podać usługi Machine Learning (Uczenia Maszynowego) czy rozwiązania Big Data.

Chmura SaaS – najbardziej kompleksowe rozwiązanie na świecie

Najbardziej zaawansowanym i jednocześnie najprostszym modelem korzystania z aplikacji chmurowych jest chmura SaaS - Software as a Service - oznaczająca oprogramowanie jako usługę. W tym wariancie klient wykupuje dostęp do interesujących go narzędzi, a jedyną rzeczą, o którą musi zadbać dział IT klienta jest zapewnienie dostępu do aplikacji użytkownikom oraz helpdesk.
Konieczne jest także dostarczenie danych biznesowych, w oparciu o które będą działały usługi. Cała reszta obsługi informatycznej leży po stronie dostawcy.

- W Stanach Zjednoczonych wdrożenia nowych systemów ERP w większości  odbywają się w modelu SaaS. Na rynku amerykańskim klasyczne implementacje licencji i instalacje u Klienta stanowią margines. W Polsce te proporcje nadal są zdecydowanie inne - mówi Sebastian Bryczkowski, Business Development Manager z firmy S&T.
Należy pamiętać, że w tym modelu zazwyczaj ograniczone są możliwości dostosowania funkcjonalności rozwiązań do własnych potrzeb. To firma powinna dostosować procesy biznesowe do proponowanych w chmurze rozwiązań.  Model SaaS pozwala skupić się na biznesie przy minimalnym obciążeniu swojego działu IT. Jednocześnie klient ma pewność, że aplikacja będzie zawsze aktualna, a najnowsze jej funkcjonalności będą na bieżąco uruchamiane przez dostawcę.

Zalety i wady chmury SaaS

Jakie są zatem główne zalety chmury w modelu SaaS? Najczęściej to standaryzacja procesów – klient zarządza przedsiębiorstwem zgodny ze standardami i praktykami stosowanymi w jego branży na całym świecie. Istotny jest także fakt, że implementację chmury da się wdrożyć stosunkowo szybko, zapewniając dostępność do najnowszych wersji oprogramowania, co ma znaczący wpływ na przykład na bezpieczeństwo poprzez eliminowanie luk po stronie systemu IT. Ma również wpływ na efektywność biznesu dzięki stałemu dostępowi do nowych funkcjonalności oraz braku konieczności posiadania własnej infrastruktury i zasobów IT niezbędnych do jej obsługi.

- Firmy mogą używać różnych modeli dostarczania usług Chmurowych, jako komplementarnych, w celu osiągnięcia najlepszej relacji koszt- efekt – czas, czyli część usług konsumować w modelu IaaS i PaaS, gdzie dostawca odpowiada tylko za infrastrukturę lub platformę, a utrzymaniem systemów zajmuje się personel klienta. Niektóre aplikacje warto natomiast uruchamiać w modelu SaaS, przede wszystkim, żeby szybciej wdrożyć gotowe rozwiązanie i czerpać korzyści biznesowe od razu, bez inwestowania znacznych środków własnych. Wybór odpowiedniego podejścia jest kwestią indywidualną, zależną min od posiadanych zasobów IT oraz strategii rozwoju firmy - twierdzi Marcin Klabiński z IBM.
Wśród wad chmury SaaS najczęściej wskazuje się pewną niemożność kontroli nad kształtowanymi przez nią procesami - to, co dla jednych przedsiębiorstw postrzegane jest jako zaleta, dla innych może być wadą. Platformy chmurowe narzucające firmom sposób funkcjonowania i sprawdzone rozwiązania, często stosowane już przez liderów w branży, i a nie każda organizacja jest na to gotowa. Warto zaznaczyć, że model SaaS nie zawsze jest nominalnie tańszy niż rozwiązanie tradycyjne. Jego pozytywny impakt na wynik ekonomiczny jest wypadkową całościowego wpływu na wiele rożnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Chmura SaaS w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Z rozwiązań chmurowych coraz śmielej korzystają też firmy z branży produkcyjnej. Dzięki tym rozwiązaniom mają one możliwość szybkiego reagowania na nieustannie zmieniające się potrzeby klientów. W erze Industry 4.0 - tzw. czwartej rewolucji przemysłowej – takie zjawiska jak skrócenie procesów projektowych czy elastyczne dostosowanie i personalizacja linii produkcyjnych będą stawały się standardem. Istotną jest tu łatwość dostosowania biznesu do zmieniających się realiów.
Adaptacja nowych rozwiązań cyfrowych pozwala między innymi na zoptymalizowanie procesów zarządzania gospodarką magazynową, dostawami i zaopatrzeniem.

- Rozwiązania technologiczne dostępne w modelu SaaS stanowią dziś istotne wzmocnienie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Ułatwiają skuteczne konkurowanie na lokalnym rynku, a w przypadku ekspansji firmy, również globalnym. SaaS to znacznie więcej niż popularne pakiety biurowe czy komunikatory. To również, a może przede wszystkim, tak zaawansowane oprogramowanie, jak rozwiązania SCM, HCM, EPM czy nawet pełne systemy ERP dostępne jako usługa - tłumaczy Mariusz Siwek, Sales Director Poland and Baltics, Infor.

Niezwykle istotnym czynnikiem jest duża elastyczność systemów chmurowych i tempo ich implementacji, które jest znacznie wyższe niż w przypadku rozwiązań ERP wdrażanych lokalnie. Co więcej, są one w pełni skalowalne, a ich utrzymanie, zabezpieczenie, rozwój czy dostosowywanie do przepisów prawnych i rynkowych leży po stronie dostawcy. W przypadku narzędzi oferowanych przez Infor, niewątpliwą zaletą jest unikatowa metodyka wdrożeniowa – 60:30:10 – która znacząco przyspiesza osiąganie rezultatów biznesowych. Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku systemów klasy ERP dostępnych w modelu SaaS, doświadczony partner technologiczny, jak S&T, jest w stanie zdecydowaną większość – a w określonych przypadkach nawet całość – prac wdrożeniowych przeprowadzić zdalnie - dodaje specjalista.

Chmura jest korzystnym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych w fazie ekspansji i dynamicznego rozwoju, wchodzących na nowe rynki. Dla takich przedsiębiorstw będzie to rozwiązanie często tańsze i podnoszące efektywność funkcjonowania. Warto tu zauważyć, że znaczny odsetek firm produkcyjnych w Polsce opiera swoją konkurencyjność na niskich kosztach pracy. Jednak koszty te systematycznie rosną, warto więc już teraz zwrócić się w stronę rozwiązań pozwalających budować pozycję rynkową w oparciu o atut wysokiej efektywności funkcjonowania.

Chmura a przedsiębiorstwo produkcyjne - badanie trwa

S&T jako doświadczony integrator największych na świecie systemów wspierających zarządzanie podjął się zbadania zaawansowania procesu transformacji cyfrowej w polskich firmach produkcyjnych. Wprawdzie pełny raport z badania dostępny będzie we wrześniu, jednak już dziś analizując wstępne wyniki można śmiało powiedzieć, że w polskich firmach produkcyjnych nadchodzi czas chmury.

Firmy z sektora przemysłowego dostrzegły już konieczność wdrażania systemów i narzędzi, które w elastyczny sposób dostosują się do planowanych wzrostów produkcji. Obecnie jednym z podstawowych wyzwań takich przedsiębiorstw jest zwinne dostosowanie procesów do planowanej ekspansji. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań chmurowych staje się to nie tylko możliwe, ale też znacznie prostsze.

Kolejną zaletą wskazywaną przez respondentów jest stabilność kosztowa rozumiana jako przewidywalność kosztów w dłuższej perspektywie. Ten aspekt może być znaczący dla firm będących w fazie stagnacji lub działających na kurczącym się rynku. Istotne z punktu widzenia menedżerów są również bezpieczeństwo danych a także wydajność oraz niezawodność systemowa – dzięki wdrożeniu rozwiązań chmurowych odpowiedzialność za nie można przenieść poza organizację.

Skazani na chmurę?

Z prognoz Gartnera wynika, że do 2025 roku 80 proc. firm na świecie, przeniesie zasoby z własnych centrów danych do zewnętrznych operatorów. Biorąc pod uwagę wyniki opublikowanego w listopadzie 2019 roku Raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm” w Polsce ten odsetek będzie zapewne mniejszy. Jeszcze półtora roku temu większość polskich managerów podchodziła z rezerwą do wdrażania rozwiązań chmurowych. przyczyną tej niechęci był także tak opór samych pracowników. Adaptacja nowych rozwiązań cyfrowych była znacznie utrudniona często przez ich niechęć do poszerzania własnych kompetencji w tym obszarze. Zdaniem Sebastiana Bryczkowskiego z firmy S&T w przypadku rozwiązań on-premise owszem istnieje konieczność budowania lokalnych kompetencji działu IT pozwalających na zarządzanie i administrowanie infrastrukturą, ale to kosztuje czas i pieniądze. Firmy przenoszące swoje systemy dziedzinowe ma platformy chmurowe, zwykle przekształcają swoje ograniczone zasoby IT w podmiot dostarczający usługi, który wspiera i stymuluje działania biznesowe, zamiast jedynie świadczyć wsparcie w obszarze technologii.

Dziś coraz częściej także firmy produkcyjne rozumieją, że aby zwiększyć swoją konkurencyjność powinny poważnie rozważyć wprowadzenie rozwiązań chmurowych do własnych organizacji. Mamy nadzieję, że przygotowany przez S&T raport przyczyni się do lepszego zrozumienia sposobów adaptacji rozwiązań cyfrowych opartych o technologie chmurowe.

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Chmura: trend globalny obserwowalny lokalnie

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.27.159
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!