Nowa technologia może zmienić energetykę. Rozstrzygnięcia w drugiej połowie roku

Nowa technologia może zmienić energetykę. Rozstrzygnięcia w drugiej połowie roku
Wizualizacja reaktora BWRX-300 firmy GE-Hitachi mat. pras.

W 2022 r. kilka grup przemysłowych, jak Orlen, Synthos, Unimot, KGHM i Ciech, mocno interesowało się wykorzystaniem małych reaktorów jądrowych (SMR). W 2023 r. prezes Polskiej Agencji Atomistyki (PAA) powinien wydać opinie ogólne o dwóch technologiach z tej rodziny.

 • W 2022 r. spółka Orlen Synthos Green Energy złożyła wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o wydanie opinii ogólnej o technologii BWRX-300 (powinna być gotowa najpóźniej do połowy marca).
 • KGHM w 2022 r. złożył też do prezesa PAA wniosek o ocenę ogólną technologii VOYGR firmy NuScale. Wyniki tej oceny spodziewane są w drugiej połowie 2023 r.
 • Technologią firmy NuScale zainteresowana jest także grupa Unimot, a technologią BWRX-300 - grupa Ciech. 

- Orlen Synthos Green Energy planuje budowę "floty" małych reaktorów BWRX-300 amerykańskiej firmy GE Hitachi. To reaktor bazujący na sprawdzonych technologiach, dający realną możliwość szybkiej budowy. 300 MW to moc skrojona pod polski rynek – idealnie wręcz pasująca do zastępowania wyłączanych bloków węglowych, jak i budowy nowych elektrowni w ramach istniejącego systemu przesyłowego – bez kosztowych inwestycji w tej mierze. W naszej ocenie SMR pozostają idealnym rozwiązaniem dla dekarbonizacji energetyki, przemysłu i ciepłownictwa w naszym kraju - mówi WNP.PL Dawid Jackiewicz, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy.

Orlen Synthos Green Energy to, jak sama nazwa wskazuje, spółka utworzona przez Orlen i Synthos Green Energy (spółkę z grupy Synthos, należącą do Michała Sołowowa). 

Budowa małych reaktorów zmieni oblicze polskiej gospodarki

W ocenie Dawida Jackiewicza nie widać równie korzystnego rozwiązania, jak rozwój energetyki jądrowej w Polsce – zarówno dużej, jak i małej.

- SMR stanowić będą uzupełnienie OZE - niezależne od warunków pogodowych, nieobciążone opłatami z tytułu emisji dwutlenku węgla, utrzymujące rozproszony system energetyczny oraz dające energię dla Polski na kolejne 6, a nawet 8 dekad - przekonuje Dawid Jackiewicz. 

Zaznacza, że budowa floty małych reaktorów będzie ogromnym przedsięwzięciem, które zmieni oblicze polskiej gospodarki i zapewni olbrzymi impuls rozwojowy w postaci taniej, stabilnej i zeroemisyjnej energii. Całość to przedsięwzięcie o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Przypomina, że badania opinii publicznej na temat nastawienia Polaków do energetyki jądrowej przynoszą najwyższe w historii poparcie – 86,4 proc.

- Z naszej perspektywy nawet ważniejszy jest fakt, że w tych samych badaniach 71,6 proc. ankietowanych opowiada się za budową elektrowni jądrowej w swojej okolicy - wskazuje Dawid Jackiewicz. 

Warto usprawnić procedury administracyjne w celu przyśpieszenia rozwoju SMR

Podkreśla, że budowa SMR jest możliwa w ramach istniejących przepisów, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zaznacza, iż usprawnienie procedur administracyjnych pod kątem budowy małych reaktorów mogłoby przyspieszyć proces dekarbonizacji polskiej energetyki. I nie chodzi o ułatwienia dla SMR, ale o adekwatne do ich mocy wymagania.

- Widzimy, że kolejne kraje decydują się na przegląd regulacji pod kątem znacznie mniejszej mocy SMR w porównaniu z dużymi reaktorami, z myślą o których powstały obowiązujące przepisy. Aktywność ta ma różne formy – to zarówno przegląd przepisów regulujących inwestycje w energetykę jądrową, ale także uruchamianie instrumentów wsparcia, w tym stricte finansowego wspierającego proces budowy lub licencjonowania SMR - tłumaczy Dawid Jackiewicz.

W oczekiwaniu na przełom. Oczy zwrócone także na Kanadę i USA

W roku 2022 odnotowaliśmy kilka ważnych wydarzeń dotyczących rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - i to zarówno w przypadku tradycyjnych, dużych reaktorów, jak i SMR. W roku 2023 takich zdarzeń ma być jeszcze więcej. 

- Jeśli chodzi o Orlen Synthos Green Energy, to w 2023 r. możemy się spodziewać pierwszych wskazań dotyczących lokalizacji, zarówno w kwestii potrzeb przemysłu, jak i zastępowania bloków węglowych. Dla naszych działań duże znaczenie ma projekt realizowany przez Ontario Power Generation (OPG) w Darlington pod Toronto w Kanadzie. Powstaje tam pierwszy na świecie reaktor BWRX-300, a dzięki naszej współpracy z OPG w dużej mierze korzystamy z doświadczeń tej inwestycji - tłumaczy Dawid Jackiewicz. 

I podkreśla, że pod koniec 2022 r. Ontario Power Generation złożyło wniosek o pozwolenie na budowę; tempo prac jest zgodne z harmonogramem.

Podobne znaczenie mają dla Orlen Synthos Green Energy decyzje i działania Tennessee Valley Authority (TVA) - jednego z największych wytwórców energii w USA, który swój pierwszy reaktor BWRX-300 zbuduje w Tennessee, a docelowo chce "floty" dwudziestu takich reaktorów.

Tennessee Valley Authority, z którym współpracuje Orlen Synthos Green Energy, przygotowuje wniosek o pozwolenie na budowę, który planuje złożyć w 2023 roku.

- Dalsze zacieśnienie współpracy z amerykańską firmą skutkować będzie skróceniem czasu potrzebnego na wdrożenie tej technologii w Polsce - zapewnia Dawid Jackiewicz. 

 Ogólna ocena PAA dotycząca bezpieczeństwa jądrowego

W lipcu 2022 r. spółka Orlen Synthos Green Energy złożyła wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o wydanie opinii ogólnej na temat technologii BWRX-300; zgodnie z przepisami opinia powinna zostać wydana najpóźniej do połowy marca.

Jak tłumaczy PAA, zgodnie z ustawą Prawo atomowe przedmiotem ogólnej opinii Prezesa Agencji może być dowolny aspekt związany z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną planowanego obiektu jądrowego.

Ogólna opinia, jako instrument prelicencyjny, może dotyczyć wszelkich, planowanych przez inwestora rozwiązań, w tym projektowych, technologicznych i organizacyjnych, które będą miały bezpośredni wpływ na zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opinia ta powinna zmierzać do określenia, czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne pozostają zgodne z wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wynikającymi z przepisów prawa, czy też inwestor powinien dokonać stosownych modyfikacji.

- Z niecierpliwością czekamy na procedowane w parlamencie zmiany przepisów ułatwiające proces inwestycji w elektrownie jądrowe - mówi Dawid Jackiewicz. 

Zaznacza, że GE Hitachi robi poważny krok procesie licencjonowania BWRX 300 w Wielkiej Brytanii. Generic Design Assesment to proces oceny, czy reaktory planowane do budowy w tym kraju spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Hutnictwo miedzi, branża paliwowa i chemiczna także zainteresowane SMR

Kilka innych grup przemysłowych w Polsce chce rozwijać inne małe reaktory jądrowe. Jedną z nich jest KGHM Polska Miedź. 

Miedziowy gigant 14 lutego 2022 r. zawarł z firmą NuScale umowę o prace wstępne, na podstawie której przygotowywane jest studium wykonalności przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji wielomodułowego bloku jądrowego. NuScale oferuje SMR o nazwie VOYGR.

8 lipca 2022 r. KGHM złożyło wniosek o ocenę technologii do Państwowej Agencji Atomistyki.

"Wyniki tej oceny spodziewane są w drugiej połowie 2023 r. Jeżeli projekt B+R zakończy się pozytywnie, to zostanie dokonana ocena jego efektywności. Uzyskana ocena będzie stanowić podstawę do podjęcia przez zarząd dalszych decyzji związanych z kompleksowym przygotowaniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Rozruch elektrowni SMR zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami planowany jest do końca obecnej dekady" - poinformował WNP.PL Departament Komunikacji KGHM Polska Miedź.

Technologią NuScale zainteresowana jest także paliwowa grupa Unimot. 

- Zdecydowaliśmy się na współpracę z NuScale, ponieważ widzimy potencjał dla technologii SMR w Polsce, a firma ta jest obecnie najbardziej zaawansowana w jej rozwoju na świecie. Jak zapowiadaliśmy we wrześniu 2021 r., interesuje nas promocja tej technologii i chcemy poszukiwać dla NuScale potencjalnych klientów z sektora prywatnego, szczególnie takich, którzy mają dużą konsumpcję energii i elektrociepłownię. Prowadzimy obecnie rozmowy z trzema podmiotami, zachęcając do rozważenia tej technologii. Unimot nie będzie tu miał roli inwestycyjnej, chcielibyśmy jedynie łączyć te podmioty. Jesteśmy w początkowej fazie rozmów z potencjalnymi chętnymi – mówi WNP.PL Adam Sikorski, prezes Unimotu.

We wrześniu 2021 r. Unimot, wraz z NuScale oraz grupą Getka, działającą w branży paliwowej, podpisał porozumienie o współpracy (MoU) w celu rozpoznania możliwości wdrożenia technologii SMR w Polsce.

Z zainteresowaniem na małe reaktory jądrowe spogląda także grupa Ciech, w porównaniu z innymi zainteresowanymi wydaje się ona jednak bardziej ostrożna co do szybkiego zastosowania tej technologii...

- Horyzont skutecznego wdrożenia SMR jest nadal dość odległy i trzeba czekać na kluczowe rozstrzygnięcia technologiczne oraz prawne. Nadal jednak podtrzymujemy zainteresowanie skorzystaniem z tego rozwiązania w przyszłości do m.in. osiągnięcia ambitnych celów związanych z neutralnością klimatyczną, zapisanych w strategii ESG Grupy Ciech. Aktualnie skupiamy się na rozwiązaniach, które operacyjnie można już wdrażać, takich jak pozyskiwanie energii z biomasy czy przetwarzania odpadów - mówi Mirosław Kuk z Grupy Ciech. 

Przypomnijmy, że spółki Ciech i Synthos Green Energy we wrześniu 2022 r. podpisały list intencyjny o współpracy w wykorzystaniu technologii SMR (Small Modular Reactors) i MMR (Micro Modular Reactors). 

Jeżeli przynajmniej część planów dotyczących budowy SMR uda się zrealizować, to Polska może znaleźć się w europejskiej czołówce tej technologii. 

- SMR coraz częściej postrzegane są jako poważny substytut konwencjonalnych reaktorów jądrowych, a Polska ma szansę stać się jednym z pionierów tej technologii w Europie. Podczas gdy na świecie większość tego rodzaju projektów znajduje się w fazie planowania, u nas czynione są już kroki w kierunku wdrożenia. Wiele będzie zależało od tego, na ile firmy będą w stanie zarządzić potencjalnymi ryzykami - wskazuje Maciej Fabrycki z warszawskiego biura firmy doradczej Kearney.

 

×

KOMENTARZE (17)

Do artykułu: Nowa technologia może zmienić energetykę. Rozstrzygnięcia w drugiej połowie roku

 • Kazimierz 2023-01-15 23:27:10
  Na Gredlandii jeszcze troche lodu jest postawic ze 30 EA i beda banany rosnac .
 • Barbara 2023-01-10 10:53:10
  A jakie ryzyka związane są z tymi technologiami??
 • helek 2023-01-09 16:44:05
  Według mnie Ciech ma szansę to pociągnąć. Dajmy czas i poczekajmy, jako jedni z niewielu w ogóle biorą środowisko pod uwagę w swoich planach.
  • doris 2023-01-19 19:53:48
   zgadzam się. czas pokaże. ciech raczej działa rozsądnie wiec ja się nie martwie
 • WoWa 2023-01-09 14:11:44
  Jeżeli weźmie się pod uwagę ekonomiczność i bezpieczeństwo energetyczne to jest bdb. kierunek jako spsób dywersyfikacji źródeł.
 • skorpion 2023-01-09 13:55:31
  Artykuł... sponsorowany? Drogi matołku! Pomysły którymi nas tu epatujesz, są dobre NA DALEKIEJ PÓŁNOCY W USA CZY ROSJI! Bo można całe miasto, fabryki i osiedla mieszkaniowe zasilić, ogrzać i oświetlić! W warunkach europejskich - to strata czasu i pieniędzy! W pierwszej kolejności należy brać przykład z najlepszych, a dziś najlepsi są Rosjanie, którzy budują obecnie 18 bloków elektrowni jądrowych w różnych miejscach na świecie. I czy nam się to podoba czy nie, to właśnie Rosatom jest liderem eksportu tych technologii. W PL jednak polityczne zapotrzebowanie powoduje chorobliwą rusofobię i nieuzasadnioną w żaden sposób ukrainofilię. A to objawy chorobowe. USA od lat nie zbudowały niczego nowatorskiego i bazują na rozwiązaniach z tej samej epoki z której pochodził feralny reaktor w Czernobylu! To już korzystniej wygląda oferta Korei Pd. a nawet Chin! Również ze względów technologicznych, a nie tylko cenowych. Rosatom w swojej historii zbudował już circa 30 sztuk SMR, a najnowsze jego ,,dziecko'' pracuje na pokładzie statku i zasila zakłady wydobywcze i osiedla w strefie arktycznej. Ot taka sobie ,,zabawka'' o mocy całkowitej circa 660 MW z czego blisko 300MW elektrycznej a reszta - moc cieplna możliwa do wykorzystania jako ogrzewanie.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.70.233
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!