Politechnika Poznańska i Nanoseen laureatami głównych nagród 24. edycji Polskiego Produktu Przyszłości

Politechnika Poznańska i Nanoseen laureatami głównych nagród 24. edycji Polskiego Produktu Przyszłości
W ramach 24. edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości Łącznie przyznano 18 nagród i wyróżnień dla najbardziej innowacyjnych projektów. Fot. mat. PARP

Rozstrzygnięta została 24. edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez PARP oraz NCBiR. W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną otrzymali twórcy innowacyjnych nanomembran opracowanych przez Nanoseen, a w kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobyła Politechnika Poznańska za system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn. Łącznie przyznano 18 nagród i wyróżnień dla najbardziej innowacyjnych projektów. - Konkurs i liczba wpływających do niego zgłoszeń jest dowodem, że coraz więcej odkryć naukowych jest wdrażanych do przemysłu - podkreślają organizatorzy.

  • - W tym roku do konkursu zgłoszono 163 innowacyjne projekty, opracowane przez polskie firmy i naukowców. Jest to bardzo budujące, ponieważ mamy świadomość, że to właśnie innowacje stanowią siłę napędową gospodarki - powiedział Dariusz Budrowski, prezes PARP.
  • - Każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu - niesie za sobą ryzyko, ale i obietnicę technologii, produktu lub usługi przynoszących korzyści całemu społeczeństwu. Cieszę się, że kolejni innowatorzy podjęli to ryzyko - powiedział dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.
  • W ramach 24. edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości poza nagrodami i wyróżnieniami w trzech głównych kategoriach przyznano także nagrody specjalne, które otrzymały firmy APA, SDS Optic, Nanoseen i projekt CarnaLife Holo.


5 lipca 2022 już po raz 24. wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Projekty zgłoszone do konkursu były oceniane przez ekspertów branżowych oraz kapitułę konkursu.

 

W konkursie już ponad 200 nagród i wyróżnień

Na uroczystości wręczenia nagród Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentował sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Wojciech Murdzek.

- Wyróżnione projekty pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu i są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału przedsiębiorczości, które łącząc siły są w stanie, z sukcesem, podbijać rynki światowe - powiedział Wojciech Murdzek.

Patronat nad konkursem objęło również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które od lat wspiera rozwój konkursu dzięki środkom Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w ramach projektu inno_LAB. W gali udział wziął, sekretarz stanu resortu funduszy i polityki regionalnej, Jacek Żalek.

- Kluczem do konkurencyjności gospodarki bezsprzecznie jest jej innowacyjność. Musimy wykorzystać wszystkie nasze atuty, takie jak skuteczne łączenie sił naukowców i przedsiębiorców, bo to najlepsza droga do wzrostu innowacyjności gospodarki i zwiększania jej konkurencyjności w skali globalnej - powiedział Jacek Żalek.

Partnerem konkursu jest także Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

- W historii konkursu przyznaliśmy łącznie 214 nagród i wyróżnień dla polskich firm i instytucji naukowych, które opracowały najbardziej nowatorskie rozwiązania. Innowacje tworzone na bazie wiedzy i działalności badawczo-rozwojowej, oparte na solidnych fundamentach, dają nam podstawę odważnie patrzeć w przyszłość - powiedział Dariusz Budrowski, prezes PARP.

– Polscy innowatorzy po raz kolejny udowodnili, że nie brak im świetnych pomysłów i determinacji do wcielania ich w życie. Przy tej okazji zachęcam przedsiębiorców i naukowców do współpracy, wzajemnego inspirowania się i sięgania po środki instytucji tworzących polski ekosystem innowacji, takich jak PARP i NCBR oraz do udziału w inicjatywach na wzór Polskiego Produktu Przyszłości – powiedział dr Remigiusz Kopoczek. p.o. dyrektor NCBR.

Uczestnicy konkursu , jak co roku, konkurowali o nagrody w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Nanoseen zwycięża w kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy"

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł otrzymali twórcy innowacyjnych nanomembran NanoseenX do oczyszczania i odsalania wody opracowanych przez Nanoseen.

- Głównym naszym produktem są membrany NanoseenX. Stworzyliśmy rozwiązania dzięki którym w sposób prostej filtracji, czyli przelania wody przez nasze nanomembrany, w sposób grawitacyjny, bez użycia energii, ciśnienia jesteśmy w stanie odsolić i oczyścić wodę. Dodatkowo nasze membrany są przyjazne środowisku przez to, że nie używamy energii przy pracy naszych nanomembran. Nasze rozwiązanie nie produkuje również dwutlenku węgla - powiedział Bartosz Kruszka, prezes Nanoseen, w materiale "Start up Toruń - Nanoseen".

NanoseenX, jak wynika z katalogu 24. edycji Polskiego Produktu Przyszłości, jest pierwszym, mobilnym, opatentowanym rozwiązaniem do odsalania i oczyszczania wody działającym dzięki sile grawitacji. Jak podano w ww. katalogu na przełomie lat 2022/2023 planowane jest przeprowadzenie pilotaży wdrożeniowych, natomiast w roku 2023 sprzedaż pierwszych wyróżnionych urządzeń opracowanych przez Nanoseen.

Wyróżnienia w wysokości 25 tys. zł w omawianej kategorii otrzymało kilka projektów, w tym bezpieczne nanomateriały tlenowo-cynkowe opracowane przez firmę Nanoxo i PayEye – system identyfikacji biometrycznej z zastosowaniem do płatności okiem opracowany przez firmę PayEye.

Produkty oferowane przez Nanoxo w postaci szerokiej gamy bezpiecznych nanostruktur tlenowo-cynkowych mogą znaleźć zastosowanie jako m.in. pigmenty luminescencyjne, transparentne lakiery/tusze do zastosowań antyfałszerskich, znaczniki w procesie sortowania i utylizacji odpadów, czy jako luminescencyjne powłoki dekoracyjne.

Po zakończeniu pilotażu płatności okiem, jak czytamy w katalogu konkursu, od czerwca 2022 FinTech udostępnił docelową usługę PayEye 2.0, opartą na fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy, na autorskich terminalach płatniczych eyePOS 2.0 oraz z wykorzystaniem aplikacji z portfelem elektronicznym dla użytkowników.

Wyróżnione zostały także tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED, zawierający autorskie emitery termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) opracowany przez firmę Noctiuluca i stworzony przez Mine Master zespół samojezdnych maszyn z napędem bateryjnym (BEV), przeznaczonych do eksploatacji i zabezpieczania wyrobisk w kopalniach surowców mineralnych oraz drążenia tuneli komunikacyjnych.

Emitery termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), rozwijane przez firmę Noctiluca, mogą być wykorzystane nie tylko w tradycyjnej produkcji wyświetlaczy, ale także tuszu do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED.

Unikalny charakter maszyn Mine Master (typu Battery Electric Vehicle) wynika z zastosowania napędu bateryjnego w miejsce silników wysokoprężnych, przy czym maszyny te przeznaczone są do pracy w wyrobiskach niskich, co, jak podano w katalogu, pozwala obecnie na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Laur nowoczesnych rozwiązań nauki dla Politechniki Poznańskiej

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobyła Politechnika Poznańska za projekt AutoMedPrint, czyli system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, na podstawie danych z bezkontaktowych pomiarów antropometrycznych.

- Jest mi niezmiernie miło znaleźć się w tym miejscu. To takie ukoronowanie naszych wysiłków, wieloletniej pracy mojej i całego zespołu i czuję ogromną dumę, radość, wdzięczność za to, że nasza praca została doceniona - powiedział dr hab. Filip Górski, lider wyróżnionego zespołu Politechniki Poznańskiej.

- Szczególnie gorąco chciałbym stąd podziękować naszym pacjentom, zwłaszcza tym najmłodszym, dziecięcym oraz ich rodzicom za to, że nam zaufali, za cierpliwość, za bezcenny wkład w rozwój tej technologii, za którą dzisiaj odbieram tę wspaniałą nagrodę. Chciałbym podkreślić, że to co osiągnęliśmy, było możliwe dzięki współpracy inżynierów, lekarzy i pacjentów - dodał.

W katalogu konkursu podano m.in., że obecny prototyp systemu AutoMedPrint, powstały w wyniku realizacji projektu Lider z dofinansowaniem NCBR, znajduje się w Laboratorium Wirtualnego Projektowania Politechniki Poznańskiej, ale także iż dokonano selektywnego wdrożenia modułów systemu w dwóch podmiotach zewnętrznych.

Wyróżnienia w kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” zdobyło kilka projektów.

Wyróżniona została technologia wyznaczania precyzyjnych orbit satelitów nawigacyjnych, w szczególności systemu europejskiego Galileo opracowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Uznanie zdobyły też opracowane przez Politechnikę Gdańską inteligentne, autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów (INZNAK).

Wskazana wyżej technologia opracowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu spotkała się, jak podano, z zainteresowaniem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). ESA nagrodziła technologię wyznaczania orbit satelitów systemu Galileo, a następnie przyznała środki na dalszy rozwój i wdrożenie w zakresie wykorzystania technologii do badań efektów relatywistycznych.

Opracowane inteligentne znaki drogowe INZNAK rekomendują kierowcom prędkość obliczoną na podstawie badanego przez nie ruchu pojazdów oraz informacji otrzymanych z ciągu podobnych znaków o zmiennej treści, rozmieszczonych wzdłuż odcinka autostrady, połączonych ze sobą za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Wyróżnione zostały też powłoka antyoblodzeniowa D-ICE coat opracowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii i Zrobotyzowany System Tynkarski (ZST) opracowany przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

D-ICE coat to kompozytowa powłoka antyoblodzeniowa, którą można nakładać w prosty sposób – jak farbę (pędzlem, wałkiem lub natryskowo). Służy do zabezpieczania powierzchni turbin wiatrowych przed oblodzeniem, które może skutkować obniżeniem efektywności działania urządzeń lub ich uszkodzeniem.

ZST umożliwia zastąpienie tradycyjnych metod tynkarskich urządzeniem zrobotyzowanym cechującym się zwiększoną wydajnością, jakością i powtarzalnością procesów przy jednoczesnym zwiększeniu ergonomii pracy tynkarzy/ operatorów. Z uwagi m.in. na złożoność system opiera się na nowo opracowanym sposobie nakładania mas tynkarskich opisanych w zgłoszeniu patentowym.

Wyróżnienia za współpracę nauki i biznesu

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” nie przyznano nagrody głównej, a przyznano trzy wyróżnienia.

Jedno z wyróżnień w omawianej kategorii otrzymała innowacyjna technologia bioaktywnych cząstek nanokompozytowych opracowana przez ADJ Nanotechnology i Politechnikę Warszawską.

×

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Politechnika Poznańska i Nanoseen laureatami głównych nagród 24. edycji Polskiego Produktu Przyszłości

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.175.191.46
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!