19

cze
2019

2019 rokiem dronów. Przepisy o bezzałogowcach nabierają realnych kształtów

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wydała 11 czerwca 2019 r. mapę drogową regulacji prawnych dotyczących dronów. Pełnomocnik Ministerstwa Infrastruktury ds. dronów Małgorzata Darowska zapewniła WNP.PL, że Polska jest na nie gotowa.