05

lip
2017

Dla budowlanych sporów lepsze ugody niż sądy

Nowe przepisy dotyczące zawierania ugód dają nadzieję na to, że więcej budowlanych sporów będzie rozstrzyganych polubownie, a nie w trakcie długoletnich procesów sądowych.