25

cze
2019

Do prawdziwego rynku energii w UE wciąż daleko

Unia Europejska radzi sobie z tworzeniem ram prawnych unijnego rynku energii, ale za tym nie idą inwestycje w infrastrukturę, wciąż brakuje transgranicznych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi - to jedna z konkluzji dyskusji "Integracja rynku energii w Europie", jaka odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.