11

paź
2018

Inwestycje infrastrukturalne w latach 2020-27 dostaną mniej pieniędzy z Unii

W wieloletnim budżecie Unii Europejskiej przeznaczonym na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych można spodziewać się kilku zmian w ich programowaniu, włącznie z obniżką kwoty środków w porównaniu z bieżącym budżetem. Nie będzie już można dofinansowywać projektów budowy i rozbudowy lotnisk oraz zakupu taboru kolejowego, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego - mówi Krzysztof Rodziewicz, dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Centrum Unijnych Programów Transportowych.