19

paź
2017

Inwestycje w energetyce: Najważniejsze znaki zapytania

Według uczestników Kongresu Nowego Przemysłu niepewność regulacyjna powoduje, że polska energetyka musi opracowywać projekty inwestycyjne dla różnych scenariuszy. Niepewna przyszłość energetyki konwencjonalnej powoduje natomiast, że polskie firmy pracujące na rzecz energetyki muszą szukać przyszłości także za granicą.