18

cze
2019

Jeśli w Polsce nadal będzie ubywać banków, czeka nas niewesoła sytuacja

W opinii wiceprezesa ING Banku Śląskiego Michała Bolesławskiego zmniejszenie liczby banków i ograniczenie konkurencji pomiędzy nimi może doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla klientów. Usługi mogą być droższe, dostarczane później albo w mniejszym stopniu.