10

paź
2017

Korzyści z Rail Baltica trzykrotnie przewyższą koszty

Z analizy zleconej przez spółkę trzech republik bałtyckich RB Rail wynika, że oddanie do użytku linii Rail Baltica przyniesie tym krajom 18,2 mld euro korzyści, w tym 16,2 mld euro ekonomicznych i społecznych, przy kosztach budowy 5,8 mld euro.