08

mar
2019

Piotr Michałowski, EBI: unijnych pieniędzy wciąż będzie dużo

Nawet jeśli w przyszłym budżecie unijnym pula pieniędzy dla Polski zostanie zmniejszona, Polska nadal pozostanie największym beneficjentem unijnych pieniędzy spośród krajów członkowskich – powiedział Piotr Michałowski, szef warszawskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego podczas sesji inauguracyjnej Forum Zmieniamy Polski Przemysł.