30

lis
2017

PIU: Ubezpieczyciele chronią 60 proc. majątku firm o wartości około 1,7 bln zł

Wartość ubezpieczonego majątku firm to około 1,7 bln zł, co stanowi 60 proc. jego całości.  W 2016 r. ubezpieczone było 460 mld zł obrotu polskich firm. Branża gwarantuje rocznie nawet 60 mld zł wierzytelności firm - wynika z raportu przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń z firmą Deloitte.