29

cze
2017

PPP kluczowe dla przyszłości polskiego budownictwa

Najbliższe lata będą kluczowe, aby wypracować jak najwięcej dobrych praktyk dla inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Tak, aby sektor publiczny oraz rynek byli gotowi do sprawnego stosowanie tego narzędzia po 2022 r.