12

mar
2019

Złoża bursztynu na Mierzei Wiślanej w dwóch miejscach

Jak wynika z naszych informacji, potwierdzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, badania geologiczne miejsca planowanego przekopu Mierzei Wiślanej potwierdziły występowanie złóż bursztynu. Na pewno znajduje się on w dwóch miejscach.